Fülszövegek

JamiC>!

Hunyadi Csaba (szerk.): Poe és követői Rémisztő történetek / Horrible Stories

Az emberi lélek egyik ősi eleme a borzongás iránti vágy, melyet a ma embere legszívesebben otthon, karosszékben ülve, könyvvel a kezében éli ki. Ezért van a rejtélyes, sejtelmes, bizarr, hátborzongató, kí­sérteties, víziókkal teli történeteknek ma is közön­ségsikere.

Edgar Allan Poe, mint annyi mindennek az iroda­lomban, a borzongató történeteknek is egyik modern kori hőse. Rémtörténe­tei sok-sok apró realisztikus részlettől válnak tapinthatóan valószerűvé, de úgy, hogy a kísérteties atmoszféra az első mondattól az utolsóig megmarad. Poe ezzel műfajt teremtett, melynek aztán számtalan követője akadt, s az an­gol-amerikai irodalom jeleseit is arra inspirálta, hogy mindig kötelességük­nek tartsák megfelelő hátborzongatással ellátni a nagyérdemű közönséget. Az újabb írók (Stephen Kingig bezárólag) Poe-ig nyúlnak vissza, néha még ihletért is, de szakmai fogásokért mindenképpen.

Kötetünk 11 elbeszélése a Poe-tól Dickensen, Stevensonon és Conan Doyle-on át Lovecraftig és Stephen Kingig ívelő, igényesen borzongató iro­dalmi vonulatot mutatja be az erős idegzetű olvasónak. Az írások a szerzők születési éve szerinti sorrendben sorakoznak, így a műfaj íratlan szabályai­nak a stílusban, megformálásban való változása is követhető. A gyűjtemény kétnyelvű, ezért remélhetőleg a nyelvtanulók számára is hasznos olvasmány lesz.

Ildi>!

Hunyadi Csaba (szerk.): Poe és követői Rémisztő történetek / Horrible Stories

Edgar Allan Poe, mint annyi mindennek az irodalomban, a borzongató történeteknek is egyik modern kori hőse. Rémtörténetei sok-sok apró, realisztikus részlettől válnak tapinthatóan valószerűvé, de úgy, hogy a kísérteties atmoszféra az első mondattól az utolsóig megmarad. Poe ezzel műfajt teremtett, melynek aztán számtalan követője akadt. Az újabb írók Poe-ig nyúlnak vissza. E kötet 11 elbeszélése a Poe-tól Dickensen, Stevensonon és Conan Doyle-on át Lovecraftig és Stephen Kingig ívelő irodalmi vonulatot mutatja. Az írások a szerzők születési éve szerinti sorrendben sorakoznak, így a műfaj íratlan szabályainak a stílusban, megformálásban való változása is követhető. A gyűjtemény kétnyelvű.