Angyalok 1 csillagozás

Verses és prózai antológia
Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok

Gyermekkorunktól kezdve abban a reményben éljük életünk, hogy van valaki, aki vigyáz ránk. A szeretetnek, szerelemnek, a békének egyaránt vannak angyalai, akik útját állják a rettegésnek és a sötétség erőinek. A kiadvány ezeket a misztikus teremtményeket idézi meg: őrangyalokat, akik a kisdedek álmát vigyázzák, angyali seregeket, akik isten dicsőségét hirdetik, tüzes szemmel, éles karddal űzik el a gonoszt… A mennyei alakok képe a valláshoz, a mitológiához, a kollektív emlékezethez tartozik, és minduntalan megelevenedik a képzőművészek, munkáiban, újra és újra életre kel a költők és írók tollából. Inspiráció mindazoknak, akik vonzódnak az angyali lét földöntúli világához.

>!
Alexandra, Pécs, 2006
64 oldal · puhatáblás · ISBN: 9633698871 · Fordította: Uzsoki Eszter

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

Amethyst>!

A ha távozni hív az idő, s megállva
Röptödben, hív más kisded sírása,
Ki szavadra nyugszik már.

6. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia

Amethyst>!

Két fényes angyal áll láthatatlan
Mindenki mellett, roppant könyvekbe
Róva fel jó s rossz tetteinket.
Ki a jót jegyzi, minden sor után
Behajtja könyvét, s száll vele az Úrhoz.
Ám a másik angyal szörnyű jegyzékét
Nyitva tartja estig, hátha vezekelnénk.
S ekkor tettünk emléke is elenyészik
Hófehér sort hagyván a könyvben.

8. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia

Amethyst>!

Csoda-e, ha olykor-olykor
Jövő-remény a szárnyaikról
Piheként lehull a földre,
Szívünkbe előérzetet csenve.

20. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia

Amethyst>!

Mily sokszor búcsúznak az ezüstlugasoktól,
Hogy segítsék, ki segítségre vár!
Mily sokszor szántja a sok aranytoll
A rebbenő eget, amit a szárnyaló futár
A gonosz ellenében segítségünkre száll!

26. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia

Amethyst>!

A Szerelemmel ültem a patakszegleten,
A víztükör felett, Ő, s én;
Nem szólt, pillantása se szállt felém,
De sóhaj-halkan lantjához ért
Így mondva el titkát nekem:
Csak tükörkép-tekintetünk találkozott
A hullámokban; s e nesz átváltozott
Az ismert-lázas hanggá; s könnyem eredt.

36. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia

Amethyst>!

Tovább! tovább! gyengéd szívét
Vesszeid hamar lágyítnak;
Ám kérges szívet csak fegyver,
Mi szeretni taníthat.

40. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia

Amethyst>!

A dal csitítja a legmélyebb gyászt,
S lefegyverzi sors haragját;
A dal enyhíti a bánatot,
S őrületbe szép reményt lop:
Magasztosul halandó öröm,
Mennyei áldást idézve föl.

48. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia

Amethyst>!

Úgy vár az angyali szóra,
Mintha e líra
Maga az élet volna,
Lágyan elpengetett
Dala göngyölgetne ígéreteket.

50. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia

Amethyst>!

Nincs különb hang, amely ne csatlakoznék
hozzá – az Égben ily összhang honol.

53. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia

Amethyst>!

Nekik nincs arra szükségük, hogy e boltozatra föltekintsenek és olvasással ismerjék igédet. Mindenkor látják ugyanis orcádat, és arról olvassák az idők betűi nélkül, hogy mit szándékozik örök akaratod.

63. oldal

Hujber Szabolcs (szerk.): Angyalok Verses és prózai antológia


Hasonló könyvek címkék alapján

Vihar Judit (szerk.): Ezer magyar haiku
Halla István (szerk.): Japán haiku versnaptár
Bárányhívogató
Marosi László (szerk.): Szerelem
Végh Balázs Béla (szerk.): 101 vers Szatmárról
Reisinger János: Kisvers-nagymesterek
Lesznai Anna (szerk.): Virágos szerelem
Alexander Brody (szerk.): Gyermekkor
Borbély Sándor (szerk.): Asszonyaink arca