A ​közmondásferdítések ma 0 csillagozás

Öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata
Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – T. Litovkina Anna – Barta Péter – Vargha Katalin: A közmondásferdítések ma

A ​közmondásokat valószínűleg azóta ferdítik (azaz változtatják, akár az ellentétükké), mióta csak léteznek. Nincs olyan területe az életnek, ahol ne fordulnának elő közmondásferdítések: erről tanúskodnak magánlevelek és filozófiai folyóiratok, nyilvános előadások és prédikációk, dalok és sci-fik, képregények és karikatúrák, reklámok és könyvcímek. Az általuk tárgyalt témák is változatosak: egészség, oktatás, politika, munka, szerelem, szex, pénz, környezetszennyezés stb. Az utóbbi néhány évtizedben azonban alapvető változás történt: a tömegkommunikáció ugrásszerű fejlődésének hatására ezek a ferdítések sokkal gyorsabban terjednek, mint korábban. A jelenség ezért is felkeltette nemcsak a nagyközönség, hanem a nyelvészek és folkloristák érdeklődését. Öt nyelvből (magyarból, angolból, németből, franciából és oroszból) vett példákkal kísérletet teszünk a ferdítési módok összehasonlítására, a ferdítés általános vonásainak meghatározására, az ilyenkor tapasztalt nyelvi humor típusainak… (tovább)

>!
Tinta, 2018
158 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634091493


Hasonló könyvek címkék alapján

Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára
Margalits Ede – Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
Daniel Crump Buchanan: Japanese Proverbs and Sayings
Rozgonyiné Molnár Emma: Frazeológiai kaleidoszkóp
А. Золтан – О. Федосов – С. Янурик (szerk.): «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии / A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában / Water in Slavonic phraseology and paremiology
Ujváry Zoltán: Szólások és közmondások nagy könyve
Herbert Görner: Redensarten
Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába
Vöő Gabriella: Erdélyi magyar szólások