A ​hűtlen Dobó 7 csillagozás

Hóvári János: A hűtlen Dobó

1569. ​október 12-én a pozsonyi országgyűlésen a törvényes magyar király, I. Miksa parancsára börtönbe vetették a nagy hírű egri hőst, Dobó Istvánt s egy másik felső-magyarországi földbirtokost, a költő Balassi Bálint édesapját, Jánost. A vád szerint e felvidéki főurak összejátszottak az erdélyi fejedelemmel, János Zsigmonddal, hogy Habsburg-ellenes lázadást szítsanak a királyi Magyarországon. A letartóztatottak tagadtak, s a közvélemény nekik hitt. Nagy volt a felháborodás országszerte. Az országgyűlés követelte Dobó és Balassa szabadon bocsátását. A vádlók azonban több kompromittáló levelet tudtak felmutatni. Ezekről a per során kiderült, hogy hamisítványok. Valóban azok voltak? Csak koholmányoknak tekinthetjük az összeesküvés vádját, amellyel az öregedő országos vitézt, a török háborúk hősét bebörtönözték? Vagy az ország köteles védelmét elhanyagoló uralkodóval mégiscsak szembefordult egykor hűséges kapitánya? Mit bizonyít Balassa különös szökése fogságából és Dobó furcsa… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Labirintus Helikon

>!
Helikon, Budapest, 1987
124 oldal · puhatáblás · ISBN: 9632075919

Enciklopédia 1


Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

>!

Tanulságos története van hazánkban Szekfű Gyula Száműzött Rákóczi című 1913-ban megjelent könyvének, mely közismerten nagy vihart kavart. Pedig Szegfűtől távol állt a tudatos demitizálás, csak a történettudomány alapkövetelményeinek kívánt eleget tenni. Nem hallgatta el azokat a történelmi forrásokat, amelyek arra engedtek következtetni: rodostói emigrációjának évei alatt Rákóczi egyre távolabb került helyzete reális felsmerésétől, kalandos és át nem gondolt tervek szülőjévé és szereplőjévé vált. A könyv megjelenése után sajtókampány indult Szekfű Gyula ellen. “Áruló” és “nemzetgyalázó” lett a napilapok hasábjain. Máig emlegetett példája ez a magyar közvélemény történelem-érzékenységének. , melyről a történész egyébként most is nap mint nap meggyőződhet.

Bevezetés

Kapcsolódó szócikkek: Szekfű Gyula
>!

Pereskedések és látványos összebékülések követték egymást az ország leggazdagabb családjai között. A vagyonéhség és a családi szeretet sokszor jól megfért egymás mellett. Ugyanígy az élvezetek hajszolása, véres gyilkosságok és a rabok, haragosok kínzása a mély, önmarcangoló vallásossággal. A kor jeles protestáns prádikátora, Bornemisza Péter joggal vetette ezt a feloldhatatlan kettősséget az Ördögi kisírtetek című könyvében a korabeli magyar világ szemére.

13. oldal

Zsofifable>!

…ha éppen a várurat vagy a várúrnőt nem szállta meg a 'gonosz lélek' – békés és biztonságos élet folyt.

12. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek
Brodarics István: Brodarics históriája a mohácsi vészről
Barta Gábor – Fodor Pál – Kun József – Kőszeghy Péter (szerk.): Két tárgyalás Sztambulban
Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel
Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart
András Sándor – Bujdosó Alpár – Kiss Tamás – Márton László – Pomogáts Béla – Szapáry György – Várallyay Gyula: 1956 – Egyetemisták a forradalomban
Grandpierre K. Endre: Királygyilkosságok
Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek 1-3.
Pázmány Péter: Felelet az Magyari István sárvári praedicatornak az Ország romlása okairúl írt könyvére
Eörsi László: Angyal István (1928-1958)