A ​hűtlen Dobó 5 csillagozás

Hóvári János: A hűtlen Dobó

1569. ​október 12-én a pozsonyi országgyűlésen a törvényes magyar király, I. Miksa parancsára börtönbe vetették a nagy hírű egri hőst, Dobó Istvánt s egy másik felső-magyarországi földbirtokost, a költő Balassi Bálint édesapját, Jánost. A vád szerint e felvidéki főurak összejátszottak az erdélyi fejedelemmel, János Zsigmonddal, hogy Habsburg-ellenes lázadást szítsanak a királyi Magyarországon. A letartóztatottak tagadtak, s a közvélemény nekik hitt. Nagy volt a felháborodás országszerte. Az országgyűlés követelte Dobó és Balassa szabadon bocsátását. A vádlók azonban több kompromittáló levelet tudtak felmutatni. Ezekről a per során kiderült, hogy hamisítványok. Valóban azok voltak? Csak koholmányoknak tekinthetjük az összeesküvés vádját, amellyel az öregedő országos vitézt, a török háborúk hősét bebörtönözték? Vagy az ország köteles védelmét elhanyagoló uralkodóval mégiscsak szembefordult egykor hűséges kapitánya? Mit bizonyít Balassa különös szökése fogságából és Dobó furcsa… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Labirintus

>!
Helikon, Budapest, 1987
124 oldal · ISBN: 9632075919

Várólistára tette 2


Kiemelt értékelések

>!
rohanoazis P
Hóvári János: A hűtlen Dobó

Hóvárinak ez a kis könyve nagyszerű olvasmány mindenkinek, akit ha másért nem, az Egri csillagok okán mindenképp érdekel a magyarok gigászi kűzdelme a hatalmas méretű török sereggel. És, annak, aki kíváncsi a maguk gyarló, emberi mivoltukban is nagyszerű hősökre.
Zűrös, zavaros időszak, ahány magyar, annyi érdek, ahány érdek, annyi felé húzás, szakadás. Izgalmas történelmi nevek (Dobó mellett Zínyi, Balassi, Török Bálint, stb.), szinte kibogozhatatlan családi összefonódások és széthúzások. Mindez komoly történészi kutatómunkára alapozva, olvasmányos stílusban.


Népszerű idézetek

>!
rohanoazis P

Tanulságos története van hazánkban Szekfű Gyula Száműzött Rákóczi című 1913-ban megjelent könyvének, mely közismerten nagy vihart kavart. Pedig Szegfűtől távol állt a tudatos demitizálás, csak a történettudomány alapkövetelményeinek kívánt eleget tenni. Nem hallgatta el azokat a történelmi forrásokat, amelyek arra engedtek következtetni: rodostói emigrációjának évei alatt Rákóczi egyre távolabb került helyzete reális felsmerésétől, kalandos és át nem gondolt tervek szülőjévé és szereplőjévé vált. A könyv megjelenése után sajtókampány indult Szekfű Gyula ellen. “Áruló” és “nemzetgyalázó” lett a napilapok hasábjain. Máig emlegetett példája ez a magyar közvélemény történelem-érzékenységének. , melyről a történész egyébként most is nap mint nap meggyőződhet.

Bevezetés

>!
rohanoazis P

Pereskedések és látványos összebékülések követték egymást az ország leggazdagabb családjai között. A vagyonéhség és a családi szeretet sokszor jól megfért egymás mellett. Ugyanígy az élvezetek hajszolása, véres gyilkosságok és a rabok, haragosok kínzása a mély, önmarcangoló vallásossággal. A kor jeles protestáns prádikátora, Bornemisza Péter joggal vetette ezt a feloldhatatlan kettősséget az Ördögi kisírtetek című könyvében a korabeli magyar világ szemére.

13. oldal

>!
rohanoazis P

Dobó István s feltehetőleg testvérei is, az átlagnál is kapzsibb emberek voltak. Dobó Istvánt kortársai pénzsóvár, fukar embernek tartották. (…) Közismert lehetett az a történet is, amelyet Forgách Ferenc jegyzett le emlékiratában, hogy Dobó egy fekete ló miatt veszett össze erdélyi vajdasága idején vajdatársával, Kendy Ferenccel. “Nem minden elmésség híján mondogatták is az embere, hogy eleink fehér lóval szerezték meg az országot, a mostaniak pedig egy feketéért elveszítik” – fűzi hozzá Forgách a történtekhez.

13. oldal

>!
rohanoazis P

Az 1552. esztendő nagy jelentőségű fordulópont a magyar-török háborúk történetében.Az oszmánok eddig, amit célul tűztek ki maguk elé egy-egy hadjárat előtt, rendre elérték. (…)1541 és 1552 között a magyarországi hadszíntéren mindenütt győzelmet arattak. A magyar védelmi vonalat ott roppantották össze, ahol akarták. (…) Szeptember 11-én érkeztek meg a diadalittas török csapatok Eger alá. A 30-40 000-re tehető oszmán hadakkal körülbelül 2000 várvédő vette fel a harcot. Mégis megtörtént az, amiben kevesen hitek: meg lehetett állítani a török támadást. Az egriek világraszóló diadalt arattak.

20. oldal

>!
Zsofifable

…ha éppen a várurat vagy a várúrnőt nem szállta meg a 'gonosz lélek' – békés és biztonságos élet folyt.

12. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek
Brodarics István: Brodarics históriája a mohácsi vészről
Barta Gábor – Fodor Pál – Kun József – Kőszeghy Péter (szerk.): Két tárgyalás Sztambulban
Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel
Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart
András Sándor – Bujdosó Alpár – Kiss Tamás – Márton László – Pomogáts Béla – Szapáry György – Várallyay Gyula: 1956 – Egyetemisták a forradalomban
Grandpierre K. Endre: Királygyilkosságok
Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek 1-3.
Pázmány Péter: Felelet az Magyari István sárvári praedicatornak az Ország romlása okairúl írt könyvére
Eörsi László: Angyal István (1928-1958)