Aquinói ​Szent Tamás világnézete 0 csillagozás

Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Róla szól: Aquinói Szent Tamás

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1924
232 oldal

Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

Fisu>!

A 13-ik századot méltán nevezték a keresztény reneszánsz korszakának. Benne játszódott le ugyanis a klasszikus pogánykor és a kereszténység gondolatvilágának oly összeegyeztetése, amely sem az egyik, sem a másik romlását, hanem mindkettőnek megtermékenyülését és újjászületését vonta maga után. Három ilyirányú kísérletet ismer a történelem. Az első az újplatonizmusé volt, amely a haldokló pogányságot akarta a keresztény igazságok által föléleszteni. Az alapgondolat hamis volt, mivel a mozgalom a pogány vallás tarthatatlan elemeinek megmentésére irányult. Ezért a végeredmény is csak egy kalandos és önmagában összeomló világnézet lehetett, amelyet még későbbi és egészen a keresztény világnézet szolgálatában álló formájában is az utóbbi elhomályosodásának veszedelmét rejtette magában. A másodikat reneszánsz néven emlegeti a történelem s irányzatában és eszközeiben époly hibás volt, mint az első. A kereszténység elpogányosítását tűzte ki céljául s ha az ebben rejlő őserő nem állt volna ellen, illetve ha az ilyen háttérbeszorulás egyáltalában összeférne vele, Európa elpogányosodása sokkal nagyobb méretű lett volna, mint ez a valóságban megtörténhetett. Mindkét irány hibáját a synkretizmusban kell keresnünk, amely az összeegyeztethetlen elemek erőszakos egybeforrasztására törekszik.


Hasonló könyvek címkék alapján

Puskely Mária: Akik a jobbik részt választották
Balázs Károly: Ne féljetek nevetni!
Barsi Balázs: Az életszentség titka
Viz László: Tarsicius
Sípos (S) Gyula: A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete és misztikája
Gecse Gusztáv: Szentek, legendák, ereklyék
Diós István: A szentek élete I-II.
Anthony Sheenard: Ellopni egy Chagallt
Révay József: Szentek legendái
Böjte Csaba: Szent Rita kilenced