Pártközi ​értekezletek 1944–1948 0 csillagozás

Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció
Horváth Julianna – Szabó Éva – Szűcs László – Zalai Katalin: Pártközi értekezletek 1944–1948

A ​második világháború befejeződését követő ún. koalíciós időszak egyik legjellemzőbb politikai intézménye volt a pártközi értekezlet. Ezeken az értekezleteken a demokratikus koalícióhoz tartozó pártok, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt vezetői vettek részt. A történetírás mindig is kiemelt figyelmet fordított az itt zajló eseményekre, a pártok érdekérvényesítési erejére, ám mindeddig nem állt rendelkezésre olyan dokumentumkötet, amely ülésről ülésre bemutatta volna a pártközi értekezletek működését.
Jelen kötet e hézagpótló feladatra vállalkozott, amikor a teljes terjedelmükben rendelkezésre álló jegyzőkönyvek mellé állította azokat az egyéb forrásokat, amelyek segítségével rekonstruálhatóvá válhat a pártvezetők részvételével megtartott valamennyi pártközi értekezlet 1944. december 2-től 1948. szeptember 10-ig, tehát az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásától a többpártrendszer megszűnését előrevetítő Magyar… (tovább)

>!
Napvilág, Budapest, 2003
1100 oldal · ISBN: 9639350184

Hasonló könyvek címkék alapján

Szekfű Gyula: Forradalom után
B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban, 1919
Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után
Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon 3.
Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon, Appendix
Salamon Konrád: A harmadik út kísérlete
Juhász Gyula (szerk.): Magyar–brit titkos tárgyalások 1943-ban
Strassenreiter Erzsébet: A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom története
Feitl István (szerk.): Az 1944–1949 közötti magyar történelemről
Pintér István: A Szociáldemokrata Párt története