Az ​irodalmi műveltség megoszlása 0 csillagozás

Magyar humanizmus
Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása

Horváth ​János Magyar irodalomtörténetének a középkorral foglalkozó része e mostani kötetével válik teljessé. Előbbi, szintén a Magyar Szemle Társaság kiadásában megjelent kötete – „A magyar irodalmi műveltség kezdetei” – az irodalmi fejlődés azon ágával ismertetett meg, mely még az eredeti középkori szellemben fogant: Szent Istvántól Mohácsig folyvást abból táplálkozott. E mostani könyvet egy újabb, az igazi középkoritól mindinkább eltávolodó fejlődménynek, a humanizmusnak változatos sorsát kíséri végig, első felbukkanásától a reformációig. A korábban egynemű irodalmi műveltség megoszlása, s annálfogva gazdagodása a humanizmus által történik meg, az fejleszt fogékonyságot az erkölcsiek mellett az esztétikai értékek iránt, valamint új közösségi öntudatot: nemzetit a vallásin belül, s kezdi kivívni az egyéniség jogait az irodalomban. Minden történeti tényező, nagy uralkodók és államférfiak egyénisége, politika, világnézet s maga a különben nemzetközi humanizmus is a magyar irodalmi… (tovább)

>!
Akadémiai, Budapest, 1988
322 oldal · ISBN: 9630548399
>!
Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1935
306 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630548399


Hasonló könyvek címkék alapján

Paul Johnson: A reneszánsz
Trencsényi-Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom
Erich Fromm: Birtokolni vagy létezni?
Rotterdami Erasmus: Beszélgetések
Nodar Dumbadze: Fehér zászlók
Oliver Sacks: Ébredések
Ritoókné Szalay Ágnes: „Nympha super ripam Danubii”
Kulcsár Péter: Humanista történetírás Magyarországon
Joan Slonczewski: Ajtó az óceánba
Molnár Tamás: Keresztény humanizmus