Válságmenedzselés ​a gyakorlatban 1 csillagozás

Horváth Győző: Válságmenedzselés a gyakorlatban

A könyv célja, hogy az egyébként jól képzett és vezetésben jártas menedzsereknek jól használható mankót adjon ahhoz, hogy egy, a vállalatuk sajátságaihoz adaptált, hatékony válságmenedzselési tervet dolgozhassanak ki, illetve legalább egyszer végiggondolják, hogy hogyan is cselekednének ők egy esetleges válsághelyzetben. Ebben a tekintetben hiánypótló szerepet szolgál, hiszen – bár elméleti jellegű könyvek fellelhetők – a témát gyakorlati szempontból megközelítő mű nem található a magyar menedzsmentirodalomban.
A mű a válság kialakulásának, a válság elemzésének, a válságkezelési stratégiának és a válságkezelés folyamatának elméleti alapjait és gyakorlati megoldásait mutatja be, mindezeket „életből vett példák” (nemzetközi és hazai esettanulmányok) bemutatásával és elemzésével. Kiemelten foglalkozik a válságkezelés fontos részével, a médiakommunikációval is.

>!
Glória, Budapest, 2003
184 oldal · puhatáblás · ISBN: 963820009X


Kiemelt értékelések

>!
invincible
Horváth Győző: Válságmenedzselés a gyakorlatban

Praktikus, gyakorlatias kis könyv, amit minden vállalatvezetőnek és menedzsernek olvasnia kellene. Erőssége, hogy a mondanivalóját a szerző példákkal, esettanulmányokkal is alátámasztja.

Viszonylag gyorsan olvasható, könnyen érhető, mellőzi a felesleges elméleti fejtegetést.


Népszerű idézetek

>!
invincible 

A modern vállalatvezetés felismerte, hogy az emberek nem gépek, munkájuknak értelmet kell adni, önbecsülésükre hangsúlyt kell fektetni. Ha az alkalmazott azonosulni tud a vállalkozás célkitűzéseivel, lojalitása erősödik, munkavégzése hatékonyabb lesz, nem is beszélve a marketingelőnyökről, amit egy lojális dolgozó jelent.

51. oldal

>!
invincible 

Az a vállalat, amelyik nem tesz a közjóért, a környezetért, nem számíthat a közvélemény jóindulatára.

51. oldal

>!
invincible 

A média elsősorban azért érdekcsoport, mert hírre van szüksége. Olyan hírre, amely felkelti a közvélemény figyelmét, amitől eladhatóvá válik a lap, növekszik a műsor nézettsége.

99. oldal

>!
invincible 

A sajtókampány minden elemének ugyanazt az üzenetet kell közvetítenie. Ez az üzenet mindig legyen egyszerű, világos, félreérthetetlen.

107. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Auer Ádám – Papp Tekla (szerk.): A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban
Stephen King (Richard Bachman): Az átkozott út
Jim Collins: Jóból kiváló
Hoványi Gábor: Menedzsment-meditációk
Vörös József: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
Bőgel György – Salamonné Huszty Anna: Vállalatvezetés felsőfokon
Pálinkás Jenő – Vámosi Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment
Philip Kotler – John A. Caslione: Kaotika
Földi Tamás: Menedzsmentpraktikum
Poór József – Farkas Ferenc: Nemzetközi menedzsment