A ​jogelmélet vázlata 0 csillagozás

Horváth Barna: A jogelmélet vázlata

Sorozatunkban a magyar társadalomtudományok legjelesebb – új kiadásban nem hozzáférhető – munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Horváth Barna 1896-ban született Budapesten. Diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán szerezte.1925-ben habilitált és 1926-ban egyetemi magántanárrá nevezték ki.1927 és 1929 között tanulmányúton járt Bécsben és Londonban, ahol Kelsennél és Laskinál tanult.1929-től egyetemi professzor Szegeden.1945-ben kinevezték az Akadémia levelező tagjává, majd az Akadémiát elérő politikai változások következtében 1949-ben visszaminősítették tanácskozó taggá. Még ebben az évben emigrált. Élete hátralévő részében az USA, Franciaország és Németország egyetemein tanított vendégprofesszorként. 1973-ban halt meg az USA-ban.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Historia Incognita Attraktor

>!
Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2004
258 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789638643049

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Szabó Imre (szerk.): Állam- és jogtudományi enciklopédia I-II.
Szigeti Péter: A valóság vonzásában
Bódig Mátyás – Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet – A mérsékelt állam eszméje és elemei II.
Kukorelli István: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban
Takács Péter: Államtan I.
Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség
Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog
Varga Csaba: A jog mint folyamat
Kulcsár Kálmán: Jogszociológia
Antalffy György: Machiavelli és az állam tudománya