Istenkeresők 3 csillagozás

Horváth Andrea: Istenkeresők

„És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal” (Malakiás próféta könyve 4.6) Az ember évezredes igénye fogalmazódik meg a fenti szavakban. Igény arra, hogy közvetítsük Isten szavát, közvetítsük akaratát, majd ebben a fényben mi magunk legyünk az istenek. „Majd mi megmutatjuk, hogy ki is Ő valójában” – hirdeti egyház és ember, közösség és magányos próféta. Majd sokan csalódottan elfordulnak, meghasonlanak önmagukkal, mert nem akarják szolgálni azt az Istent, Akit az emberi gyarlóság emelt az egekbe.

>!
Horizont, Budapest
78 oldal · ISBN: 9638602619

Most olvassa 1

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

chibizso>!
Horváth Andrea: Istenkeresők

Egy mormon misszionárius azt mondta nekem, hogy mindenkinek más az igazság. Erre próbál ez a könyv is rávilágítani. Általában azt hirdetik ezek a csoportok, hogy ők megtalálták az IGAZSÁGot, az egy ISTENt. Igazuk van-e? Ezt tényleg önmagunkban kell eldönteni. De vajon eljutnak az univerzális igazsághoz? Talán nem is létezik.
Hogy a könyvről is szóljak… Az ötlet érdekes, meglepő volt, hogy ennyiféle csoport létezik csak kis hazánkban. Viszont az ötlethez valami nagyobb szabású kivitelezést vártam volna. Például részletesebb leírásokat a vallásokról (csak HIT gyülekezeténél volt részletesebb bemutatás), esetleg több történetet a jó és rossz oldalról. Lehetne még erről a témáról bővebben is írni.


Népszerű idézetek

chibizso>!

Azóta hol elhalkul, hol felerősödik a szekta-vita, s tőlem még ma is sokan kérdezik, ha már annyira beleástam magam ebbe a témába, szekta-ellenes vagyok-e vagy szekta-párti? S én mindig ugyanazt válaszolom, hogy egyik sem. Mert nem azért jártam végig ezt a hosszú utat, hogy bárkit is védjek vagy ítéletet mondjak. Inkább csupán kerestem valamit. Valamit, amiben még ma sem vagyok biztos, hogy megtaláltam, de amiről úgy éreztem, hogy hogy keresnem kell, mint ahogy keresnünk kell(ene) mindannyiunknak, mielőtt magasztalunk, védünk, vagy ítéletet mondunk.
Az igazságot.

Bevezető; 12. oldal

chibizso>!

Az utah-i egyetemen azért választották ezt a nehéz nyelvet, hogy elvállalhassák a két évre szóló magyarországi missziót.

Közelebb Jézushoz: A mormonok; 55. oldal

1 hozzászólás
chibizso>!

Az embereket annyi minden vonzza, a figyelmük oly sok felé fordul, annyi felesleges dolgot akarunk.

Napfény egy széttört cserépben: A Krisna-hitűek közössége; 36. oldal

chibizso>!

Kedves, mosolygós idős néni ül mellettem, alig akarom elhinni, hogy elmúlt hetvenhárom éves. De még nagyobb a meglepetésem, amikor megtudom, hogy Mária néni az első magyar mormon.

Közelebb Jézushoz: A mormonok; 54. oldal

chibizso>!

Jézus egy mezítlábas, fehércsuhás ember volt, aki pompa nélküli egyházat akart.

Közelebb Jézushoz: A mormonok; 54. oldal

2 hozzászólás
chibizso>!

Talán csak annyit fűzhetek hozzá, hogy akár hókuszpókusz, akár csodálatos, akár visszaélnek vele, akár valóban a világot akarják jobbá tenni, akár ravasz vállalkozás, akár őszinte szándék, egy bizonyos – a szcientológia nem a szegények vallása.

Szemben a párduccal: Szcientológiai Egyház; 63. oldal

chibizso>!

Egy középkorú hölgy az után érdeklődik, hogy ebben a mai, rohanó, problémáktól terhes világban hogyan tudjuk magunkat az anyagi létől függetleníteni? A felolvasást tartó szerzetes a lótuszvirág példáját említi. Azét a virágét, amely bár a vízen él, szirmai mégis szárazon maradnak. Hisz ha magunkat az anyagi ketreccel azonosítjuk, könnyen elhanyagoljuk a benne raboskodó lelket. A kalitka arra való, hogy fogva tartsa a madarat, de a madár nem arra született, hogy a kalitka jólétét szolgálja. Mi emberek hajlamosak vagyunk sokszor egy élet munkájával aranykalitkát építeni magunk köré, és nem vesszük észre, hogy a lelkünk közben örökre fogoly marad.

Napfény egy széttört cserépben: A Krisna-hitűek közössége; 30. oldal

chibizso>!

Van, aki abban találja meg a szabadságát, hogy kibontott hajjal motorozik, és vad metál zenét hallgat, s így érzi magát boldognak. Ez az ő igazsága. De fogadják el a mi másságunkat is. Mi itt találtuk meg a boldogságot.

Napfény egy széttört cserépben: A Krisna-hitűek közössége; 34. oldal

chibizso>!

A történetet ismertem én is, de nem akartam közbevágni. Egy égő házról szólt, ahonnan az anya még ki tudott ugrani, de a három gyermeke bennmaradt, mert féltek átugrani a lángokon. Akkor a kétségbeesett asszony, hogy erőt adjon az életmentő ugráshoz, mind a háromnak mutatott valamit. Az egyiknek egy babát, ami a kedvence volt, a másiknak egy macit, a harmadiknak a mesekönyvét, ami nélkül nem tudott elaludni. Az égő ház: a világ, s mi, emberek vagyunk a rettegő gyerekek, akik bennrekedtek a lángokban. Az a valami pedig, amiért vállaljuk az ugrást, ami erőt ad, hogy túlszárnyaljuk a félelmeinket, a hit. A hit, ami mindenkinél más és más, mégis az egyetlen, ami segíthet, hogy ne pusztuljunk el a lángokban.

Epilógus: Szőke leányzó keresi az Istent; 75. oldal

chibizso>!

– Egy naplementés táj képe volt ott, előtte egy lánnyal. Hosszú, szőke haja volt, mint nekem, és mosolyogva nézett a Napba. „Bocsásd meg Istenem, ha jobban szeretem nálad a virágzó rétet, a felhők mesekönyvét, a fákat, erdőket és a hófödte csúcsokat. De ez mind Te vagy, és ha szeretem, a Te művedet látom benne, és Téged szeretlek általa.” A magam Isten-hitét ismertem fel ebben a kép alá írt pár rövidke sorban. Azóta nincs lelkiismeret furdalásom, mert rájöttem, hogy a hit ezerféle lehet, és Istent nemcsak egy gyülekezetben vagy templomban szerethetem. Azt hiszem, hogy ugyanezt az Istent keressük mindannyian, csak épp annyi úton és annyiféleképpen, mint ahányan vagyunk. – néz rám először, és elmosolyodik.
– Pedig ott van! Ott van a virágokban, a fákban, abban a naplementés tájban, az erdőkben, a hófödte csúcsokban. Ha figyelünk, láthatjuk az arcát mindezekben, de legfőképp bennünk, önmagunkban.

Elment, és én sokáig néztem utána.
Egy szőke lány, aki kereste az Istent. Kereste a templomokban, gyülekezetekben, a fákban, virágokban, naplementés tájakban és hófödte csúcsokban. Mint ahogyan keressük mindannyian. Ki itt, ki ott, ki amott, míg meg nem találjuk.
Bennünk, önmagunkban..

Epilógus: Szőke leányzó keresi az Istent; 77. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Josy Doyon: Jehova tanúja voltam
Szalai András: Jehova és a szervezet
Dudás Diána: Az én szcientológia sztorim
Kereszténység és más vallások
Fekete Péter: „A Jehova Tanúi” szektájának ismertetése és bibliai kritikája
H. J. Spier: Ellentétek Jehova tanúi és a Biblia között
David Safier: Jézus szeret engem
Jean Vernette: Szekták
Veér András – Erőss László: Magyarország a szcientológia (pók)hálójában
Veér András – Erőss László: A szcientológia mocsarában