Edmund ​Burke esztétikája és az európai felvilágosodás 0 csillagozás

Horkay Hörcher Ferenc – Szilágyi Márton (szerk.): Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás

Edmund ​Burke, a jelentős 18. századi brit politikus és politikai gondolkodó, akit gyakran az angolszász típusú konzervativizmus „atyjaként” emlegetnek, nem ismeretlen a magyar olvasó előtt. Főműve, a Töprengések a francia forradalomról című értekezés 1990-ben jelent meg magyar fordításban. Burke azonban nem kizárólag a politikai filozófia klasszikusa: ifjúkori, 28 éves korában írott műve, a Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való ideáink eredetét illetően (1757), amely magyarul csak néhány éve olvasható, a felvilágosodás korának esztétikai gondolkodására volt nagy hatással. A könyv újdonsága abban állt, hogy a szerző az antik retorika egyik kulcsfogalmára, a fenségesre alapítva gondolatmenetét, a szép kategóriáját bizonyos fokig zárójelbe téve, egy új művészetelméleti paradigma alapvetését végezte el. Ez a tanulmánykötet, amely egy néhány éve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán megrendezett tudományos konferencia eredményeit gondolja tovább, magyar… (tovább)

>!
Ráció, Budapest, 2011
332 oldal · ISBN: 9786155047169

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

G. Fodor Gábor: Kérdéstilalom
Pápay György: Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül
Pető Zoltán: Edmund Burke és kritikusai
Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások 1.
Scheiring Gábor – Jávor Benedek (szerk.): Oikosz és Polisz
Kiss Gergely – Radó Bálint – Sashalmi Endre (szerk.): Abszolutizmus és isteni jogalap
Jakab András – Körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol
Paczolay Péter – Szabó Máté: Az egyetemes politikai gondolkodás története
Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete
Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus