Horgas Béla (szerk.) · Levendel Júlia (szerk.)

Ez ​most a divat 0 csillagozás

Horgas Béla – Levendel Júlia (szerk.): Ez most a divat

Kisebb tanulmányok, néhány oldalas esszék, riportok, versek és novellák a tudomány és a művészet segítségével közelítik meg, járják körül e témát – tágan értelmezve a divat fogalmát. A szerzők nemcsak ruhákban, épületekben, tárgyakban, hanem viselkedésformákban és gondolkodásmódban, életstílusban, beidegződésekben is keresik a divat áramlatait, megjelenési formáit. A színes és olvasmányos írások együtteséből érthetővé válik a szerkesztők koncepciója: egy téma sokrétű és ugyanakkor egységes impressziót keltő bemutatása.

A művek szerzői: Horgas Béla, Levendel Júlia, Losonczi Ágnes, Tornai József, Martinkó András, Erős Ferenc, Hanák Péter, Bojtár Endre, Eörsi István, Orbán Ottó, Weöres Sándor, Petri György, Békés Pál, Grétsy László, Forgács Éva, Nádas Péter, Pályi András, Rozgonyi Ádám, Surányi Vera, Karinthy Frigyes, Mező Ferenc, Mészöly Miklós, Kosztolányi Dezső

Tartalomjegyzék

>!
Gondolat, Budapest, 1981
252 oldal · ISBN: 9632810031


Hasonló könyvek címkék alapján

Lengyel Balázs (szerk.): Újhold-Évkönyv 1986/2
Lengyel Balázs (szerk.): Újhold-Évkönyv 1987/1
Lengyel Balázs (szerk.): Újhold-Évkönyv 1987/2
Kis János – Kőrössi P. József (szerk.): Időnk Eörsivel
Lengyel Balázs (szerk.): Újhold-Évkönyv 1988/1
Mészöly Dezső: Magyar ég alatt
Görömbei András (szerk.): Tanulmányok Csoóri Sándorról
Pomogáts Béla (szerk.): Querela Hungariae
Fenyvesi Félix Lajos: Fekete-arany ősz
Kalász Márton: Gyermek-Bábel