Az ​igazi Shakespeare és egyéb kérdések 0 csillagozás

Hevesi Sándor: Az igazi Shakespeare és egyéb kérdések

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Táltos, Budapest, 1920
270 oldal

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

Szelén>!

Nagy költők arca minden kor ködében máskép tükröződik s a remekművek folyton változnak az idővel. Ha nem tudnak változni, nem is remekművek, mert a változás az életerő és életrevalóság próbája. Amit „belemagyarázás”-nak szoktunk nevezni, leintő gesztussal: talán semmi egyéb, mint a költőnek vagy a remekműnek egy későbbi korban való elhelyezkedése, ami sohasem járhat nehézségek és erőszakosságok nélkül. Csak azok élnek, akik alkalmasak a belemagyarázásokra és Jules Lemeitre, francia kritikus, talán sohasem mondott igazabbat, mint mikor azt írta, hogy nekünk, huszadik századbeli embereknek, sejtelmünk sem lehet arról, mit jelentett az a Hamlet, akit Shakespeare a maga korában és a maga korának megírt. Hogy Shylockon és Alceste-en mulattak a kortársak, mi pedig könnyezünk rajzuk: ez nem szól se mi ellenünk, se a költő ellen, csak leszögezi azt a tényt, hogy a költők és teremtményeik sorsa mily viszontagságos és bizonytalan s a halhatatlanságért néha milyen sulyos árat kell fizetni.

(első mondat)


Hasonló könyvek címkék alapján

Koltai Tamás: Tapsrend
Ivánfi Jenő: A színpad művészete
Gabnai Katalin (szerk.): A színésznevelés breviáriuma
Pentelényi László (szerk.): Arcok iskolája
Salamon András: Színháztörténet kezdőknek és haladóknak
Koltai Tamás: Az opera per
Bárdos Artúr: A színház műhelytitkai
Király Jenő: Karády mítosza és mágiája
Szűcs Katalin Ágnes: Rendszerváltás a színházban
Visky András: Írni és (nem) rendezni