2Pofon 1 csillagozás

A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai
Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon

Kötetünk ​az 1997 óta működő Műfordító Műhely 2012-13. évi csoportjának tevékenységét mutatja be. „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” PhD program kiadásában megjelenő Dolce Filologia könyvsorozatnak ez a tizedik kötete, és a harmadik műfordítási antológia.
A Műfordító Műhely közösségének elődjében közösen munkálkodtunk egy szövegen, majd 1997-től mindenki egyénileg dolgozik egy saját fordításon, és közös megbeszélés során kezdődik a javítás. Mindenki be is mutatja a szerzőjét, annak életművét és különösen a kiválasztott művet. A kötetbe kerülésről félév végén szavazás dönt. A kötetbe kiválasztott szövegeket a kollektíva lektorálja, javítja és megbeszéli, majd lektor-párok szerkesztik, azaz minden szöveget kölcsönösen megbeszélnek. Ha a műhelyben nem volt megfelelő nyelvi tudással rendelkező lektor, külső segítséget kértünk. Versfordítás esetében mindig költőt: örömmel és köszönettel fogadtuk Ferencz Győző rendszeres és készséges segítségét, és… (tovább)

A művek szerzői: Théophile Gautier, Edgar Allan Poe, Higucsi Icsijó, Mark Twain, Leonyid Andrejev, William Butler Yeats, Edna St. Vincent Millay, Alekszandr Csajanov, Tido Jozef Gašpar, Kurt Tucholsky, Igor Bahtyerev, Vaszilij Grosszman, Vaszilij Akszjonov, Petr Šabach, Dmitrij Danyilov, Viktor Pelevin, Zinovij Zinyik, Nejc Gazvoda

Tartalomjegyzék


Enciklopédia 2


Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

Kkatja>!
Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

Hullámzó, mint minden válogatás.
Első kedvencem Mark Twain: Kukoricalepény-vélemények, melyben Twain egy fekete rabszolga szónoklatát gondolja tovább, az emberek elvi- és szokásszempontú irányításáról. Remek kis eszmefuttatás.

A másik befutóm (naná, hisz miatta szereztem be ezt a kötetet) Pelevinnek egy különleges kis szösszenete, ahol 3 hölgy glamourja csillan össze… egy kósza pillanatra… az idő megáll… majd viszi is őket tovább a mulandóság örök szele, mindez egy orosz étterem női mosdójában. ZENiális! IMÁDOM!

Nagyon megindító volt Vaszilij Grosszman 1962-ben Hruscsovnak írt levele, egy évre rá, hogy betiltják és a KGB emberei elkobozzák tőle a 8 éven keresztül írt Élet és sors c. regényének összes példányát és kéziratait, melyre mint gyermekére tekintett Grosszman és hasonló fájdalommal is járt számára az elvesztése és az, hogy nem is mondtak neki semmit róla, azt sem, hogy hazugság, nem cáfolták az állításait és nem hagyták meg az orosz olvasóknak annak megítélését, hogy mi az igaz és mi az ami hazug a könyvében. Persze tudta Ő, hogy mi állt a hátterében, ahogy írja is:
„Azok a módszerek, amelyekkel megpróbálják a könyvemmel történteket titokban tartani, nem a hazugság és a rágalom elleni küzdelem módszerei. A hazugság ellen nem így küzdenek. Így az igazság ellen küzdenek.”
Nem is kapja vissza, „rejtegetett kéziratát jóval az író halála után mikrofilmen juttatták Nyugatra, Svájcban jelent meg (Lausanne, 1980), míg Moszkvában csak a Szovjetunió összeomlásakor, 1898/1990-ben. Kalandos sorsát, amelyet az évszámok is mutatnak, a kései magyar kiadás (2012) utószava ismerteti.”

Kellőképpen abszurd, irreális és torz létszemléletet tükröz Igor Bahtyerev két itt magyarul elsőként megjelenő elbeszélése is. "Elbeszéléseinek szereplői (Harmszéhoz hasonlóan [akivel egy csoportban is dolgoznak az OBERIU* csoportosulásban]) olyan alakok, akik alkalmazkodnak, hozzátorzulnak egy új, kegyetlen világrendhez. Ezek a szereplők a rájuk kényszerített sémákhoz való alkalmazkodás közben elveszítik szabadságukat, azaz emberségüket. Így Bahtyerev az elbeszélt „esetek” szereplőit már nem is „cselovék”-nak ('ember'), hanem egy lefordíthatatlan szójátékkal „csebolvék”-nak nevezi (magyarul kb. "ebmer").

* OBERIU: „Kiáltványukban (1928) az oberiuták felveszik a harcot minden gondolkodási sémával, amely különböző logikai keretek között képes csak értelmezni a világ jelenségeit. Az ilyen módon lecsupaszított létezés abszurdja transzcendentális jelentést kap, és az irreálisból lesz az új valóság. Ez a fajta látásmód a gondolkodási sémák lebontásával való végtelen játéknak nyit teret.”

Én ezeket emeltem ki, de a többit sem bántam meg, hogy olvashattam, nagyon sokszínű műfordítások szerepeltek itt, más biztosan mást emelne ki közölük, szóval szerezzétek meg és olvassátok!
(Én köszönöm az itteni ELTÉ-seknek és Dr. Hetényi Zsuzsának, hogy olvashattam!)


Népszerű idézetek

Kkatja>!

Egy kellően jelentős ember bevezethet bármilyen öltözködésbeli újdonságot, a világ azonnal átveszi tőle – először is a természetes ösztön készteti erre, amely miatt ellenállás nélkül be kell hódolnia annak a bizonytalan valaminek, amit tekintélyként ismer el, másodszor pedig az emberi ösztön, amely a tömeggel akar tartani, és annak elismerésére vágyik. Egy császárné bemutatta az abroncsos szoknyát, az eredményt pedig ismerjük. Egy senki bemutatta a bloomert, azt eredményt pedig ismerjük. Ha Éva ismét előjönne, a maga érett renoméjával, és újra bemutatná különös stílusait – nos, tudjuk jól, mi történne. És eleinte kegyetlenül zavarban kellene lennünk.

40-41. oldal Mark Twain: Kukoricalepény-vélemények

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

1 hozzászólás
Kkatja>!

    Úgy gondolom, Jerrynek igaza volt, ami az alapokat illeti, de nem ment elég messzire.
    1. Az ő gondolata az volt, hogy az ember számításból és ösztönösen alkalmazkodik környezete többségi nézetéhez. Előfordul ez is, de szerintem nem ez az általános.
    2. Az ő gondolatat az volt, hogy létezik első kézből származó vélemény; eredeti vélemény; olyan vélemény, amelyet valaki rideg számítással kigondol a fejében, megvizsgálja a szóba jöhető tényeket, a szívét kihagyja a dologból, és az esküdtek szobáit elzárja a külső hatások elől. Elképzelhető, hogy valahol, valamikor régen született ilyen vélemény, de szerintem megszökött, mielőtt elkaphatták, kitömhették és múzeumba dughatták volna.

40. oldal Mark Twain: Kukoricalepény-vélemények

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

Kkatja>!

    A legutóbbi választások azt mutatták, hogy a nemzet fele szenvedélyesen hitt az ezüst megváltó erejében, a másik fele pedig éppen olyan szenvedélyesen hitte, hogy ez az út a pusztulásba visz. Elhiggyük, hogy bármely oldalon az emberek tizedrészének volt bármilyen józan mentsége arra, hogy egyáltalán véleménye van a dologról?

43. oldal Mark Twain: Kukoricalepény-vélemények

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

1 hozzászólás
Kkatja>!

Mindnyájan a végtelenségig az érzéseinkre hagyatkozunk, és összekeverjük ezt a gondolkodással. Mindez egy nagy halmazzá áll össze, amelyet adománynak tartunk. Úgy hívják: Közvélemény. Nagy megbecsülés övezi. Mindent ez rendez el. Néhányan úgy tartják, ez Isten hangja. Talán így is van.
    Úgy gondolom, kétfajta véleményünk van, gyakrabban, mint ahogy azt szívesen beismernénk: egy magánvélemény és egy nyilvános; az egyik titkos és őszinte, a másik kukoricalepény, és többé-kevésbé romlott.

43. oldal Mark Twain: Kukoricalepény-vélemények

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

Kkatja>!

Egy vouge: a hiúság azon mennyisége, amely a СКАНДИНАВИЯ étterem női mosdójában mutatkozik meg, amikor a manuál-reliefer Diana és az orál-masszőr Lada lopva végigmérik egymást a tükörben, arra a telepatikus konszenzusra jutva, hogy glamourjuk szinte nagyjából azonos, mivelhogy a fehér pikkelyes ARMANI táska – mintha csak egy albínó hüllő bőréből varrták volna – és a kis, nemesen arányos acél téglalapba illesztett csili-vili GUCCI óra teljes mértékben kompenzálja a gyűrött iskolai egyenruhához hasonlító PRADA nadrágkosztümöt, ördögien összehangolt fiús frizurával, de ez a kacifántosság elveszíti a nehéz munkával elért egyensúlynak fontosságát, amikor a mosdóba belép a gallérja fölött éles nyilakká zselézett hajú naturál-terapeuta, Mjusza, szorosra húzott, ferdén szabott ruhaujjú, duplasoros pelerinre emlékeztető fehér BURBERRY ruhában; amitől Diana és Lada felocsúdnak és ráeszmélnek, hogy a lényeg nem a GUCCI vagy a PRADA – hiszen azt bármelyik nem túl finnyás iskolás lány egy heti munkával megengedheti magának – és nem is a BURBERRY a duplasoros gyöngyház gombjaival, hanem a BRABUS cég által a kozmikus tökéletességig fejlesztett RV 700-as arany szimbólumos MERCEDES GELANDEWAGEN, amelyen Mjusza szokás szerint barátjával és egyben szponzorával érkezett;

130. oldal Viktor Pelevin: Egy vouge

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

1 hozzászólás
Kkatja>!

    Meggyőződésem, hogy egy hideg fejjel kigondolt, független vélemény a divatirányzatokról, szokásokról, irodalomról, politikáról, vallásról vagy bármilyen más témáról, amely figyelmünkre és érdeklődésünkre tart számot, felettébb ritka dolog – ha egyáltalán valóban létezett ilyen valaha is.
    Amikor feltűnik egy új ruhaviselet – például a kiszélesedő abroncsos szoknya –, a járókelők megbotránkoznak rajta, a tiszteletlenebbek pedig kinevetik. Hat hónap múlva már mindenki elfogadja; a divat elnyerte létjogosultságát, most már csodálják, és senki nem nevet rajta. A közvélemény korábban még elutasította, a közvélemény most elfogadja, és boldog vele. Miért? Talán az elutasítás meg volt okolva? Na és az elfogadás? Nem. Az alkalmazkodás ösztöne végezte el a munkát. Természetünkhöz tartozik, hogy alkalmazkodunk; olyan erő ez, amelynek kevesen tudnak ellenállni. Hogy honnan származik? Az önelfogadás velünk született szükségességéből. Ebbe mindnyájunknak bele kell törődnie; nincsenek kivételek.

40. oldal Mark Twain: Kukoricalepény-vélemények

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

1 hozzászólás
Kkatja>!

„Jó úton halad!” Meglehet, hogy egy szamár mondja ezt, de mégiscsak egy magas rangú szamár, egy szamár, akinek elismerése aranyat ér egy kisebb szamár számára, és dicsőséget és megbecsülést és boldogságot ad számára, valamint általa elnyeri a tagságot a nyájban. E jutalmakért sokan kidobják az utcára egész életükben követett elveiket, és velük együtt a lelkiismeretüket is. Láttunk már erre példát. Néhány milliót.

42-43. oldal Mark Twain: Kukoricalepény-vélemények

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

Kkatja>!

    Az emberek azt hiszik, hogy nagy politikai kérdésekre gondolnak, és ez így is van; de a pártjukkal gondolkoznak, nem függetlenül; olvassák az irodalmát, de a másik oldalét nem; meggyőződésekre jutnak, de ezeket elfogult nézőpontból alakítják ki, ezért nem képviselnek különösebb értéket. A pártjukkal rajzanak, a pártjukkal éreznek, boldogok a pártjuk elismerésétől; és ahova a párt vezeti őket, oda fogják követni, akár az igazság és becsület útján, akár véren, sáron, és megcsonkított erkölcsön keresztül.

43. oldal Mark Twain: Kukoricalepény-vélemények

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

Kapcsolódó szócikkek: erkölcs · politika
1 hozzászólás
Kkatja>!

[…] ebben a pillanatban Mjusza számára hirtelen világossá válik, hogy a tökéletes relief titka nem is annyira a férfi pszichológiai és anatómiai tudományában van, vagy nehéz női tapasztalatok más síkjain, hanem inkább épp ennek hiányában: a lélek kikeményített frissességében és a pillantás naiv tisztaságában, amely nem is annyira életkorhoz köthető, mint inkább egyes dolgok nem tudásához, amelyeket Mjusza most már sosem lesz képes elfelejteni…

130. oldal Viktor Pelevin: Egy vouge

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai

Kkatja>!

…, hogy a piaci körülmények nem garantálnak helyet a BRABUS RV 700 kocsijában holnapra, minthogy Lada és Diana fiatalok és mindenre készek, a VICHY PUETAINE krém pedig nem fordítja vissza az időt, bármit is ígérjen a használati útmutató, hanem inkább az idő visszafordíthatatlanságára emlékeztet, és ami a fent említett dolgoknál is sokkal komolyabbnak bizonyulhat, maga a barát és egyben szponzor, aki ez idő alatt idegesen szívja az erkélyen a TRINIDAD FUNDADORES szivart, amelyre gúnyos kis mosollyal néz a kamu rongyokba öltözött lábatlan rokkant a kerítés mögül, majd kezdi sejteni, hogy a lényeg egyáltalán nem az orális masszázsban, és nem is az anális eszkortban van, hanem ebben a szúrós, hideg, kimondhatatlanul nyugtalanító széllökésben, amely éppen ekkor érkezett meg a КРЕМЛБ felől, habár, lehet (és több mint valószínű, hogy így is van), hogy mindez mindenkinek újfent csak így rémlett.

130-131. oldal Viktor Pelevin: Egy vouge

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 2Pofon A MűMű Műfordító Műhely (ELTE BTK) fordításai


Hasonló könyvek címkék alapján

Gyurgyák János (szerk.): Élet és Halál könyve
Kenedi János (szerk.): Írók a moziban
Pomogáts Béla (szerk.): Doromboló
Horváth Lívia – Juhász Judit (szerk.): Ki vagy te?
Pomogáts Béla (szerk.): Macskakalendárium
Braun Róbert (szerk.): Nobel-díjas írók antológiája
Veress István (szerk.): A macska ezer arca
Alexander Brody (szerk.): Evés-ivás
Szilágyi Eszter Anna (szerk.): Nagymaminak szeretettel
Jonathan Strahan (szerk.): Sárkányok könyve