Karácsony 11 csillagozás

Hermann Hesse: Karácsony

A ​karácsony nem csak csodálatos gyermekmeséket, karácsonyfa-ragyogást és gyermekénekeket jelent. A keresztényi gondolat, amelyet oly sokféle vallomásban oly sokféleképpen fogalmaztak meg, mindnyájunk számára mindig egy új és magasztos ösztönzés, lényeges intés értékét közvetíti. Bárhogyan képzelje is bárki a világ megváltását, mindenki számára mindenekelőtt a szeretet révén való megváltás fontos és jelentős. Erre a megváltásra nem csak a karácsonyi angyalok kórusa figyelmeztet. Erre szólítanak fel és intenek a nagy gondolkodók, költők és művészek hangjai, és mindezen hangok mélységes értéke kizárólag abban rejlik, hogy olyan valóságot, olyan utat, olyan lehetőséget hirdetnek, mely elevenen él minden ember keblében.

E kötettel nyitja meg a Helikon Kiadó a Nobel-díjas Hermann Hesse életbölcsességeit bemutató Hesse Füves könyvek-sorozatát. Elsőként a szerző 1902–1956 között keletkezett karácsonyi tárgyú költeményeiből és prózai írásaiból készült válogatást kínálunk… (tovább)

>!
Helikon, Budapest, 2013
94 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632274492 · Fordította: Horváth Géza

Enciklopédia 6


Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

>!
Lunemorte MP
Hermann Hesse: Karácsony

Ez egy kivételes könyv, kivételezni óhajtottam vele, mert :

– ajándékba kaptam és ujjongással fogadtam;
– gyönyörű a kinézete és a tapintása is;
– ráadásul egyik kedvenc szerzőm írta ezt a kötetet…

A téma maga egyébként mindig is irtózást vált ki belőlem. Nem adatott meg számomra, hogy átélhessem a karácsony lényegét. Idén ez kissé módosult bennem, de még mindig nem tudom átérezni, milyen lenne ha az én családom is ünnepelne.

Ami a könyvet illeti:

A versek csapnivalóak voltak és az író visszaemlékezései is untattak. Ha a mondatok mögé látunk, sok mindent észrevehetünk. Pl. azt is, hogy a kereszténység csak sok igazán ősi vallás és hit újragyúrása más nevekkel. Erre Hesse is felhívta a figyelmet, ezért külön piros pont jár neki. Szerinte az a karácsony üzenete, hogy nem csak karácsonykor kellene megbékélni másokkal, nem csak ekkor kell(ene) jónak lenni és még számtalan jó észrevétellel is találkozhatnak az olvasók. Nekem a kivitelezés nem tetszett igazán, amilyen rövid a könyv, olyannyira könnyen felejthető az egész és számomra semmit mondó. Csalódott vagyok…

>!
Kkatja P
Hermann Hesse: Karácsony

Kedves kis gyűjtemény Hesse karácsonyi tárgyú írásaiból, verseiből. Érdekes volt azt olvasni, hogy már száz éve is ugyanilyen üzlet volt a karácsony, mint manapság. Hesse nagyon szépen leírja a gyermekkori, majd felnőtt fejjel megélt karácsonyi hangulatait, emlékeit, élményeit hol tárgyilagosan hol kissé szkeptikusan viszonyulva ezekhez, bár azt éreztem, hogy a fordító sok helyen mintha modernizálta volna a mondandóját. :)
Bár a lényeg mindig az, hogy ne kívül keressük a karácsony szellemét, hanem belül önmagunkban, mert ha ott megvan, minden szép és kerek lesz! :)
Karácsonyra való hangolódáshoz is remek is kötet! :)

>!
Azazello
Hermann Hesse: Karácsony

Igazán szép könyvecske. Öröm az ilyen jó minőségű és szép kiadású könyvet forgatni! Nekem inkább az esszék tetszettek (olyan érzékeny írás némelyik az ünnepről!), a költemények kevésbé.

>!
Molu
Hermann Hesse: Karácsony

Válogatott írásokat olvasunk Karácsony témában, az első még az Első Világháború idején íródott. Az író gondolatain keresztül azt látjuk, hogy nem sokat változott a világ, ha a Karácsonyhoz való hozzáállást nézzük – túlköltekezés, külsőségek előtérbe helyezése, megfeledkezés arról, hogy az ünnep lényege a Szeretet megbecsülése, ünneplése. (Ki gondolta volna, hogy ez nem csak a mai ember hibáihoz soroható, hanem több nemzedék előtt is így volt?) Ez a Szeretet, Öröm bennünk van, s a Karácsony szíve, lelke az lenne, ha engednénk e szeretet áramlását, megnyilvánulását, így másokkal megosztva, azt tapasztalhatnánk meg milyen az a Karácsonyi különleges érzés, valami ahhoz hasonló, amit gyerekkorunkban tapasztaltunk, amikor ennek az ünnepnek számunkra igazi varázsa volt. Ezek csak az én gondolataim. Valószínű más olvasóban más gondolatok támadnak fel, mivel elég változatos írásokokat tartalmaz e kicsinyke könyv.

>!
andi75 
Hermann Hesse: Karácsony

Nem igazán ragadott magával a könyv. Szép gondolatok, de nem biztos, hogy karácsonykor ilyen lehangoló elmélkedéseket szeretnék olvasni (még szerencse, hogy januárban kezdtem neki…).


Népszerű idézetek

>!
Kkatja P

(…) Tartsatok akár Jézussal vagy Platónnal, Schillerrel vagy Spinozával, a végső bölcsesség mindig az, hogy nem boldogít sem a hatalom, sem a tulajdon, sem a megismerés, hanem egyedül csak a szeretet.
Az önzetlenség, a szeretet révén hozott áldozat, a tevékeny együttérzés, a lemondás mások javára veszteségnek, önmagunk kifosztásának tűnhet, holott ezáltal éppen hogy gazdagodunk és gyarapodunk, és ez az egyetlen út, amely előre és fölfelé visz.

20-21. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Friedrich Schiller · Jézus Krisztus · Platón · Spinoza · szeretet
>!
Annamarie P

A szentimentalitás azt jelenti ugyanis, hogy olyan érzésekben lubickolunk, amelyeket valójában nem veszünk annyira komolyan, hogy bármilyen áldozatot hoznánk értük, vagy tettekben fejeznénk ki őket.

34. oldal

>!
Kollográd 

Minden idők életbölcsességének különös, ám egyszerű titka, hogy a legkisebb önzetlen odaadás, részvét, szeretet gazdagítja az embert, míg fáradozásunk a birtoklásért és hatalomért megfoszt erőinktől, és elszegényít. Tudták és tanították ezt az indiaiak, azután a bölcs görögök, majd Jézus, akinek születését épp most ünnepeljük, és azóta még ezer és ezer bölcs és költő, akiknek művei túlélték az időket, míg korunk birodalmai és királyai eltűntek és feledésbe merültek. Tartsatok akár Jézussal vagy Platónnal, Schillerrel vagy Spinozával, a végső bölcsesség mindig az, hogy nem boldogít sem a hatalom, sem a tulajdon, sem a megismerés, hanem egyedül csak a szeretet.

20-21. oldal

Kapcsolódó szócikkek: karácsony · szeretet
>!
Kkatja P

    Minden idők életbölcsességének különös, ám egyszerű titka, hogy a legkisebb önzetlen odaadás, részvét, szeretet gazdagítja az embert, míg fáradozásunk a birtoklásért és a hatalomért megfoszt erőinktől, és elszegényít.

20. oldal

>!
Kkatja P

    Ragyogjanak a karácsonyfa gyertyái! Zengjenek a karácsonyi énekek! De ne áltassátok magatokat, ne elégedjetek meg újra és újra azzal a szánalmas, érzelgős, silány érzéssel, amellyel ünnepeiteket ünneplitek! Többet követeljetek magatoktól! Mert a szeretet és az öröm, az a rejtélyes valami, melyet „boldogságnak” nevezünk, nem itt van, és nem amott van, hanem kizárólag „mi bennünk” van.

36. oldal

>!
Kkatja P

    E hivalkodó és kissé primitív árutúlkínálatból csak kevés olyasmit találok, amit szeretnék magamnak; a technika újabb vívmányai tökéletesen hidegen hagynak.
(…)
    Más a helyzet a könyvkereskedők kirakataival. Bár ezen a területen ugyancsak finnyás és túltáplált vagyok, egy jó könyvesbolt előtt szinte mindig megállok egy kicsit; nem csak a szellemi piac termékei vonzanak, a kollégák nevei, a kiadók ajánlatai; legalább ennyire érdekel és csábít a könyvek materiális jellege: egy piros bőr könyvgerinc, egy szép, angol vászonkötés, egy finom árnyalatú pergamen, egy durva szövésű, csomós vitorlavászonból készült mappaborító. Egy szó mint száz, mindig akad valami felfedeznivaló, barátságos újdonság a könyvek világában, még ha a színvonal összességében meglehetősen szerény is.

42-43. oldal Karácsonyi kirakatok

>!
Kkatja P

Az ébrenlét pillanatában mindig nagyon veszélyeztetett az ember, mert nyitott, és kénytelen magába fogadni az igazságot, márpedig sok minden szükséges ahhoz, hogy megtanuljunk szeretni és életelemünknek tekinteni az igazságot, mert az ember először is szánalomra méltó teremtmény, és ellensége az igazságnak.

11-12. oldal A karácsonyfa alatt

>!
Kkatja P

…nincs „idők szava” és „idők parancsa”, mely arra kényszeríthetné az embert, hogy anyagi javakat részesítsen előnyben a szellemi javakkal, mulandót a múlhatatlannal szemben. Aki mégis e meghatározó választás mellett dönt, önmagán kívül senki mást nem tehet érte felelőssé.

18. oldal

>!
Kkatja P

    Néhány valóban hívő lélektől eltekintve karácsonyunk már régóta nem egyéb érzelgősségnél. Sőt, bizonyos szempontból még ennél is rosszabb: reklámok céltáblája, csaló vállalkozások bázisa, a giccsgyártás legkedveltebb táptalaja.

33. oldal

2 hozzászólás
>!
Kkatja P

    A ma „művelt embere” úgy viszonyul Jézus tanításához, hogy egész évben nem is gondol rá, nem aszerint él, karácsony este azonban átadja magát homályos, búskomor, gyermekkori emlékeinek, és egy kicsit megmártózik szelíd, jutányos-jámbor érzéseiben, ahogyan évente még néhányszor, mint például a Máté-passió bemutatóján, ahol hódolattal adózik e rég maga mögött hagyott, mindazonáltal még mindig borzongató és valahol a távoli homályban felsejlő, hatalmas világnak.

34-35. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Friedrich Nietzsche: Friedrich Nietzsche versei
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Friedrich Hölderlin versei
Johann Wolfgang Goethe – Friedrich Schiller: Goethe / Schiller
Keresztury Dezső (szerk.): Heine / Lenau
Volker Braun: Volker Braun versei
Keresztury Dezső (szerk.): Régi századok
Keresztury Dezső (szerk.): Romantikusok
Keresztury Dezső (szerk.): Költői realizmus
Christian Morgenstern: Akasztófa-énekek