Rossz ​gyerekek pedig nincsenek 3 csillagozás

Henning Köhler: Rossz gyerekek pedig nincsenek

„…Csak átfutni is jó ezeket a felismeréseket, »más emberek« leszünk tőle, vagyis közelebb jutunk önmagunkhoz, és ezáltal a gyerekhez…" VEKERDY TAMÁS

Miközben szülők és nevelők lázasan keresik a választ a nap mint nap felbukkanó nevelési problémákra (ezek nem csak speciális iskolában vagy hátrányos helyzetű családokban fordulnak elõ), a világban egyfajta nevelői magatehetetlenség árad szét. Ezt igyekszik ellensúlyozni ez a könyv, melynek szerzője, Henning Köhler a Janusz Korczak intézet alapítója, a Waldorf-pedagógia, továbbá más alternatív pedagógiák kiváló ismerője. A szerző, megkérdőjelezve szokásos nevelési és gondolkodási sémáinkat, egy mély és eredményekkel kecsegtető nevelői és szülői magatartást mutat be.

>!
Szépnap, Szeged, 2003
170 oldal · ISBN: 963430432x · Fordította: Hevesi Mihály, Illés Györgyné

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések


Népszerű idézetek

>!
Maya

Az alkotás válságait nem lehet kizárni, mert az alkotás együtt jár a válsággal, általa szabadulnak fel azok a források, amelyekről mit sem sejtettünk. Így van ez minden művészetben, a nevelés művészetében is.

46. oldal

>!
Maya

Ha valaki annak köszönheti az alkotás képességét, amit meg kell alkotnia, tehát cselekvése okát magában a cselekvésben és cselekvőképességét magában a jövőben találja meg, akkor művész – a kiterjesztett művészet fogalmának értelmében. Ezzel körvonalaztuk a kreativitást is, mint a pedagógia lényegét.

55. oldal

>!
Maya

Az igazságon alapszik a gyermek ébredő gondolkodása, mielőtt még megismerkedik a hazugsággal, és azt megtanulja; a szépségen (a méltóságon) alapszik a gyermek érzése, mielőtt az emberhez méltatlannal, az ember ember általi megaláztatásával szembesül, és áthatja a szégyen és a felháborodás, ami azonban el is csábítja; a jóságon alapszik a gyermek akarata, mielőtt még az ellenségeskedéssel találkozna. Ez a három minőség összefügg a három szociális alapkövetelménnyel: a szabadsággal, az igazságossággal és a szolidaritással.

77. oldal

2 hozzászólás
>!
Maya

Az a cél, hogy a gyerek alkalmazkodjék és beilleszkedjék, azért mond ellent a fejlődésnek, mert nem számol az egyén és a kulturális fejlődés kapcsolatával; tehát nem ismeri föl azt, hogy a kulturális folyamatban nekünk kell tanulnunk a gyerektől, talán épp egy olyan radikális újítást, amely a jövőből érkezik. A gyerekek viselkedésében, akár tiltakozásában előre megmutatkozhat az, ami a tudat történetében ránk vár, és mai gondolkodásunk, ítélkezésünk és cselekvéseink tükrében még nehezen érthető.

87. oldal

42 hozzászólás
>!
Maya

Aki igazságos akar lenni a gyerekekkel, annak hajlandónak kell lennie a szenvedésre és a lemondásra, szembenézve saját gyengéivel, felülvizsgálva életviteli szokásait és hozzáállását; annak az önnevelést nemcsak hangoztatnia kell, hanem tennie is érte. A kitörő pánik gyakran a pedagógiai nagyravágyás jele. Semmi sem lenne értelmetlenebb, mint ha a nevelést vállalkozásnak tekintve bizonyos sikereket céloznánk meg, és kimondva-kimondatlanul költség-haszon mérlegeket készítve kifizetődő eredményekre törekednénk.

19. oldal

>!
Maya

Tervek vagy szándékok követése helyett úgy kellene élnünk „a gyermek környezetében, hogy a gyermeki szellem szimpátiával övezve saját életét fejlessze a nevelők mellett… A gyerekben ne éljen tovább kényszeredetten az, ami a nevelőben van.”

127-128. oldal

>!
Maya

Ha a gyerek egy rozsdás szöget értékesebbnek tart egy drága ékszernél, akkor a rozsdás szög értékesebb.

136. oldal

1 hozzászólás
>!
Maya

…a gyermeki eszme belső megragadása a társadalomépítés művészetében ugyanolyan elengedhetetlen, mint a statika törvényeinek ismerete az építészetben.

80. oldal

>!
Maya 

Az a pillantás, amelyik az értéket ismeri fel, gyógyít és megért; az viszont, amelyik ítéletet alkot, megbélyegez, mégpedig úgy, hogy elmélyíti a válságot, és ugyanakkor elzárja a kezelés lehetőségét: amikor megnyilvánul, a megbántott másikat olyan helyzetbe taszítja, amely végül is igazolja az értelmetlenséget (az előítéletet).

40. oldal

>!
Maya

Alkonyi arc
(Sophie-nak és másoknak)

Az ablaknál állsz, és arcod
megint az alkonyi arc,
kilencéves idegen arc.
Szomorú vagy? Félek, mint mindig.
Mondj valamit. Arcod megint az alkony.
Miért is félek! Nem beszélsz velem?
Állsz az ablaknál – ezt már ismerem,
mintha a benn kinn lenne.
Mint egy hajléktalan, aki titokban
vágyai házát kerülgeti.
Fázol, látom a válladon.
Pedig meleg van itt: fűtött a szoba. Mennem kellene.
Ilyen fázás ellen
nem segít félénk kérdezősködésem.
Bosszankodom, mert szeretnélek megvigasztalni.
Megbékíteni. Nincsenek igényeim.
Szükséged van valamire? – nem tudom. Nem. Hagyj
békén.
Miért is félek!
Mintha valahol odakint, távol, közel
lenne elérhetetlen otthonod, vigasz-országod.
Ha szükséged van rám… hisz tudod…
Mintha az ablak üvegtenger lenne,
és mögötte, karnyújtásnyira, megközelíthetetlen távol-
ságban
lenne bensőd, mentsvárad…
Hogyan írjam le alkony-arcodat,
honvágy-arcodat,
semmibe révedésedet.
Honnan jöttél? Hová kívánkozol?
Hol van az üvegtengeren túl?
Hal van a sehova?
Türelmetlenségem megtöri
a honnan és a hová
látását.
A használat, az igénybevétel, az érvényesítés,
a célirányosság,
hogy félelmed látni vélem, és áldicséretem rád ontom,
ugyancsak megtöri.
Ott, ahol mindegyikünk lakott
az ideje előtti időben,
ahová semmibe néző tekinteted megérkezik,
ahol a remény lélegzet, vagy inkább lélekfény,
ahol te választottál engem, és én felismertelek,
ott néha veled lehetnék
egy alkonyi másodpercben,
ha sikerülne nekem
a hallgatás,
a várakozás,
az elengedés.

72-74. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek?
G. Ekler Ágnes: A Waldorf-pedagógia és a korproblémák
Frits H. Julius: A fenomenológiai kémia alapjai
Roy Wilkinson: Iskolázás a józan ész szabályai szerint
Frans Carlgren: Szabadságra nevelés
Christopher Clouder – Janni Nicol: Kreatív játékok 2-4 éves gyermekeknek
Jakob Streit: Puck, a törpe
Thomas Berger: Karácsonyi kézműveskönyv
Kim John Payne: Games Children Play
Klein Sándor – Soponyai Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon