Művészettörténeti ​alapfogalmak 5 csillagozás

A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben
Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak

A ​híres svájci művészettörténész a bázeli, majd a berlini egyetemen tanított, Zürichben halt meg, számos alapvető művészettörténeti, elméleti írással gazdagította a szakirodalmat. Ezek közül a Művészettörténeti alapfogalmak a legjelentősebb, már első megjelenésekor is heves támadások érték, részben a szellemtörténészek, részben a pozitivisták részéről, s a mű körül évtizedekig folytak viták, ugyanakkor számos kiadást ért meg. ; A mű céljáról maga Wölfflin így vall: „szilárdabb alapokra kell helyzeni a műalkotások művészettörténeti jellemzését, nem az értékítéletet – erről itt egyáltalán nincs is szó –, hanem a stílus jellemzését”. Olyan fogalmi rendszert keres, mellyel kiküszöbölheti az eltérő szóhasználatból eredő veszélyeket. „A művekben rejlő, belőlük kifelé ható erőt akarja láttatni, hogy ebből a végső törvényeket levonja” – írja az előszóban Zádor Anna. Demonstrálási területe a reneszánsz, a klasszicizmus és a barokk (bár a kötet végén kitér a mű keletkezési idejében… (tovább)

Eredeti cím: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe

Eredeti megjelenés éve: 1915

>!
Magyar Könyvklub, Budapest, 2001
256 oldal · ISBN: 9635472951 · Fordította: Mándy Stefánia
>!
Corvina, Budapest, 1969
256 oldal · Fordította: Mándy Stefánia

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 5


Népszerű idézetek

DAZs P>!

A legértékesebb mindig az egyéniség marad, a legnagyobb érdeklődésnek mindig az egyéniségekre kell összpontosulnia: de úgy gondolom, hogy az egyéniség teljesítményét meg sem érthetjük, ha nem ismerjük korának alkotási lehetőségeit, azt a legmélyebb alapot (hiszen ezért alapfogalmak), amelyekbe egy korhoz kötött ember alkotó képzeletének horgonya van vetve.

10. oldal

Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben

DAZs P>!

Az optikai-formai önálló birodalom, különleges érzéki energia, amely ugyan az emberi természetben gyökerezik, megnyilvánulásaiban mégis sajátos marad.

5. oldal

Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben

DAZs P>!

[…] csak a festői stílus ismeri a testetlen szépséget.

56. oldal

Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben

DAZs P>!

A felemelkedő pénzarisztokrácia társadalmi rangját a művészet nyújtotta presztízs segítségével is szilárdítani kívánja.

6. oldal

Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben

DAZs P>!

Az egyesben láttatja az egyetemest, azt a mélyen rejlő szükségszerűséget és törvényt, amely a legegyénibb alkotásban is megszólaltatja a kor és a nemzet jellegzetességeit. Az igazi műalkotás fő vonása a szükségszerűség, önmagában zártság, amelyhez sem hozzátenni nem lehet, sem belőle elvenni.

9. oldal

Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben


Hasonló könyvek címkék alapján

Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini: A templomosok baphometje Firenzében
Rudolf Wittkower – Margot Wittkower: A Szaturnusz jegyében
Radnóti Sándor: Hamisítás
Radnóti Sándor: Jöjj és láss! – A modern művészetfogalom keletkezése – Winckelmann és a következmények
Kucsera Tamás Gergely: Túl művészeten, túl emberen
Tánczos Péter (szerk.): Női reprezentációk
Mácza János: Esztétika és forradalom
Németh Lajos: Minerva baglya
Sík Csaba: Sem kő, sem bronz, sem vászon
Hauser Arnold: A művészet szociológiája