Magyar ​nyelvtan 0 csillagozás

Formák, funkciók, összefüggések
Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan

A ​Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések megkísérli ledönteni a falat a sajátos szerkezetű magyar és az idegen – elsősorban az indoeurópai – nyelvek között. Újszerű módon, összehasonlító-funkcionális megközelítéssel magyarázza a magyar nyelvi rendszer kategóriáit. A szerző, Hegedűs Rita az ELTE Magyar Nyelvi Lektorátusának munkatársa, a magyar nyelv oktatásában nagy tapasztalatokkal rendelkezik. Könyvében a merev szabályok helyett a nyelvi elemeknek a közlés megformálásában betöltött szerepét helyezi középpontba.
A Formák sorra veszi a magyar nyelv formai sajátosságait. Ez a fejezet hasonlít leginkább a hagyományos grammatikákhoz. A gazdag magyar toldalékolási rendszer részletes tárgyalása mellett itt kapott helyet a hagyományos szintaxis is: hiszen a mondatnak is van formája, s ezt ugyanúgy meg kell tanítani, mint a szó formáját.
A Funkciók című részben kettős feladatot vállal magára a szerző. Egyrészt sorra veszi azokat a logikai-nyelvtani kategóriákat,… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához

>!
Tinta, Budapest, 2019
560 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634091585
>!
Tinta, Budapest, 2004
338 oldal · ISBN: 9639372927

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Nagy L. János – Péntek János: A kreatív nyelvhasználat és az iskola
Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához
Molnárné Czeglédi Cecília – Molnár Zsolt: A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása
Honti Mária – Jobbágyné András Katalin: Útmutató a gimnáziumi IV. osztály magyar nyelvi tankönyvének használatához
Fajcsek Magda: Tanári kézikönyv a magyar nyelv tanításához a középiskolák III-IV. osztályában
Ihász Viktória (szerk.): Feladatgyűjtemény a nyolc- és hatosztályos gimnáziumba jelentkezőknek
Tódor Erika-Mária: Hétköznapi kétnyelvűség
Schilderné B. Irén: A magyar helyesírás segédkönyve az alapiskola 5.-8. osztálya és a középiskolák számára
Müller Andrea: A 21. századi magyartanár módszerei
Eőry Vilma (szerk.): Magyar értelmező szótár diákoknak