Kalandozások ​Bakucz József költészetében 0 csillagozás

Hegedűs Mária: Kalandozások Bakucz József költészetében

Miközben ​úgy helyeztem el Bakucz József életművét, hogy ne legyen provinciális, számomra ő lett „a száműzött költő”: irányzatokba nem sorolható, a magyar költészet egyetemes állócsillaga. Ez az a kategória, amely a legárnyaltabban képes anyanyelvünkön kifejezni azt a létállapotot, amelyben Bakucz életművének fejlődéstörténete megragadható. Így, történeti tekintetben is fölvázolható egy olyan névsor – magyar és világirodalmi is –, amely távlatokat rajzol köréje. Ki nevezné emigránsnak, diaszpórának, határon túlinak vagy nyugatinak Janus Pannonius, Balassi Bálint költészetét – azon megfontolásból, hogy mikor, hol éltek, alkottak és tanultak? Ki merné hasonló jelzőkkel illetni Ovidius, Dante vagy Mickiewicz életművét? Bakucz korai költészete Pilinszky és Nemes Nagy irányzatához köthető, de a folytatás messze el is rugaszkodik ettől. A nyelvi kubizmus és a vizualitás érintésével, a legmodernebb magyar szürreális és konkrét költői nyelvet alkotja meg életművével, amelynek számottevő… (tovább)

Róla szól: Bakucz József

>!
Ráció, 2017
puhatáblás · ISBN: 9789637596889

Hasonló könyvek címkék alapján

Máthé Dénes: A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc
Pomogáts Béla: Radnóti Miklós
Tüskés Tibor: Pilinszky János
Somlyó Bálint – Teller Katalin (szerk.): Filozófus a műteremben
Balogh László: József Attila
Szuromi Lajos: József Attila: Eszmélet
Makay Gusztáv: „Édes hazám, fogadj szívedbe!…”
Alföldy Jenő: Rend a homályban
Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete