A ​magyar királyi vár / Die ungarische Königsburg / Le château royal de Hongrie 1 csillagozás

Hauszmann Alajos: A magyar királyi vár / Die ungarische Königsburg / Le château royal de Hongrie

A budai királyi vár történeti múltjának 1912-es, háromnyelvű monográfiája a neves építész szerkesztésében.

>!
Kossuth, Budapest, 2011
108 oldal · ISBN: 9789630966597
>!
54 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630966597

Enciklopédia 4

Szereplők népszerűség szerint

Mária Terézia


Kiemelt értékelések

ℕnabella>!
Hauszmann Alajos: A magyar királyi vár / Die ungarische Königsburg / Le château royal de Hongrie

Igazán egyedülálló élmény volt egy több mint százéves királyi építkezésről olvasni egyenesen a főépítésztől, miközben a gondolatok és a mű több, mint száz éve születtek. Amennyiben a 20. századi királyi palotáról kellene információkat gyűjtenem, úgy gondolom, nagyon is megfelelne a könyv. Szerencsére a vár előzményeiről is volt szó, így sikerült egyfajta képet alkotnom a vár múltjáról.


Népszerű idézetek

ℕnabella>!

Hildebrand a tervezésnél mindenesetre tekintettel volt a régi alapfalakra és azokat részben felhasználta, mert a palota több főfalát a Zsigmond és Mátyás idejéből fennmaradt falazatra, sőt, mint a déli szárnynál találtuk, egy egész traktust régi és igen érdekesen boltozott pincére állitotta.

21. oldal

ℕnabella>!

1849 május hó 16-án érte a királyi palotát az első ágyúlövés Buda ostroma alatt. A palota tüzet fogott és csakhamar lángbaborult a déloldali szárny és evvel együtt a középépület tetőszerkezete is elhamvadt. Az északi négyszög épségben maradt.

24. oldal

ℕnabella>!

Az ostrom további lefolyása alatt is sokat szenvedett az épület és amit a lángok megkíméltek, az az ostromlott és ostromló hadsereg martaléka lett.

24. oldal

ℕnabella>!

Reitter Ferenc közmunkatanácsi főmérnök készítette erre az első vázlatot, melynek alapján megbízták Ybl Miklóst 1874-ben a tervezéssel.

27. oldal

ℕnabella>!

Már a várbazárépítés ideje alatt és annak 1881-ben történt befejezése után mindinkább hangosabban nyilvánult az a kívánság hogy a királyi palota kibővítessék. Ö felségének főudvarmesteri hivatala megállapította a helyiségek szükségletét és Tisza Kálmán miniszterelnök megbízta Ybl Miklóst a tervek készítésével. Az akkori programm szerint gondoskodni kellett koronás vendégek és azok kísérete számára szükséges helyiségekről, továbbá Rudolf trónörökös és Stefánia fő¬ hercegnő Ö császári és királyi fenségeik, valamint a főudvarmesterek és más udvari méltóságok lakosztályáról, végül pedig a hivatalokról és gazdasági helyiségekről.

28. oldal

ℕnabella>!

A tervezések és előmunkálatok elhúzódtak 1890. évig, mely esztendőben, május 1-én az építés tényleg megkezdődött.

28. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1890
ℕnabella>!

189I. év március hóban kaptam a kitüntető meghívást az Ybl Miklós halálával megüresedett művezetői állásra. A megbízatás azonban szintén csak a támasztófalak építésére terjedt, melyek a várba vezető úttal együtt most már három év alatt voltak befejezendök.

30. oldal

ℕnabella>!

Már 1892-ben, a koronázás 25-ik évfordulója alkalmából tartott udvari ünnepélyeknél tapasztaltatott, hogy a királyi palota egyedüli nagy dísztermének befogadó képessége egyáltalán nem felel meg, miért is tekintettel az 1896. évben tartandó nagyobbszabású millenáris ünnepségekre, a terem megnagyobbitásáról kellett gondoskodni.

32. oldal

ℕnabella>!

terem átépítési munkái két évig tartottak. A régi fafödém helyébe vastartók közötti boltozat került, a díszítés a réginek mintájára készült.

34. oldal

ℕnabella>!

A régi várfalak csekély kivétellel rosszul, vagy éppen nem voltak alapozva, többnyire feltöltött földrétegen állottak; látszott, hogy gyorsan, háborús időben épültek és csak tömegük, valamint a jó kötő anyag, melyhez frissen oltott forró meszet használtak, biztosította megállásukat. Helyenként támasztópilléreket építettek a várfalhoz, rendszerint akkor, midőn egyik-másik falrész a földnyomásnak engedve függőleges állásából kitért.

39. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Gozmány László: Vocabularium nominum animalium Europae septem linguis redactum
Babits Mihály (szerk.): Erato
Stefan Pascu – Viorica Marica – Mircea Toca – Rudolf Wagner: 1850
B. Porkoláb Judit (szerk.): A csönd virága
Maurice Carême: Miről beszélgetnek vajon? / De quoi peuvent-ils se parler? / Worüber unterhalten Sie sich nur?
Tiszai István (szerk.): Bank- és tőzsdei szakkifejezések öt nyelven
Szabó József – Török István (szerk.): Tokaj-hegyaljai album
Kovács István (szerk.): Négynyelvű kifestő szótár – Virágok, gyümölcsök, zöldségek
Otto Erich Hartleben – Albert Giraud: Holdbűvölte Pierrot / Pierrot Lunaire
Czakó István: A Jelenések Könyve az egri Bazilikában