Beszélő ​házak és tájak 4 csillagozás

A magyar irodalom emlékhelyei
Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak

Hatvany Lajost, a tudóst és írót szerelem fűzte városához, a reformkori Pesthez, mely „a haza szíve és agya” csakúgy, mint ahhoz a Budapesthez, ahol született – és évtizedes kényszerű szünetekkel ugyan, de élt és meghalt. Az 1957-ben megjelent Beszélő házak , illetve az 1963-ban közreadott Beszélő tájak című kötetek gerincét az ő írásai alkották, ezekhez járultak neves pályatársainak vallomásai. E lírai emlékezéseket és leírásokat elevenítették meg Gink Károly művészi felvételei. A könyv, melyet most adunk az olvasó kezébe, tartalmazza – szinte hiánytalanul – az említett két kötet írásait, valamint az elmúlt három évtizedben körünkből eltávozott jelentős írók szűkebb és tágabb környezetének barátok, értő kritikusok által való megelevenítését.
A kötetet Gink Károly 187 színes felvétele mellett 97 íróportré is díszíti.

A művek szerzői: Hatvany Lajos, Sinka Erzsébet, Bata Imre, Kispéter András, Kardos Pál, Tóth Eszter, Scheiber Sándor, Kabdebó Lóránt, Csák Gyula, Simon István, Szeberényi Lehel, Ortutay Gyula, Galsai Pongrác, Kosztolányi Dezső, Domokos Mátyás, Móricz Virág, Nagy Péter, K. Nagy Magda, Stella Adorján, Füsi József, Szász Imre, Major Ottó, Vinkó József, Szauder József, Fodor András, Tóbiás Áron, Komlós Aladár, Illés Endre, Képes Géza, Erki Edit, Károlyi Mihályné, Kosztolányi Dezsőné, Bodnár György, Péter László, Szabolcsi Miklós, Ignotus Pál, Lator László, Jenei Ferenc, Csoóri Sándor, Bernáth Aurél, Szántó Piroska, Thurzó Gábor, Hegedűs Géza, Kiss Károly, Bóka László, Garai Gábor, Gáll István, Somlyó György, Huszár Klára, Sükösd Mihály, Kellér Andor, Bródy András, Lakatos István, Benjámin László, Kovács Győző, Vargha Balázs, Vas István, Belia György, Nemes Nagy Ágnes, Németh G. Béla, Kovalovszky Miklós

Róluk szól: Hatvany Lajos, Zelk Zoltán, Weöres Sándor, Vörösmarty Mihály, Virág Benedek, Veres Péter, Vajda János, Tömörkény István, Tóth Árpád, Tompa Mihály, Toldy Ferenc, Tinódi Sebestyén, Thurzó Gábor, Tersánszky Józsi Jenő, Táncsics Mihály, Tamási Áron, Szerb Antal, Szomory Dezső, Szép Ernő, Szabó Pál, Somlyó Zoltán, Szentkuthy Miklós, Széchenyi István, Szabó Dezső, Szabó Lőrinc, Sinka István, Simon István, Sarkadi Imre, Reviczky Gyula, Radnóti Miklós, Pilinszky János, Petőfi Sándor, Örkény István, Osvát Ernő, Németh László, Nagy Lajos, Móricz Zsigmond, Molnár Ferenc, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Mesterházi Lajos, Madách Imre, Lengyel József, Ladányi Mihály, Krúdy Gyula, Kölcsey Ferenc, Kosztolányi Dezső, Kossuth Lajos, Kormos István, Kodolányi János, Kiss József, Kisfaludy Sándor, Kisfaludy Károly, Kemény Zsigmond, Kazinczy Ferenc, Katona József, Kassák Lajos, Károlyi Mihály, Karinthy Frigyes, Kálnoky László, Juhász Gyula, Kaffka Margit, József Attila, Jókai Mór, Jékely Zoltán, Janus Pannonius, Illyés Gyula, Illés Endre, Illés Béla, Heltai Jenő, Gyulai Pál, Gelléri Andor Endre, Gárdonyi Géza, Garai Gábor, Gáll István, Füst Milán, Fáy András, Fazekas Mihály, Eötvös József, Devecseri Gábor, Déry Tibor, Darvas József, Csokonai Vitéz Mihály, Bródy Sándor, Bessenyei György, Berzsenyi Dániel, Berda József, Benjámin László, Batsányi János, Balassi Bálint, Babits Mihály, Arany János, Ányos Pál, Áprily Lajos, Ambrus Zoltán, Ady Endre

Tartalomjegyzék

>!
Officina, Budapest, 1989
924 oldal · keménytáblás · ISBN: 9637835016

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 6


Népszerű idézetek

Tigrincs P>!

Háromszor négy méter nagyságú, alacsony, félhomályos kis helyiség, egy ablakkal néz ki az udvarra. Ez volt valamikor Ady diákszobája, ahol a háziasszony jogászfiával, Ember Ernővel együtt lakott. Nehéz visszaképzelni a kis konyha prózai rendjének helyébe a régi diákszoba „költői” rendetlenségét, s benne a poétai hajlamú, ifjú jogász urat, aki azonban a fiatalság mámorában, vidám cimborák közt egyelőre az életet élvezi.

27. oldal

Tigrincs P>!

A szanatórium orvosa, a kitűnő Jakab doktor hosszan beszél Ady betegségeről és fizikumáról a szanatóriumi rendelőszobában. Mit jelent mindez? Ez a halálház. Itt nincs semmi Adyból. Egy megtört test kínos emlékei, ennyi az egész. Igaza volt Adynénak, hogy amikor ura halálhírét kapta, nem nézett ki többé a szanatóriumba.

25. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Lászlóffy Aladár – Kántor László: Házsongárd
Lipták Gábor: Nyitott kapu
Jókai Mór: Budapestnek emlékül
Tóth Tibor: Arany-tanulmányok
Lőrinczy Attila: „A rakodópart alsó kövén…”
Ónody Magdolna: Petőfi Zoltán életéből
Dánielisz Endre: „Szülőhelyem, Szalonta…”
Belitzky János: Mikszáth és Balassagyarmat
Szabó Károly – Szabó Andrea: Balassagyarmat az irodalomban / Szellemóriások nyomában
Törös László: Arany János Nagykőrösön