Görgőszínpad 2 csillagozás

[A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]
Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad

Az ​angol középkor egyházi drámájából kíván képet adni e gyűjtemény. Nyolc misztériumjátékot közöl, függelékül pedig verseket, melyek szintén az adott kor és stílusirány fragmentumai.
A titokjátékok az üdvtörténet fontosabb eseményeit dolgozzák fel, értelmezésükben újszövetségi alapokra helyezve azokat. A születés, a kereszthalál, a pokoljárás, a feltámadás és az ítélet mint főbb témakörök jelennek meg itt, sajátos dramaturgiájukkal éppúgy szórakoztatva, mint tanítva az érdeklődőt. A játékok alapszövege többnyire a nép ajkán formálódott, nem mentes tehát az ő gondolatvilágukban gyökeret vert, gyakran szellemes hiedelmektől, a Biblia történeteit is sokban „túlhaladó” – de szelleméhez alapjaiban hű – értelmezésektől. Miként saját népköltészetünkben, a szent és profán „jószomszédi viszonya” itt is kimutatható.
Határ Győzőt, e titokjátékok egybegyűjtőjét és átköltőjét, nem kell bemutatni a magyar olvasónak. Hogy évtizedek óta Angliában él, szinte képtelenségnek tűnik… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1988
304 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633603978 · Fordította: Határ Győző

Enciklopédia 4

Szereplők népszerűség szerint

Tiberius


Várólistára tette 4


Kiemelt értékelések

>!
Timár_Krisztina ISMP
Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad

Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]

Nyolc angol misztériumjáték, azaz középkori dráma, bibliai történetek dramatizált változatai. Ennyit tudtam erről a kötetről, amely évek óta lapult a polcomon. Érdekesség, de majd egyszer máskor olvasom el.
Mit tudtam én, hogy amikor Határ Győző válogat és fordít, akkor azzal a szövegek más életet kapnak? Újabbat, akár tetszetősebbet?

Mert ez a drámakötet középkorinak ugyan középkori, népinek is népi, de angolnak legfeljebb annyiban angol, amennyiben Pilátus Kentben hal meg. :) Jó tudni. :) Határ Győző élhetett Angliában akármeddig, ezeket a fordításait a ritmus, a rímek, a szófordulatok, a különleges nyelvi lelemények akkor is magyarrá tennék, ha az angol neveket meghagyná. (De minek hagyná, a bibliai neveket minden nép a saját ízléséhez alkalmazza úgyis.) Többször figyelmeztetnem kellett magamat, hogy én most angol irodalmat olvasok. Különösen a kötet függelékét olvasva, amelyben régi vallásos versek fordításai találhatók, némelyiknek a dallamát is tudom, de ahogy magyarul olvasom őket, sehogy nem passzol hozzájuk az angol dallam, ellenben magyart tudnék nekik adni…

Ki-ki döntse el, hogy az ilyesminek örül vagy sem. Én örülök, és úgy gondolom, oka van ennek a módosításnak, amelyet a bevezető le is ír. Eredetiben ezek a darabok arra valók, hogy a nép előadja őket, és ugyancsak a nép végig is nézze őket. Ha lefordítják, az a minimum, hogy itthon is előadhatná és végignézhetné őket a nép. Egyik-másik betlehemesnél még instruál is a fordító, hogy milyen közönséghez alkalmazható a szöveg.

Mert írt bele Határ Győző egy bevezetőt is, amelyben összefoglalja az angol középkori színjátszás módszereit, fogásait, egyéb jellegzetességeit. A világért se száraz, sőt, sokkal elevenebb, mint amit valaha olvastam a témáról (igaz, az nem sok). Kiderül belőle, hogy amikor nagy ünnepek alkalmával egy-egy város dramatizálta a bibliai történeteket, akkor a különböző jeleneteket különböző céhekre osztotta (pl. a bárkaépítést játsszák a hajóácsok, a mennybemenetelt a szabók stb.), nekik kellett kiállítani a kellékeket, jelmezeket (ezzel nagyon nem erőltették meg magukat, középkori ruhákban játszottak), a bizonyos görgőszínpadot (kocsira szerelték az egészet, úgy húzták az utcán álló közönség elé), no és persze a színészeket, szövegestül.

Szövegestül, hiszen a Bibliát se eredetiben, se fordításban akkor még nem olvashatták, hát dolgoztak abból, amijük volt: amit elmeséltek nekik a bibliai történetekből. Mivel pedig ahhoz voltak szokva, hogy amit nekik mesélnek, azon változtatni lehet, mikor továbbmesélik, hát pakoltak bele olyan fordulatokat, hogy a fal adta a másikat. A „kendős” Veronika kigyógyítja a leprából Tiberius császárt, aki erre keresztény hitre tér, és Kentig üldözteti a hadseregével Pilátust. (Au! Ez így közvetlenül Tacitus után kissé sokkolt.) Lucifer teljes hadkészültséget rendel el, amikor megtudja, hogy Krisztus alá fog szállni a poklokra, és ki akarja onnan vinni Ádámot, Évát és tsaikat. Énokot és Illést nyílt színen fejezteti le az Antikrisztus. (Ezt ugyan hogy oldották meg? Shakespeare-nél is van fejlevágás, biztos tocsogtak olyankor a piros festékben.) Ha olyan kedvük van, egész bohózatot írnak bele a betlehemesbe, egy birkatolvaj-párról, akiket le kell leplezni, mielőtt elmennének Jézust köszönteni a pásztorok. :) Ez utóbbi szerintem nyugodtan értelmezhető akár jó szándékú, eleven humorú népi Biblia-paródiának is (én legalábbis nem éreztem benne semmi visszatetszőt).

Naiv, hol komoly, hol vidám jelenetek ezek, áhítatosak és szenvedélyesek, nagyon középkoriak. :) Tényleg jó volna még többet is olvasni belőlük, hiszen ezek csak töredékei egy roppant nagy hagyománynak, amely Anglia egyes vidékein a mai napig él.

Nagyon örülök, hogy egy kevéssé figyelmes rokonom annak idején megvette ezt a kötetet nekem. Már nem emlékszem, ki volt, csak arra, hogy azzal adta ide, hogy „te tanulsz angolul, ez meg angol, biztos érdekelni fog”. Kétesélyes volt, de beletrafált, bár ehhez kellett pár évtized. :D

Utóirat: Határ Győző a DIA egyik alapító tagja volt, ebből következően az összes művei online olvashatók, ez is. :) Tessék megnézni a linkeket.

>!
mandris 
Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad

Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]

Micsoda egy kuriózum, mely a PIM jóvoltából közkinccsé tétetett… középkori angol titokjátékok, magyar nyelvre átültetve, ritka szórakoztató darabok. Különösen tetszett, ahogy a Biblia történeteit megtöltik egészen hétköznapi élettel, kitöltik a hézagokat fortélyosan, hozzáköltenek ha kell (Szent József féltékenységét, Heródes törvénytelen gyermekét, a három sírt őrző katona mellé a negyediket a bogrács mellett, Krisztus alászállása ellen a poklot elbarikádozó ördögöket), és ha éppen úgy adódik, a messzi Júdeából és Galileából Angolhon ismerős vidékére költöztetik a szereplőket. Ezek a titokjátékok arra születtek, hogy a nép tagjai előadják őket a nép más tagjainak, és az már egyszer biztos, hogy ha valaki előadná, én nagyon szívesen megnézném.


Népszerű idézetek

>!
Timár_Krisztina ISMP

                                    Görgőszínpad

                A KÖZÉPKORI ANGOL TITOKJÁTÉKOKBÓL
                    MUTATÓBA EGYBESZEDETT KISDED

                                        florilégium

                                    AZ IGAZ ÉS JÓ
                                MAGYARI NÉPNEK
                A SZENT KATHOLIKA RELIGIÓBAN VALÓ
                                    MEGTARTÁSÁRA

                            AZ APRAJA KISBŰNÖSNEK
                            A SZÁNÁSBÁNÁSBAN VALÓ
                                MEGKAPASZKODÁSÁRA

    A MEGÁTALKODÁSBAN TÉVELYGŐ PANIPERDÁJÁNAK: NAGY-SOK
                PURUTTYA POKOLÖKLENDÉKNEK HAJOK-MEREGETŐ
                                    MEGFUTAMÍTÁSÁRA

                A JÓRA VALÓ RESTSÉGBEN ELMARADÓK
                        NOSZOGATÓ VÍGASZTALÁSÁRA

                            MINDENEK MEGÜDÍTÉSÉRE

                                            elévezeti

    EGYBEVÁLOGATÓJA ÉS MAGYAR VERSEKRE FORGATÓJA

                                        HAJDANVALÓ
                                VICTOR CONFINIUM DEÁK

                                                áliás

                                        HATÁR GYŐZŐ

5. oldal

Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]

4 hozzászólás
>!
Timár_Krisztina ISMP

Vagyis a téren, az útkeresztezésen, ahol a közönség megállapodott, szekér szekér után következett a játszókkal s ilymódon a néző színről-színre nyomon követhette a középkor kegyes-jámbor Egyetemes Tudását a világról, megteremtésétől megítéltetéséig. S hogy volt-e vetélkedés az egyes céhek közt, nemes verseny hogy volt-e? De még mennyire! Iparkodtak túltenni egymáson a díszletek látványosságában, a káprázatos és ijedelmes színpadi fortélyokban. Volt napfogyatkozás, földrengés, özönvíz, sziklából forrásfakasztás; kötélen ereszkedő istenangyala, tűzözönbe boruló világ. Volt roppant cethal, benne Jónással, volt sárkányszájat formázó pokoltorok, melyből iszonytató lángnyelvek lövelltek elő. A „sokfejű” ördögök hasuk, szemérmük táján és combjaikon emberi ábrázatokat viseltek; az ördögkapitányok hosszú kutyanyelveken a legnépszerűtlenebb „elkárhozottak” nevét lobogtatva járkáltak és a nézősereg az odamutatott Gonoszt illendőképp hurrogta-szidalmazta: a „közönségrészvétel” oly intenzív volt, amilyet ma már csak gyermekszínházban tapasztalni.

16. oldal, Bevezető

Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]

5 hozzászólás
>!
Timár_Krisztina ISMP

    Bűvös kört vonok körétek
        mint kövér Hold udvarát
    pásztorokra ráigézek:
        sunda-bunda, cimborák!

    Mint a téj, mint mormotáék
    aludjék a nyáj, a tájék!
        Húnysz, te csillag! Hess, szövétnek!
    Huss, te szentjánosbogár!
        kél a bűn, kikél a vétek
        már enyém, csak v o l t tiétek!
    jár a tolvaj, kél a kár.

    A varázst így megtetézem
    s szörnyű foganatja lészen:
        csalmatoklé- s vad beléndek
    álomnyála minden tagba
        ólomálom, mák levének
        ólma dermedjen belétek
    – ez a Nagy Abrakadabra!

188. oldal, Tébrus tolvaj (középangol betlehemes játék a 15-ik századból (wakefieldi ciklus))

Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]

Kapcsolódó szócikkek: lopás · varázslat
9 hozzászólás
>!
Timár_Krisztina ISMP

TÉBRUS:
    Vajudós az asszony, rosszkor
    alkalmatlankodtok.
DORKA:
    Úgy lármáztok, hét kanászok
    hasgatja a bélem.
TÉBRUS:
    Megálmodtam: lebabázott.
AMBRUS:
    S mikor?
TÉBRUS:
                Ez éjfélen.
(…)
JEROMOS:
    Kárát vallánk, ellopták a
    legszebbik birkánkot.
TÉBRUS:
    No egészségünkre. Áldás-
    béke –
JEROMOS:
                – gyapja-szőre!
TÉBRUS:
    Hej, ha elkapnám a csámpást!
    Megmondám előre
    s ott lettem vón, el nem lopik
    tudhatják kelmetek.
JEROMOS:
    Megkerülne csak, holnapig!
TÉBRUS:
    Már mért kergülne meg?
    Kerge birkát tolvaja is
    félve kerülgetné –
JEROMOS:
    – mondok: megkerülne…
TÉBRUS:
                                Hamis
    fattya! Vágnám ketté!
    Reméljük, még bégetésre
    köszörüli torkát
    s nem kóstolt köszörült késbe –
A BIRKA:
    – beee! –
TÉBRUS:
                    – halljátok Dorkát?

203-205. oldal, Tébrus tolvaj (középangol betlehemes játék a 15-ik századból (wakefieldi ciklus))

Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]

Kapcsolódó szócikkek: birka · lopás
3 hozzászólás
>!
Timár_Krisztina ISMP

1. PÁSZTOR:
    Megkergetett a forgószél
    köddel köpülő örvénye
    csillag volt az üstökénél:
    eltűnt-felvillant a fénye…
3. PÁSZTOR:
    Kóbor lélek.
2. PÁSZTOR:
                    Ej, te golyhó
    télen nincs lidérc a lápon!
1. PÁSZTOR:
    Közel is volt s szép imbolygó…
    Hej! Gondoltam – megpróbálom:

    megkergetem. Ugrik-szökell
    a tejes köd-kavargásban
    – megiramlik s már búvik el
    megbúvik a horpadásban.
(…)
    Nézd: ahol az én csillagom!
3. PÁSZTOR:
    Közeledik szemlátomást!
2. PÁSZTOR:
    Miótátul nyájat őrzök
    nem láttam még íly ragyogást!

66-68. oldal, Krisztus születése (a Posztónyírók és Szabók céhének 16. századi betlehemes játéka a Coventry-i ciklusból)

Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]

>!
Timár_Krisztina ISMP

FULLAJTÁR:
    Seregén a holló károg:
    kiterítve a betyárok.
    Vár lerontva – tornya, partja
    zsellérnépük mind elhajtva…
TIBÉRIUS:
    Pilátus ez pártütése
    menjen immár feledésbe.
    S ő maga?
FULLAJTÁR:
                    Hogy Kentnek vette
    útját, egy csapat követte.
    Véle volt hű tarisznyása
    a Patás… Egy horpadásba
    érve, kit a nép, instállom
    csak ugy hí a kenti tájon:
    Pokolkapu –
TIBÉRIUS:
                        – ott meglelted?
FULLAJTÁR:
    Lángok-hangok incselkednek:
    szurdoknak van nagy morgása
    felvereslő háborgása – – –
    Barlang száján nyomuk veszett;
    tanakodtunk nagy téveteg
    beszálljunk-é?
TIBÉRIUS:
                        Merre a had?
FULLAJTÁR:
    Sorakoz a bástyák alatt.
TIBÉRIUS:
    Bátorságban?
FULLAJTÁR:
                        Nincsen hiba!
TIBÉRIUS:
    Szólj tanácsot, Veronika
    üldözzük még virradóra?
VERONIKA:
    Imhol jő egy fehér angyal
    ő tudója, felmondója.

106-107. oldal, Pilátus halála (15-ik századi misztériumjáték a cornwalli ciklusból)

Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]

Kapcsolódó szócikkek: Tiberius
>!
Timár_Krisztina ISMP

SZÁZADOS:
    Főpapok, Annás és Kajafás úr
    vajha láttátok vón, amit én!
    S hol a lélek, mely odáig fásul
    ez hogy ne fordétana hitén?
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Minden elementumok csak Őt vigyázták
    vízben-légben minden létező
    maga módján megjelenti gyászát
    s keservével úgyan állt elő.
    A Nap bánatában elhomálylott
    sápadott a Hold s a csillagok.
    Pozdorjára, szikla, mint a vályog
    s óriás hegy felindult gyalog;
    a mezőre vettettek a gályák
    s a szekérhad tenger bélibe:
    elsiratván az Világ Királyát
    reng-remeg, eggyel nem éri be!
    Szájanyíló bércek megriognak
    kő felugrál s száll mint eszterág
    s penderülvén egy mindnél nagyobbnak
    parittyáján pörög a világ!
    Leszakadó fekete mennyboltnak
    száz küllője, malom pőrölye
    hulló elevent, kelőbe holtat
    – birodalmakat megőröle…

153-154. oldal, A feltámadás (Misztériumjáték a yorki ciklusból)

Határ Győző (szerk.): Görgőszínpad [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium…]


Hasonló könyvek címkék alapján

Balogh Elemér – Kerényi Imre: Csíksomlyói passió
Szenczi Miklós (szerk.): Akárki
Borbély Szilárd: Míg alszik szívünk Jézuskája
Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára
Kárpáti Péter: Az út végén a folyó
Hugo von Hofmannsthal: Akárki
Sík Sándor: Alexius
Henri Ghéon: A szent kereszt feltalálásának misztériuma
Nyirő József: A megfeszített
Hugo von Hofmannsthal: Salzburgi nagy világszínház