„…hogy ​kegyed észre nem vette, csodálom” 0 csillagozás

Tanulmányok Arany Jánosról
Hász-Fehér Katalin: „…hogy kegyed észre nem vette, csodálom”

Arany ​János szerzői vonásait már életében megrajzolta a korabeli kritika. A későbbi befogadástörténet pedig átvette és megszilárdította e karakterjegyeket, úm. alkotói bizonytalanság, emberi szemérmesség, a nagyszalontai (vidéki) származás, életművének népies, epikus, reflexív, nemzeti („mandátumos") jellege. Létrejött az az értelmezési keret, mely hosszú időre megszabta, miként olvassuk az Arany-műveket. Ehhez jöttek még egyes irodalom- és kritikatörténeti vélekedések, miszerint Arany költészete kevésbé volt modern a korabeli világirodalomhoz képest, és csak részlegesen tudott a kortárs világirodalmi irányzatok magaslataira emelkedni.
Az utóbbi néhány évtizedben, különösen a kritikai kiadás munkálatai óta próbálják kiemelni az Arany-olvasatokat e rögzült perspektívából és a dedukció hálójából. Mostani kötetemmel nekem is ez a célom. Kilenc tanulmányban vizsgálom Az elveszett alkotmány műfaji és intertextuális sajátosságait, az 1856-os Kisebb költemények narrativitását, A… (tovább)

>!
Kortárs, Budapest, 2019
410 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634350439

Hasonló könyvek címkék alapján

Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda”
Fábri Anna: Mi ez a valósághoz képest?
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen
Kovács Endre – Szerdahelyi István: Irodalomelméleti alapfogalmak
Alföldy Jenő (szerk.): Irodalmi fogalomtár A-Z
Mezei József: A magyar regény
Szappanos Balázs – Bécsy Tamás – Harsányi Zoltán: Tanulmányok a műelemzés köréből
H. Szász Anna Mária: A modern regény mesterei
Kuncz Aladár: Tanulmányok, kritikák