Fekete ​magyarok – Fehér magyarok 0 csillagozás

Harsányi Ildikó: Fekete magyarok – Fehér magyarok

Ha tízezer éve kialakulhatott pl. a Tiszai és a Körös kultúra, s az Olt is nemzetközi kereskedelmi viziút volt, hogy képzelik, hogy a Duna kimaradhatott? – vagy egyáltalán a Kárpát-medence? – mikor ráadásul a Duna-Tisza köze is egy folyamköz, s a Dráva-Szávával együtt itt is teljesült a négy folyó „édeni“ követelménye. Honnan ez az immár örökletes vakság?
Mert kiderülne, hogy akik állítólag a nyugati kultúra letéteményesei, azok csak másod- vagy harmadrendű jöttmentek, akik az őseurópaiakat a saját földjükön is letagadják. Mert minden új hatalom magával akarja kezdeni a történelmet, továbbá mert a korábbi művelt világról legföljebb hallomásból tudtak, de azt is inkább mesének hitték. Ahogyan például Tróját is legendának vélték, míg egy isten-áldotta régész meg nem találta.

>!
Frig, Budapest, 2005
ISBN: 9631354348

Hasonló könyvek címkék alapján

Zsolt Péter: Hírnév! Jólét! VV!
Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz
Balázs Kovács Sándor – Gutai István: Bánátból bánatba
Weis István: A mai magyar társadalom
Molnár V. József: Az emberélet fordulói
Kiss Róbert Richard: Így látják a magyarokat a világban
Antos Balázs – Fiáth Titanilla: Határsávok
Ilyés Zoltán: Mezsgyevilágok
Kovács Éva – Vidra Zsuzsanna – Virág Tünde (szerk.): Kint és bent
Timár György – Fazakas István: Szleng-szószedet