Az ​Ixion-szindróma 0 csillagozás

Identitás és kánon a romantikában és a modernségben
Hansági Ágnes: Az Ixion-szindróma

A ​művészettel való találkozásban megvalósulhat az az abszolút egyidejűség, a jelenlétnek és a részvételnek, vagyis a játéknak az a totális intenzitása, amelyben az olvasó, a művészet élvezője, akárcsak Ixión Orpheusz énekének hallatán, nem fut az elől, aminek látják, és nem kergeti azt, aminek látszani szeretne. A kölcsönzött pillantás idegenségében saját magát is idegenként látva éppen attól a Sajáttól szabadulhat meg, amelynek megértését az idő feltartóztathatatlan változásának való kiszolgáltatottsága teszi lehetetlenné a számára.

A kötetben tanulmányokat olvashatunk többek között Eötvös József: A falu jegyzőjéről, Jókai Mórról, Babits Mihály irodalomelméleti előadásairól, Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek című regényéről, valamint Háy János: Xanadu című művéről.

Hansági Ágnes a Károli Gáspár Református Egyetem Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszékének adjunktusa. Első könyve Klasszikus – korszak – kánon. Historizáció és… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, Budapest, 2006
232 oldal · ISBN: 9639605174

Hasonló könyvek címkék alapján

Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus
Tüskés Gábor – Knapp Éva: A Fortunatustól a Törökországi levelekig
Rozsnyai Ervin: Kizökkent idő
Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond
Hermann Zoltán: A boldogtalanság iskolája
Margócsy István: Petőfi-kísérletek
Szilágyi Márton: Határpontok
Kispéter András: Tömörkény István
S. Varga Pál: Az újraszőtt háló
Hajdu Péter: Irodalom, történet, titok, idegenség