Félelmek ​és szimbólumok 14 csillagozás

Egy civilizációelmélet vázlata
Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok

Az emberi kaland című kötet javított és bővített kiadása jelenik meg most – új címen – a szerző életműsorozatában. Ebben az új formában a könyv a szerző 2005-ben megjelent művének, Az ezerarcú énnek a gondolatvilágához kapcsolódik. Mindkét könyv egy alapvető kettősségről szól, arról, hogy mindennapi életünk felszíne alatt hogyan küzdünk, tudva-öntudatlan, az emberi lét nagy problémáival: azzal, hogy vajon itthon vagyunk-e ebben a világban? Hogyan került be a rossz, a gonosz, a szenvedés a világba? Van-e az emberiségnek valami szerepe a világmindenségben? Van-e célja, értelme az emberi életnek? Meg tudjuk-e állítani, vissza tudjuk-e fordítani az időt? Szembe tudunk-e nézni az elmúlással? Az emberiség nagyszerű kalandjáról szól ez a könyv egy olyan világban, amelyben a rettenet és a szépség, a sötétség és a fény, a halál és az élet küzd egymással.

>!
Osiris, Budapest, 2006
416 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633898455

Kedvencelte 4

Most olvassa 3

Várólistára tette 18

Kívánságlistára tette 19


Kiemelt értékelések

kucséber>!
Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok Egy civilizációelmélet vázlata

'hová tűnt a félelem?! Roppantul érdekes, és olvasmányos könyv, de kb. az egész szerző habitusa ilyen lehet, így megelőlegezem, hogy a többi munkája is hasonlóan jó. Mi jó benne, azok a szabad asszociációs láncok, meg a gondolat csápok, amit az olvasó később kedve szerint ide oda illesztgethet. Nekem a halál kutatásában pl. nagy segítségemre volt, de most a primitív vallások terén is nagy hasznát veszem (Eliade) vagy ott van A szent , ahhoz is szépen simul.

353. szembenézni a halállal
171. bevásárlóközpont – új paradigma …
227. szerelem , gyötrelem
341. szépség és rettenet
361. romlandóság, elmúlás, halál
64. gyász
101. szimbolikus pajzs

Néhány gondolat foszlány az oldalszámok megjelölésével, H.E.: Félelmek és… Budapest, 2006. Osiris.

danka>!
Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok Egy civilizációelmélet vázlata

hihetetlen mit lehet összegyűjteni és leírni a miértről


Népszerű idézetek

vargarockzsolt>!

…az emberek az íratlan és írott történelem kezdetei óta körülvették és körülveszik magukat […] a mítoszok és vallások, filozófiák és tudományok, eszmék és illúziók, képzetek és műalkotások szimbolikus szférájával is. […] a prométheuszi stratégia […] nem tudta legyőzni a mulandóságot és a halált, nem tudta legyőzni egzisztenciális félelmeinket, a lelkünkben lévő szörnyeket, az emberi élet alapvető bizonytalanságait. Nem tudott választ adni az emberi lét végső kérdéseire.

100. oldal

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok Egy civilizációelmélet vázlata

1 hozzászólás
vargarockzsolt>!

A 18. század elején Jeremiás Drexel, egy német jezsuita a mennyországot a csillagok szféráján túlra helyezte, és kiszámította a pontos távolságot Németország és eme mennyei palota között, amely szerint pontosan 10 314 085 710 mérföld, a Paradicsom mélysége pedig 360 millió mérföld volt.
(Egy 1994-ben folytatott németországi felmérés szerint egyébként a katolikusok 50 százaléka, a protestánsok 43 százaléka és a hitetlenek 8 százaléka hisz a Paradicsom létében. Stern, 1994/52, 18-28. o.)

137. oldal

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok Egy civilizációelmélet vázlata

5 hozzászólás
vargarockzsolt>!

A technikai-prométheuszi stratégiának mindenkor az volt a célja, hogy ellenőrzése alá vonja a fizikai világot. Más szóval, hogy a világ erőforrásait kihasználva olyan zárt univerzumot teremtsen, amely oltalmazza és gyarapítja az emberi életet, miközben – amennyire csak lehet – kizár mindent, ami korlátozhatja, sértheti, veszélyeztetheti ezt a mikrouniverzumot és a benne élők életlehetőségeit. Az emberek körülvették magukat barlanguk és kunyhóik, házaik és erődítményeik, városuk és birodalmuk falaival. Körülvették magukat szerszámaikkal, technikáikkal és gépeikkel, hogy embervilágukat lakhatóvá, biztonságossá és kényelmessé tegyék egy idegen világon belül.

Mai tudásunk és technikáink, szerszámaink és gépeink, orvosságaink és kórházaink jobban megvédenek minket a hideg és a meleg ellen, az éhhalál és az árvizek ellen, fertőzések és betegségek ellen…
[…]
De mindezek a nagy teljesítmények ellenére, mindezeknek a falaknak és gátaknak, bástyáknak és villámhárítóknak, mindezeknek a nagyszerű technológiáknak és gépeknek ellenére, ma is kísért minket az az érzés és az a félelem, hogy egy idegen világban élünk. Erői újra és újra támadnak, újra betörnek zárt világunkba éhínségek, földrengések és járványok, háborúk és polgárháborúk formájában, a bűn álarcában és a szegénység rongyaiban, lázálmainkban és paranoiáinkban, kétségbeesésünkben és a halál angyalának képében. Szükségünk volt és van egy másik védelmi rendszerre, egy másik stratégiára.

98-99. oldal

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok Egy civilizációelmélet vázlata

vargarockzsolt>!

Könyvünk alaphipotézise szerint az emberiségnek mikrouniverzumot kellett teremtenie és szüntelenül újrateremtenie a maga számára egy mostoha és veszélyekkel teli világban. Története során két stratégiát fejlesztett ki erre a célra. Az elsőt technikai vagy prométheuszi, a másodikat szimbolikus vagy apollóni stratégiának nevezem majd.

97. oldal

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok Egy civilizációelmélet vázlata

Klalli>!

Kétségtelen, hogy ez a mutáció vagy legalábbis valami, ami ebbe az irányba mutat, már elkezdődött. Az az új civilizáció, amelynek első, manapság kialakuló fázisát általában „fogyasztói társadalomnak”, „fogyasztói kultúrának” szokás nevezni, sok szempontból a hagyományos európai kultúra ellentéteként fogalmazódik meg. Akarva, nem akarva szinte mindent megtett s megtesz annak érdekében, hogy a bűntudat nyomtalanul eltűnjön az emberek lelkéből. Rendszeresen dolgozik azon – a televízió, a rádió, a sajtó, a reklámok segítségével –, hogy a bűntudatot a gyönyörelvvel, a kötelességtudatot a jogtudattal, a mások iránti felelősséget az önmagunk iránti felelősségérzettel, az önkorlátozást az önkiteljesítés ideológiájával, a hagyományos munkaerkölcsöt és puritán aszkézist a fogyasztás hedonizmusával s mítoszával helyettesítse.

235. oldal

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok Egy civilizációelmélet vázlata


Hasonló könyvek címkék alapján

Bagdy Emőke: Álmok, szimbólumok, terápiák
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Rejtjelek 2
Rudolf Koch: A jelek könyve
Szőnyi György Endre: Pictura & Scriptura
Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona
David Fontana: A szimbólumok titkos világa
V. V. Ivanov: Páros és páratlan
Cherry Gilchrist: Az alkímia
Hoppál Mihály – Szemadám György – Nagy András – Jankovics Marcell: Jelképtár
Pál József – Újvári Edit: Szimbólumtár