A ​polimerek feldolgozásának reológiai alapjai 0 csillagozás

Halász László – Molnár Imre – Mondvai Imre: A polimerek feldolgozásának reológiai alapjai

Idegen ​nyelven sem található olyan szakirodalom, amely elméleti és gyakorlati szempontból ilyen átfogóan, a legújabb kutatási eredményeket (a szerzők saját eredményeit is) magába foglalóan tárgyalja a polimerek alapvető tulajdonságai, a foglalóan tárgyalja a polimerek alapvető tulajdonságai, a feldolgozás elméleti és gyakorlati paraméterei közti kapcsolatot.

Az első fejezet részletesen ismerteti azokat a matematikai fogalmakat, formalizmusokat és fizikai alapösszefüggéseket, amelyek a tárgyalás megértéséhez feltétlenül szükségesek. A második és harmadik fejezet a polimerek azon fizikai-kémiai tulajdonságait, és az ezzel kapcsolatos legújabb elméleteket tárgyalja, amelyek a szerkezeti, illetve kontinuumereológiával kapcsolatosak. A negyedik fejezet a reológiai mérési módszerekkel, míg az ötödik és a hatodik fejezet az extrudáláskor, a fröccsöntéskor lejátszódó reológiai folyamatok részletes tárgyalásával foglalkozik. A hetedik fejezetben a késztermék anizotrópiájának mérési… (tovább)

>!
Műszaki, Budapest, 1978
368 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631021257

Hasonló könyvek címkék alapján

Pungor Ernő – Tóth Klára – Fehér Zsófia: Indikátorelektród mint a kémiai ipari automatizálás egyik alapja
Csokán Pál – Nádasi Endre – Sági Lajos: Termikus fémbevonatok
Holló Mária (szerk.): Korróziós vizsgálatok
Kiss Béla (szerk.): Nemfémes anyagok korróziója I.
Kiss Béla (szerk.): Nemfémes anyagok korróziója II.
Vámos Endre: Átmeneti korrózióvédelem zsírokkal és olajokkal
Csokán Pál (szerk.): Fémek kémiai felületkezelése
Tamás Ferenc – Ferencz Imréné (szerk.): Szilikátipari laboratóriumi vizsgálatok
Kiss László: Az elektrokémiai fémoldódás kinetikája
K. F. Pavlov – P. G. Romankov – A. A. Noszkov: Vegyipari műveletek és készülékek számítása