Az ​olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája 4 csillagozás

Halász Béla: Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája

Az ​olvasószolgálat vagyis az olvasó (használó) szolgálata az információs társadalom könyvtárának alapja. A végbemenő társadalmi változások (rendszerváltás) és az információs technológia robbanásszerű fejlődése új, meghatározó szerepkört szán a könyvtáraknak.
Az információáradatban szükség lett egy olyan intézményre, amely gyűjti, rendszerezi, szolgáltatja és ha kell, archiválja az információt. (Skaliczki Judit – Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban / Veszprémi Egyetemi Kiadó – Informatikai és Könyvtári Szövetség. Bp., 2001. 193 p.) Különös hangsúlyt kap a szolgáltatás, amely a nyilvános szolgáltatás, hagyományosan az olvasószolgálat közreműködésével jut el a használóhoz. Megnő a jelentősége a minőségnek az adott információ, illetve a közvetítést végző könyvtárost illetően. Az olvasószolgálat jelentősége napjainkban felértékelődik. Gyökeres változásokat kell végrehajtani, új szolgáltatásokat bevezetni, új módszereket meggyökereztetni. Így növekedhet a könyvtár… (tovább)

>!
Könyvtári Intézet, Budapest, 2001
58 oldal · ISBN: 9632013409

Kiemelt értékelések

Pixelhiba>!
Halász Béla: Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája

Érzékeny pontja a szakmának, erről órákat lehetne beszélni, hasznos kis könyvecske az alapvető kérdésekben.

Aprile>!
Halász Béla: Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája

Röviden és szemléletesen foglalja össze azt, amiről az olvasószolgálat szól. Alapozásnak tökéletes könyvecske, mert utat mutat ebben az egészen összetett tevékenységben, és ad egyfajta bevezetést a dologba. Könyvtáros hallgatóknak feltétlenül ajánlott elolvasni, mert össze-vissza tanítják is, meg nem is azt, amiről ez a könyvecske szól.:)


Népszerű idézetek

>!

Az általános igénnyel jelentkező olvasók segítése csak látszólag könnyű feladat. Az első nehézséget az okozza, hogy ellentétben a szerző-cím szerinti keresésekkel ezeket az igényeket az olvasók teljesen szubjektíven fogalmazzák meg. Gyakran az előzőleg kölcsönzötthöz „valami hasonlót” (de miben hasonlót?) vagy csak általában „valami jót” kérnek. Ezek szubjektív és viszonylagos kifejezések. A gyakorlatban egyhamar kiderül, hogy a nekünk tetsző műveket mások csalódottan hozzák vissza, viszont dicsérnek olyan könyveket, melyeket mi csapnivalóan rossznak tartunk.

27. oldal

>!

Az ellenőrzési pont. Rendeltetése: az érkező és távozó olvasók ellenőrzése állományvédelmi szempontból. A nagyobb könyvtárakban erre a célra állományvédelmi kapuk szolgálnak. Ezek rádióhullámok vagy mágneses jelek segítségével érzékelik a könyvekben elrejtett biztonsági csíkok alapján az illetéktelen elviteli próbálkozást (durvábban fogalmazva lopási kísérletet).

5. oldal

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret
Varga Ildikó: A formai feltárás alapjai
Tóth Máté: Könyvtár és közösség
Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig
Csirmazné Rezi Éva – Szabó Erika Zita (szerk.): ISBN útmutató
Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Varga Ildikó: Példatár a könyvek formai feltárásához
Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy az ezredfordulón
Buda Attila: Könyvtári fogalmak kisszótára