Családnevek ​enciklopédiája 2 csillagozás

Leggyakoribb mai családneveink
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája

A ​magyar családnevek kialakulása több évszázadra visszanyúló, izgalmas folyamat eredménye. Hatottak rá történelmi események, kulturális hatások és divatjelenségek is.
A Családnevek enciklopédiája a magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban elsőként foglalja össze mindazokat az ismereteket, amelyeket a kutatás mindeddig megfogalmazott a vizsgált nevekről.
A kézikönyv a leggyakoribb 1230 családnevet dolgozza föl. Elmondja a nevekről gyakoriságukat, eredetüket, változási folyamatukat és jelentésüket. Utal földrajzi elterjedésükre, bemutatja a XIX. századi névváltoztatásokat, névmagyarosításokat.
A kötet részletesen ismerteti a magyar nevek mellett a leggyakoribb német (Jung, Klein, Schmidt), szláv (Novák, Gyuricza, Petrovics) és román (Argyelán, Marosán, Moldován) családneveket is.
Az eredet kifejtése során a szerző minden esetben megadja a főbb jelentéstani típusokat:
– pogány egyénnévi eredetű (Bács, Csete),
– keresztnévi eredetű (Benedek,… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A magyar nyelv kézikönyvei Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2010
552 oldal · ISBN: 9789639902305

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

sztimi53>!
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája

Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája Leggyakoribb mai családneveink

Férfiasan bevallom, nem olvastam minden sorát. Az elején az összefoglalót azt igen, illetve a számomra érdekes nevekről szóló cikkelyeket bogarásztam végig. Az én nevem gyakori, tulajdonságra utaló, magyar családnév. Lapozgatnivaló könyv, később is biztos kézbe fogom még venni.
Ezúton szeretném megköszönni, hogy annyian kommentelték az olvasásomat, ezáltal olybá tűnik, mintha valami csodás, nagy vitát kavaró értékelést írtam volna, pedig…

146 hozzászólás
Emmi_Lotta I>!
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája

Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája Leggyakoribb mai családneveink

Több napot fordítottam rá, a szócikkek nagy részét elolvastam. Számra elégnek tűnik az 1230 családnév, ugyanakkor több igen gyakran előfordulót keresve azt tapasztaltam, ez sincs benne, az is hiányzik… Érdemes volna bővíteni.

>!
Tinta, Budapest, 2010
552 oldal · ISBN: 9789639902305

Népszerű idézetek

Kollográd P>!

Kolonics
Apanévi vagy helynévi eredetű szláv családnév.
Változatai: Kolonics 1190, Kolonits 125, Kolonich, Kolonych. Más változatokkal együtt 1319
Alapszava egyes vélemények szerint a görög 'győzelem'
νίκη (niké) és 'nép' λαός (laos) szavak összetételéből keletkezett Nίκόλαoς (Nikolaos) névből alakult. Ez a szláv nyelvekben a név elején csonkult, a végén pedig megrövidült s az így létrejött Kol- alakjához kapcsolódott az -n kicsinyítő képző, majd ezt zárta le az -ics apai családnév képző (patronimikon). Jelentése 'Kolon nevű személy fia, leszármazotta'. Mind a Kolon, mind pedig a Kolonics név elterjedt a szlávságot környező országokban, Ausztriában, Romániában, Magyarországon is.
Mások a román kolon szót 'vadszamár' jelentésűnek tartják, s szerintük az vált személynévvé. Az egyéni névből pedig -ics képzővel családnév lett a szláv nyelvek valamelyikében, legvalószínűbben az ukránban.
Olyan is akad, aki az alapnévben az ótörök 'csikó' jelentésű qulun szót keresi, amely a törökben lett személynév, s úgy került be a magyar nyelvbe Kolon alakban, ahol a magyar névadással (minden végződés vagy összetétel nélkül, puszta személynévként) Kolon településnév lett belőle Nyitra, Vas, Zala vármegyékben. Ezek valamelyikéből valóban alakulhatott a szláv -ics, származási helyre utaló képzővel is a családnév.
Végül az is felmerült, hogy a településnév eredete a latin 'telep, gyarmat' jelentésű colonia szóra megy vissza, s abból alakult a családnév. De létrejöhetett az ugyancsak latin 'telepes, lakos' jelentésű colonus szóból is a szláv apanévi -ics képzővel.
A Dunántúl északnyugati részén gyakoribb.

267-268. oldal

Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája Leggyakoribb mai családneveink


Hasonló könyvek címkék alapján

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Örök névnaptár
Kálmán Béla: A nevek világa
Vörös Ferenc: Kis magyar családnévatlasz
Vörös Ferenc: Családnevek térképlapjainak nyelvföldrajzi vallomása
Ladó János – Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv
Laik Ágnes (szerk.): Utóneveink
Slíz Mariann: Személynevek a középkori Magyarországon
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Keresztnevek
Szegedi Csanád: Magyar eredetű keresztnevek kincses tára
Tolnai László: Ősi neveink – aranykincseink