Karthágó 5 csillagozás

Hahn István – Máté György: Karthágó

Az ​ókori világ szédítő magasságokba emelkedett és onnan legmélyebbre zuhant, leggazdagabbnak tartott és legkegyetlenebbül elpusztított városának másfél évezredes történetét jeleníti meg könyvünk. Célja: egységben látni és a maga folyamatos történetiségében bemutatni a sokszínű, sokarcú város történetének egyes szakaszait: a föníciai gyarmatvárost, a pun gyarmatbirodalom urát, Róma félelmetes vetélytársát, majd a pun város romjain született római coloniát, amely fennállásának utolsó századában ismét politikai központtá: a vandál királyok fővárosává lett, végül egy pillantást vetni a Karthágó helyébe lépett arab város, Tunisz mozgalmas történetére is. Könyvünk kísérlet a pun, római, a vandál és a bizánci Karthágó életének egységes szempontú ismertetésére. Végigkíséri azokat a történeti eseményeket, amelyeknek ez a város volt a kiindulópontja vagy színhelye. A politikai történet hullámveréseinél, győztes és vesztes háborúk sorsfordulatainál nagyobb hangsúlyt helyeznek azonban a könyv… (tovább)

>!
Corvina, Budapest, 1974
196 oldal · ISBN: 9631316092
>!
Corvina, Budapest, 1972
196 oldal

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

Szürke_Medve>!
Hahn István – Máté György: Karthágó

Gustave Flaubert: Szalambó-ját olvasva vettem elő ezt a Karthágóról szóló kötetet. Érdemes összehasonlítani B. H. Warmington: Karthágó c. könyvével, amelyet vele együtt olvastam. (Értékelésem itt: link ) Rövidebb és számos ponton más a magyar szerzők kötete mint az angol klasszika-filológus kollégájuké.
A két magyar tudós munkája, Warmington könyvével szemben, nem csupán a pun birodalommal foglalkozik, hanem a térség teljes ókori történelmét nyújtják a karthágói állam történetén túl, sőt még az arab invázió és a muszlim Tunézia történetéről is íródott egy függelék. A politikatörténet mellett az életmód, a vallás, gazdaság és kultúra története kerülnek inkább előtérbe. A régészeti források jobban hasznosulnak, bár ebben benne van az is hogy több mint egy évtizeddel későbbi a kötet, és a 60-as évek publikációi és a múzeumi anyagait is feldolgozzák a szerzők. Cserébe az eseménytörténet jóval vázaltosabb mint Warmington könyvében. Itt-ott – szerencsére nem sok helyen – marxista lózugok is előfordulnak. Fontos előnye viszont a brit kötettel szemben hogy igen részletes bibliográfiát hoz a témáról.

SteelCurtain>!
Hahn István – Máté György: Karthágó

Nem hittem volna, hogy sok újat tudhatnék meg Karthágóról, de tévedtem. Bennem is még a lerombolt és sóval behintett földű Karthágó képe élt, ám most megtudtam, hogy Karthágót már maguk a rómaiak újjáalapították, hogy birodalmuk egyik legjelentősebb városává váljék. De Karthágó a vandál királyság fővárosaként még a római birodalmat is túlélte, hogy azután a bizánci birodalomban határszéli helyőrséggé degradálódjon, s végül az arab hódítás pecsételje meg ennek hihetetlen múltú városnak a sorsát.


Hasonló könyvek címkék alapján

Falus Róbert: A Római Birodalom
Kertész István: Hannibal
Patrick Girard: Hamilkár, a sivatag oroszlánja
Földi Pál: Hannibál a kapuk előtt
Kertész István: Híres és hírhedt római caesarok
Bíró Ferencné – Csorba Csaba: Az ókori görögök és rómaiak élete
Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei
Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.
Appianos: Róma története
Ráth-Végh István: Az ércmadár