Hagyomány, ​közösség, művelődés 0 csillagozás

Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére
Hagyomány, közösség, művelődés

Kósa László 1942-ben született Gyulán. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Az egyetemet – némi gáz- és kábelgyári kitérőt követően – magyar-néprajz szakon végezte el, majd az MTA Néprajzi Kutatócsoportjában dolgozott. 1981 óta az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Művelődéstörténeti Tanszék oktatója, 1987 óta a tanszék vezetője. 1990 óta egyetemi tanár. 1997-ben a Magyar Néprajzi Társaság elnöke, 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. A néprajzi kutatások felől indulva foglalkozott a határon túli magyarok történetével, protestáns egyháztörténettel, a magyar nép történeti emlékezetével, a Monarchia fürdőéletével és Magyarország XIX-XX. századi művelődéstörténetével. Újabban érdeklődése a természeti katasztrófák történetének kutatása felé fordult.
Hatvanadik születésnapja alkalmából pályatársai, barátai, tanítványai a kötet tanulmányaival, írásaival tisztelegnek Kósa László tudományos pályafutása és iskolateremtő egyénisége előtt.

A művek szerzői: Bogárdi Szabó István, Horváth Géza, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Attila Károly, Szűcs Ferenc, Bertényi Iván, Bitskey István, Őze Sándor, Tóth István György, Várkonyi Gábor, Csorba László, Dobszay Tamás, Gergely Jenő, Hatos Pál, Izsák Lajos, Kiss Réka, Ladányi Sándor, Richly Gábor, Tolcsvai Nagy Gábor, Tőkéczki László, Ablonczy Balázs, Ifj. Bertényi Iván, Dede Franciska, Erdmann Gyula, Fábri Anna, Gergely András, Gyáni Gábor, Hudi József, Kiss Jenő, Németh G. Béla, Sipos Gábor, Szende László, Tallián Tibor, Valuch Tibor, Deák Ernő, Gereben Ferenc, Heiszler Vilmos, Kiss Gy. Csaba, Kovács István, Makkai Béla, Miskolczy Ambrus, Ress Imre, Romsics Ignác, Szarka László

Tartalomjegyzék

>!
580 oldal · puhatáblás · ISBN: 9639500208

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Szűcs Jenő: Nemzet és történelem
Pach Zsigmond Pál: Történelem és nemzettudat
Erős Krisztina – Kulcsár Bálint (szerk.): A protestantizmus zalai évszázadai
Udvarhelyi Erzsébet – Nagy Károly (szerk.): Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben
Kiss-Iván Anna – Nagygyörgy Zoltán – Táborosi Imre (szerk.): Beszélő múltunk
Visy Zsolt: Déli harangszó
Losonczy László: Kálvin János élete
Albert Greiner: Luther Márton
Kálvin János: Keresztyén élet
Luther Márton: Felelősség az egyházért