A ​mitikus József Attila 0 csillagozás

Szinkronicitások József Attila életében és életművében
Hagymás István: A mitikus József Attila

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
396 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789638749321

Enciklopédia 2


Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

nemleh>!

Könyvtárnyi irodalma van a szinkronicitással kapcsolatos jelenségeknek, nem lesz
tehát könnyű néhány mondatba sűríteni a lényeget, definiálni a fogalmat.
    Talán úgy közelíthető meg legegyszerűbben a dolog, ha a világmindenséget egységes egészként fogjuk fel (mint tette ezt jó panteista módjára József Attila is), amelyben az egymástól időben, térben távol eső, ok-okozati összefüggésben nem álló jelenségek mégis kapcsolatba hozhatók egymással, sőt fontos tartalommal bírnak. Egy más megközelítésben: a látszólag véletlen egybeeséseket a szinkronicitás az univerzumban lappangó eleven kreativitásként értelmezi, élő világmindenséget feltételez (József Attila is így gondolja). A szinkronicitás egyfajta kapcsolatot teremt a tudati és anyagi princípiumok között, hasonlóképpen, mint a mítoszokban, egymástól látszólag független események kerek egésszé teljesednek. A szinkronicitás olyan holisztikus világegyetemet tételez fel, amelynek minden parányi szegmense magában hordozza az egész univerzumot.
    József Attila „törvényes véletlenről“ beszél, de szinkronicitásra gondol (az ő életében ez a szó még nem forgott közszájon), amikor a következőket mondja: „…a véletlen törvényes véletlen, vagy ha nem, akkor egyáltalán nincs is művészet. De ha a törvényes véletlen, ami annál is inkább, mivel megvan az a szokása, hogy minden műalkotásban fellelhető, akkor megint csak az elvégzendő feladatok közé tartozik a törvényes véletlen törvényének megértése a művészeten belül.“
    József Attila élete és életműve olyan szinkronicitások láncolata, mintha egy előre megírt forgatókönyv alapján készült film peregne képzeletünk vásznán, vagy mint egy genetikai program megvalósulása…
    Írásunkban olyan dolgoknak, eseményeknek, néha látszólag jelentéktelen tényeknek tulajdonítunk jelentőséget, mint pl. nevek, számok, dátumok, ismétlődő történések stb., amelyek a költő életében és életművében meghatározónak bizonyultak, s elsősorban szimbolikus jelentőséggel bírtak. Ezek a vissza-visszatérő motívumok, ősképek emelik mitikus szintre a költőt magát is, de az életművet is, amelynek természetesen József Attila a hőse, aki immár nemcsak „emberből van“, sőt nem elsősorban hús-vér lény,
hanem isteni tünemény, archetípus, őskép.

5-6. oldal (Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2007)

Hagymás István: A mitikus József Attila Szinkronicitások József Attila életében és életművében

Kapcsolódó szócikkek: József Attila · szinkronicitás

Hasonló könyvek címkék alapján

Séllei Nóra: Mért félünk a farkastól
Juhász Gyula: Örökség
Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda”
Péter Ágnes: Roppant szivárvány
Nagy István: A szabadító költő
Margócsy István: Eleven hattyú
Lengyel Imre Zsolt: Beszélgetés fákról
Halmai Tamás: Újraírt emlékezet
Zelei Dávid (szerk.): Világtalanul?
Radnóti Sándor: Az Egy és a Sok