A ​magyar fosztó- és tagadóképző 0 csillagozás

H. Varga Márta: A magyar fosztó- és tagadóképző

A ​kötet műfaját tekintve képzőmonográfia: egyrészt a -tlAn fosztó- és tagadóképzővel, a vele megalkotott derivátumokkal (pl. sótlan, váratlan) kapcsolatos, a szakirodalomban meglehetősen elszórtan található, és a témát csak bizonyos vonatkozásokban tárgyaló kutatási eredmények összefoglalására, másrészt anyaggyűjtésen alapuló önálló elemzések eredményeinek a bemutatására vállalkozott. Az első hallásra (látásra) talán szűknek tűnő témakör a több szálon futó, komplex feldolgozás lehetőségét rejti magában, így a munka – a műfaji megnevezéshez viszonyítva – többet nyújt, a szerző ugyanis sok szempontból vizsgálja a fosztó- és tagadóképző alaki és funkcionális viselkedését; a vele megalkotott derivátumok alakjából (pl. sót(a)lan) és jelentéséből indul ki, és azok szinonimáinak (pl. nem sós, só nélküli, sómentes, sószegény, édes) és antonimáinak (pl. sós, megsózott, elsózott) morfológiai, szemantikai, logikai, nyelvhasználati stb. vizsgálatára is vállalkozik. A jelentésleírásban a… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2006
180 oldal · ISBN: 9637094520

Hasonló könyvek címkék alapján

Szende Aladár: A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak
Kis-Erős Ferenc: A magyar nyelv rendszeresen vizsgálva
Lotz János: Szonettkoszorú a nyelvről
Farkas Tamás – Kozma István (szerk.): A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban
Szilágyi Ferenc: A magyar mondat regénye
Kiefer Ferenc – Siptár Péter (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve
Fazekas Boglárka – Kaposi Diána – P. Kocsis Réka (szerk.): Csomópontok – újabb kérdések a Félúton műhelyéből
Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve
Vázsonyi Endre – Kontra Miklós – Dégh Linda: Túl a Kecegárdán
Tompa József (szerk.): A mai magyar nyelv rendszere I-II.