Howard ​Phillips Lovecraft összes művei I. 291 csillagozás

H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

Howard ​Phillips Lovecraft életműve, pályatársai zömétől eltérően, nem merült feledésbe: újra és újra kiadják, nem csupán hazájában, hanem külföldön – így Magyarországon – is. Lovecraft öröksége a mai napig eleven: világképének hátterére számtalan új írásmű születik az általa teremtett stílusban. Követői értelmezik és átértelmezik Lovecraftot, s nem mellékes körülmény, hogy soraikat a kortárs irodalom talán legnagyobb alakja, Jorge Luis Borges nyitotta meg. Lovecraft önmagát mindig Poe és Bierce követőjének tekintette. Sajátos világképének kialakításán – mely összetéveszthetetlen ízt kölcsönöz írásainak – roppant tudatosan dolgozott az irodalmi előképek kutatását is beleértve, melyről egy terjedelmes esszében is számot ad. Felfogásának lényege dióhéjban annyi, hogy megfosztotta a rémtörténetet a késő középkorból örökölt misztikus sallangoktól, s helyükre egy jellegzetesen modern életérzést állított: azt a fajta hideg iszonyatot, ami az embert a gigantikus, személytelen… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Howard Phillips Lovecraft összes művei Szukits

>!
Szukits, Szeged, 2019
416 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639393428 · Fordította: Bihari György, Gálvölgyi Judit, Kornya Zsolt, Sóvágó Katalin, Szalai Judit
>!
Szukits, Szeged, 2008
418 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639393428 · Fordította: Bihari György, Gálvölgyi Judit, Kornya Zsolt, Sóvágó Katalin, Szalai Judit
>!
Szukits, Szeged, 2003
414 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639393428 · Fordította: Bihari György, Gálvölgyi Judit, Kornya Zsolt, Sóvágó Katalin, Tóth Máté

1 további kiadás


Enciklopédia 46

Szereplők népszerűség szerint

Randolph Carter · Nyarlathotep · Yog-Sothoth · Shoggoth · Angelo Ricci · Bokrug · Danforth · Joe Czanek · Manuel Silva · S'gg'ha

Helyszínek népszerűség szerint

Hold · Föld · Arkham · világűr · Kadath · óceán · Ulthar · Miskatonic Egyetem


Kedvencelte 80

Most olvassa 81

Várólistára tette 176

Kívánságlistára tette 210

Kölcsönkérné 5


Kiemelt értékelések

gesztenye63 P>!
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

Az utazás négy hónapig tartott. Hosszú pihenőkkel, hetekig tartó feltöltődéssel, végtelenbe nyúló, parttalan mélázással, a fogyó idő mérhetetlen terhének súlyával a vállamon. Számomra négy hónap volt csupán itt, ezen a Földön, ami Lovecraft világában évmilliárdok távlatába nyúlt, galaxisok sokaságába kalauzolt. A kötet írásai ezekről, a felfoghatatlan, a józan megfontolás számára elképzelhetetlenül idegen és ellenséges helyekről villantanak fel néhány rémületes képkockát. Zaklatott képzeletünknek azonban mégis oly otthonosak ezek a helyek és különös lakóik, hogy kétség sem férhet hozzá, megérkeztünk. Hazaértünk, itthon vagyunk. Saját, kulcsra zárt elménk mélységének foglyai vagyunk. S nincs annál a felismerésnél rémületesebb, amikor rácsodálkozunk, hogy az égbe nyúló csúcsok, a förtelmes nyálkával borított barlangok, vagy az ezredévek gonosz emlékei alá rejtőző, elfeledett városok borzalma, mindig is itt lapult bennünk, a démonok mindig is gyíkagyunk kapujában acsarogtak a szabadulásra várva, és mi mindannyian akaratlan bábok vagyunk csupán, a kozmosz pora. Úgy érzem, hogy a létezhető világok legvégére jutottam, pedig ki sem tettem a lábam az utcából.
Lovecraft csak mesél. Aprólékos leírásaival azonban mondatról mondatra felépíti azt a világot, amelyet előbb vagy utóbb kénytelenek vagyunk sajátunkként felismerni. Minél többet töltünk vele őrült expedíciói során, minél mélyebbre ásunk elfeledett városaiban, annál inkább fel kell, hogy ismerjük örökkön titkolt álmaink rejtélyes helyeit, rá kell csodálkoznunk képzeletünk legsötétebb zugaira.

Lovecraft zseniálisan vezeti át a realitásba vetett hitünket, az érzékelésünk igazában gyökerező bizonyosságunkat, az ismeretlentől való atavisztikus félelmeinkig, a nemtudás bizonytalan, zsigeri rettenetéig. Olyan világot teremt, amely mindig is létezett bennünk, de babonás kisgyermekként csak a szemünkre tapasztott ujjaink résein mertünk bekukucskálni a kapukon. Ámde azért vagyunk örökkön kíváncsi, rettegő, és mégis tántoríthatatlan utazók, hogy tágra nyissuk ezeket a kapukat és borzadó pillantásunkat a titkokra, a mélységek rejtélyeire szögezzük és lássunk…

HPL nettó varázsló, és tudom már, hogy későn vágtam bele az utazásba, későn kezdtem el az ismerkedést vele, hiszen nincs annyi életem, amennyi elégnek bizonyulhatna a megismeréshez. Köszönet Kornya Zsoltnak az értő szerkesztésért, a kiadónak a csodaszép kiadványért.

Az egyes novellákról és kisregényekről itt írtam:
https://moly.hu/konyvek/h-p-lovecraft-howard-phillips-lovecraft-osszes-muvei-i/en-es-a-konyv/gesztenye63

Ákos_Tóth I>!
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

A két Helikon zsebkönyves gyűjtemény és egy verseskötet után már nagyon nehéz újat mondani egy annyira egydimenziós alkotóról, mint Lovecraft. Ezt a kijelentést most tessék helyén kezelni: feltűnő ellentmondásnak tartom a szerző esetében, hogy miközben szárnyaló fantáziával és szigorú belső következetességgel volt képes egymástól jócskán eltérő dimenziókban zajló rémtörténeteket alkotni, ezek előadásmódja és főleg saját eszköztára rettentően beszűkült és korlátozott volt. Olyannyira, hogy a kötetben szereplő írásokat két nagy kategóriába tudtam osztani (akárcsak visszatekintve az összes eddigi, korábban olvasott művét): a valami miatt kiemelkedő érdekes, átütő hangulatú darabokra, és a „nagy lovecrafti átlagra” – amik felépítésükben, írástechnikai szempontból amúgy semmiben sem különböznek a kiemelkedőnek vélt daraboktól.

A nagy gyűjteményes kötet első fejezetében én igazán kirívóan különleges címeket nem leltem. Persze meglepő volt felfedezni, hogy Lovecraft Az őrület hegyeiben tulajdonképpen az amúgy is rengeteg tehetséges író és filmes szakember bábáskodása mellett megszülető A Dolog-nak ágyaz meg, sőt, készíti azt elő hangulati és stilisztikai szempontból, vagy hogy az Eryx falai közöttben egy az egyben idegen bolygón kolonizáló űrhajósokról szóló sci-fit alkot – ám ezek az írások is belesüppedtek már jól ismert és nem sok meglepetéssel kecsegtető sablonjaiba.
Az is feltűnt immáron, hogy Lovecraft lassú, kriptaszagúnak ugyan kriptaszagú, de attól még nyomokban viktoriánus tötyörgést is tartalmazó stílusa nem okvetlen visz el a hátán egy-egy nagyobb lélegzetvételű beszámolót. Korábban ugyan hiányoltam ezeket, de most inkább hajlok arra a véleményre, hogy Lovecraft tolla akkor fogott igazán erősen, ha novellákat írt – ámbár ebben a benyomásban szerepe lehet a Szukits-kötet sűrűségének és töménységének is. Nem is igazán ajánlom, hogy valaki egyben pörgesse át az egész kiadványt, érdemes a hosszabb művek közé beiktatni valami mást is.
Tetszetős darab számomra különleges alaphelyzetének hála az Eryx falai között, általában véve érdekesek, nyomokban talán Poe és viktoriánus borzongatók hatását jobban visszatükröző darabok az Álmok és látomások, illetve a Régmúlt idők árnyai című alfejezetekbe osztott művek, és a karakter sokrétűségét („hát ez maga Lovecraft!”) illusztrálták a Randolph Carter novellák – ezek közül a legjobb a Randolph Carter vallomása.

Van egy olyan sanda gyanúm, hogy az életmű-gyűjtemények másik két kötete ennél csak jobb lesz már, itt egyelőre igazán emlékezetes írást nem találtam még. A szerkesztői előszó, bár következetesen és okosan viszonyul a szerzőhöz, szerintem kicsit túlbecsüli Lovecraft, és alulbecsüli a két világháború közötti amerikai ponyvairodalom értékét, de közelebbi konkrét ismeretek híján vitába azért nem szállnék vele.

>!
Szukits, Szeged, 2019
416 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639393428 · Fordította: Bihari György, Gálvölgyi Judit, Kornya Zsolt, Sóvágó Katalin, Szalai Judit
Lunemorte P>!
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

Van-e merszed útra kelni és titkok után kutakodni vagy megelégszel az átlagemberek kicsiny tudásával? Vágysz-e többre és többre vagy hagyod legyőzni a kíváncsiságodat?
Megijedsz-e a sötétségtől és a testetlen, ijesztő alakoktól, a gomolygó-feketéllő levegőtől, a végtelen ürességtől? Elborzadsz-e akkor, ha csupa olyan dolgokba bukkansz, melyek Veled is megtörténhettek már?
Ne kérdezd a nevem, hiszen Te is tudod a választ…Már magad is kitalálhattad…
Én nem vagyok ember…
Láss a dolgok mögé! Ne hagyd, hogy megtévesszen a látszatvalóság!!

1 hozzászólás
Drazsi>!
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

A Lovecraft gyűjteményes kötet első része nagyon jól megszerkesztett, jól összeválogatott írásokból álló gyűjtemény. A történetek öt nagyobb tematika köré csoportosulnak, amik között néha van átjárás. Az alábbiakban hosszabb-rövidebb sorok erejéig mutatnám be a csoportokat és a novellákat.

I. Messzi utazások
A kötet első nagy témaköre a civilizáció peremén túli területek bemutatásával, és az ott talált ősvilági borzalmak részletezésével foglalkozik. A helyszínek általában megfelelnek az: egyáltalán nem lakott, ismeretlen, bennszülöttek által került kritériumok közül legalább kettőnek. Erre a helyszínre merészkedik az adott történet hőse, az emberi kíváncsiság és tettrekészség bajnoka, aki végül keserű tapasztalatok árán tanulja meg, hogy van, amit jobb nem bolygatni.

Árnyék az időn túlról
A nyitó novella igen erősre sikeredett. Szépen lassan megismertük a jobb sorsra érdemes arkhami professzor kálváriáját. A Lovecrafttől megszokott módon elég hosszadalmasan, lágy ívű spirálban jutottunk el az életpálya csúcsát jelentő katedrától a megbomlott elme teljes kétségbeeséséig. Tetszett. :)

Az őrület hegyei
A balsorsú antarktiszi expedíció kálváriája köszön vissza e sorokból. Ami kezdetben az évszázad felfedezésének indul, rohamos gyorsasággal csapna át túlélőhorrorba, de Lovecraft stílusa nem ilyen. Inkább szépen, lassan, kézen fogva lekísér minket a borzalom gödrébe. A mű gyakorlatilag úgy hullámzik, akárcsak a délibáb az őrület hegyei fölött. Eleinte lassan hömpölyög előre, részletgazdagon számol be az eseményekről. Majd jön a reveláció, amikor az olvasó szembesül az iszonyú végzettel. A következő fejezet azonban megvilágítja, hogy ez még közel sem a legrosszabb, ami történhet, illetve történt.
Nekem nagyon bejött a történet, meg valószínűleg a “The Thing from Another World” forgatókönyvíróinak is. :)

Eryx falai között
A Vénusz dzsungeleiben egy különleges fajta kristályt tisztelnek az őshonos gyíklények. Sajnálatos módon ez a kristály kiváló energiaforrás, amit az emberiség igyekszik is kiaknázni. A novella egy felfedező/begyűjtő története, aki élete fogására bukkan egy másik felfedező holtteste mellett, egy láthatatlan falú labirintus peremén. A történet az ő szabadulási kísérletét, illetve elmélkedését követi, egészen a végkifejletig.
Lovecraftet ismerve nem volt meglepő a befejezés, mindazonáltal elég érzékletesen mutatta be egy csapdába esett ember érzéseit.

A névtelen város
Egy bátor (botor) felfedező keresése a sivatag mélyi ismeretlen város után, ami végül (dobpergés) őrületbe torkollik. Rövid kis szösszenet, leginkább átvezetőnek került be a következő nagy témakör elé.

II. Régmúlt idők árnyai
A második témakör főleg rövid novellákat tartalmaz, amik egy elmúlt világ történeteit mesélik. A központi téma általában valamilyen tragédia, ami a főszereplőt éri. Ennél fogva ez a rész inkább melankolikus, mintsem rémisztő hangulatú.

A végzet, amely elérte Sarnath-ot
Sarnath városának dicsősége elevenedik meg a novella soraiból, hatalma, amit egy ősi nép pusztulásával szerzett. Sorsa ennek megfelelően a pusztulás, mely hatalma csúcsán éri el.

Polaris
Egy ember előtti ősi városba kalauzol el minket a történet spoiler, amit az inuitok ősei fenyegetnek. Itt aztán a Sarkcsillag beteg fényénél tanúi leszünk a végkifejletnek.

Iranon útja
A száműzött királyfi regéje, aki Aira mesés városát keresi kontinenseken és emberöltőkön át.

Más istenek
Az istenek keresése nem biztos, hogy jó ötlet, mert lehet, hogy egy napon megtaláljuk őket…

III. Álmok és látomások
A harmadik rész (főleg) az álmok birodalmát mutatja be rövid novellákon keresztül. Az egész fejezet mintegy felvezetése Randolph Carter történeteinek, főleg a ‘Zarándokút Kadathba’ című történetnek.

A Fehér Hajó
A világítótorony őrének kalandos álombéli utazását ismerhetjük meg ebből az epizódból.

Ulthar macskái
Egy titokzatos haláleset kapcsán végre kiderül, hogy miért tiltja törvény Ultharban, hogy bárki is megöljön egy macskát.

Celephais
Az álombéli királyság bemutatása kerül sorra, és megtudjuk, hogy hogyan lesz Kuranes annak uralkodója.

IV. Randolph Carter emlékei
Ez az öt novella Randolph Carter alakja köré összpontosul, aki a földi világ legtehetségesebb álmodója.

Randolph Carter vallomása
Rövid kis szösszenet arról, hogy miért is ne bolygassunk mindenféle kriptákat. Az itt történtek és Carter barátja később említésre kerülnek a ‘Zarándokút Kadathba’ című történetben is.

A megnevezhetetlen
Carter és egy szkeptikus barátjának találkozása egy megnevezhetetlen lénnyel. Semmi extra. :)

Zarándokút Kadathba
Ez az epizód egy hosszú történet, mely elejétől a végéig az álomvilágban játszódik. Visszatérnek a Fehér hajóban és a Celephaisban megismert helyszínek és szereplők, és ezeken kívül is elég sok újdonsággal találkozunk. Kapunk egy kis plusz adalékot az ulthari macskákat illetően, megtudjuk, hogy az álomvilág kísértetei és az éji huhogányok nem is olyan rossz arcok, illetve hogy Nyarlathotep egy igazi rohadék.
Összességében véve ebből a válogatásból nekem ez tetszett a legjobban.

Az ezüstkulcs
Miután Randolph száműzve lett az álomvilágból, új utakat keres, hogy ismét visszatérhessen. Ennek elengedhetetlen eszköze az ezüstkulcs, melynek megszerzését és első használatát meséli el a történet.

Az ezüstkulcs kapuin át
Egy titokzatos idegen felbukkan a néhai Randolph végrendeletének nyilvánosságra hozatalán, és olyan információk birtokában van, melyek igencsak kérdésessé teszik az úr halálhírének megalapozottságát.

V. Kingsport titkai
A záró fejezet Kingsport furcsa városába kalauzol el minket, három rövid történet erejéig.

A különös, magas ház a ködben
Az öregek nem véletlenül óvják a fiatalokat a meggondolatlan tettektől.

A szörnyű öregember
Kingsport szörnyű öregembere legyen bármennyire is idős, tűnjön bármennyire is elesettnek, nem könnyű prédája senkinek.

Az Ünnep
A másvilági hatalmakkal kötött paktumokat nem lehet egykönnyen semmibe venni. Még akkor sem, ha nem tudunk róluk.

Nagyon meg voltam elégedve a kötettel, az ismert történetek mellett jó pár ismeretlen novellát is olvashattam. A hozzáértő szerkesztés, a tematikai csoportosítás pedig csak növelte a mű élvezeti értékét.

fbdbh I>!
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

Életmű-köteteket nem hinném, hogy lehet, vagy akár érdemes értékelni. Akad jó és rossz darab is egy író karrierje során. Öt csillagot kap viszont Lovecraft, amiért megalkotta a műveit. Lehet kedvelni, nem kedvelni, lehet elavultnak nevezni, de öröksége máig érvényes, és talán az is marad még jó ideig. Leginkább azonban azért vagyok hálás, hogy a nem túl kritikus, de annál fogékonyabb tinédzserkorszakomban sikerült először találkoznom vele, hideg, gyertyafényes karácsonyon vettem magamhoz a kötetet, és a komor téli estéken Lovecraft prózája valósággal transzba ejtett. Alkotni vágytam minden története után. Itt kezdődött, hogy komolyabban kezdjek foglalkozni az írással, a mondatok avítt virágoztatásával és olyan elemi érzésekkel, mint a félelem, a szorongás, némi egzisztencialista zamattal. Mindezt olyan díszletek között, amelynek távlatait csak sejteni lehet a szuperlatívuszok mögött is. Ma, érettebb fejjel sem merem megmosolyogni, vagy unni Lovecraft írásait, mert valahogy olyanok, mint Tolkien legendái: minden szavukat elhiszem. Látom már hibáit, rossz döntéseit, a polcomon viszont büszkén tartom a három életműkötetet, és örülök, hogy itthon ilyen szép kiadásban jött ki (egy-két belső hibát leszámítva). Fhtagn.

Isley IP>!
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

Lovecraftet most olvastam először, viszont Howard kapcsán már az elmúlt években annyit hallottam róla, hogy az általam az évek során róla kialakított kép csaknem teljesen megfelelt a valóságnak. Ezen kötet elolvasása után ezt bátran kijelenthetem. Nem hiába ismerte őt el Howard és nem minden érdem nélkül tartják sokan egyenrangú pályatársának őt, mert igazi géniusz volt ő, már ami választékos szóhasználatát és érdekfeszítő történeteit illeti. Rengetegen elmondták már, hogy az ő mondakörének középpontjában álló lények szemszögéből az emberiség és annak sorsa teljesen közömbös, ehhez sokat nem tudok hozzárakni, például az Eryx falai között befejezése ezt tökéletesen szemlélteti, de ennél több is megállapítható. Az, hogy a háromdimenziós teremtményeket meghaladó felfogással rendelkező lények tudása némileg be is lett mutatva, ez a Randolph Carter történetek, főleg Az ezüstkulcs kapuin át című írás erénye. Ezutóbbi volt egyúttal a kedvencem is, mert ebben nem iszonyatosnak és förtelmesnek mutatta be Lovecraft ezeket a lényeket és a távolabbi világokat és dimenziókat, inkább az emberben és más intelligens lényekben ottlévő potenciálról állított fel nagyon is pozitív képet az író. Nem volt ez akkoriban szerintem valami újszerű elképzelés, a nyugati okkultizmus és a teozófia ehhez hasonlókkal már több évtizeddel hamarabb megismertette az európai és amerikai embereket és akkoriban elég népszerűvé is váltak ezek a tanok, de Lovecraft valami igazán érdekfeszítő történeteket is kreált belőlük, ezért elismerést érdemel. Ami meglepő volt, hogy csodaszép ábrándos álomvilágokat is tud festeni Lovecraft, ami azt gondoltam volna, hogy nem épp az ő stílusa, de erre határozottan rácáfolt a szerző.

Ꝃingslayer>!
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

Ezért az értékelésért most sokakban visszatetszést keltek majd, nem baj. Nem tetszik, unalmas, modoros. Ezt a kötetet végig sem olvastam, félretettem és a harmadikat ütöttem föl: hátha. Véleményem ugyan az, mint az első kapcsán, úgyhogy már ide leírom: az író kizárólag szuperlatívuszokban beszél, mint valami narrátor egy természetfilmben: óriási, gigantikus, hatalmas, elképesztő, roppant, irdatlan, a legnagyobb, a legborzalmasabb, amit valaha láttam, stb. De a dolgok mégis csak „szörnyűségesek”, „borzalmasak”, de leginkább „iszonyatosak”… És amik a legjobban zavarnak: a megnevezhetetlen, leírhatatlan, elképzelhetetlen, elmondhatatlan rémségek, amelyek részleteinek leírására valóban nem veszi a fáradságot a szerző, pedig ezekre a dolgokra lenne igazán kíváncsi a magamfajta deviáns olvasó. Úgy érzem ezek miatt magamat, egy-egy történet elolvasása után, mintha fácánsültet ígértek volna, aztán helyette kaptam volna egy szelet zsíros kenyeret… Amivel tulajdonképp be is érném, ha előtte nem húzták volna el a mézesmadzagot. De így dacos vagyok, elégedetlen, és éhes maradtam.

Erre most lehetne azt mondani, hogy hát persze, az író engedi érvényesülni az olvasó fantáziáját. Nos, én úgy vagyok vele: ha olvasok, igenis kápráztassanak el vagy ébresszék föl a legbelső félelemeimet, ne kelljen már nekem hozzáképzelnem dolgokat. Én lusta vagyok, azért olvasok, igenis szolgáljon ki az író a saját agyrémeiből! Ha pedig meglendül a fantáziám, akkor fogom magam, és írok valamit.

Máskülönben meg nem kell, hogy fröcsögjön a vér egy történetben, omoljanak a belek, anélkül is lehet hátborzongatót meg baljóslatút írni – de nem így.

Elnézést a Lovecraft-rajongóktól, ez csak az én véleményem. És azt hiszem, maradok inkább a jó öreg, keserű és embergyűlölő Bierce-nél.

3 hozzászólás
Belle_Maundrell>!
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

Tudom, hogy Lovecraftot mindenki imádja, de ha amerikai rémtörténetről van szó, akkor az én szívem a jó öreg Poe bácsihoz húz, aki még mindig verhetetlen, és kész. Mondjuk legalább máris megtaláltam a közös pontot Lovecrafttal, mert ő is szerette Poe-t, de hiába minden, nem ért fel hozzá. Egy-két novelláját már olvastam pár éve, de most végre megpróbáltam elmélyíteni a kapcsolatunkat. Egyébként amikor az Arthur Gordon Pymet olvastam á la Poe, nem győztem törni a fejemet, hogy hol találkoztam már a tekeli-livel, erre végre kiderült, hogy az Őrület hegyein túl. Már megérte elolvasni a megnyugvásért. :P
Muszáj megjegyeznem, hogy mennyire nem tetszett az előszó. Igazából nem is tudom megmagyarázni, de olyan fellengzős meg öntelt volt az egész, hogy a szerkesztő(?) vagy fordító mélységesen ellenszenves lett. Bocsi.
Maga a kötet felépítése se a legjobb, nem tudom, hogy van-e valami konkrét koncepció, de én biztos nem ezekkel a történetekkel kezdtem volna, messze nem ezek a legjobbak, viszont cserébe jó hosszúak. Mindenesetre ha az ember túljut rajtuk, jutalomból olvashat néhány sokkal jobban sikerült darabot. (Új személyes kedvencem az Iranon útja .)
Megállapítottam, hogy ez nem egészen az én világom. Nagyon szeretem a rémtörténeteket meg a borzongást, de a scifis vonal egyáltalán nem jött be. Jó, ez Eryx falai közt tetszett, ezt pont olvastam korábban is, de összességében nem a szívem csücske ez a műfaj. Ha jobban gondolok, ez az egyetlen a nyálas-romantikus-erotikuson kívül, amit messziről kerülök. Lovecraft igazán megijeszteni se tud, viszont jól teremt feszült hangulatot, és le a kalappal a fantáziája előtt. Érdekes a sok fura lény, amiket megteremtett, mondjuk ők se hozták rám a frászt, pedig mennyi csápjuk van. De szépen összerakta az elborult kis univerzumát.
Egyelőre vakációzni küldöm az írót, de azért Cthulhuval illene megismerkednem, szóval ha nem lesz más, és csápokra meg jelzőkben bővelkedő rémségekre vágyom, akkor lehet, hogy folytatom.

6 hozzászólás
Andrée P>!
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.

Sajnos a könyv nagy mérete miatt nem tudtam magammal hurcolni, így csak itthon sikerült olvasnom. Ami dühítő volt, mert nekem majdnem mindegyik történet tetszett, és nem szívesen indultam el úgy dolgozni, hogy útközben nem folytathatom.

Érdekes volt, hogy milyen jól lett vegyítve a borongós, rémisztő, horrorisztikus és sok helyen nyomasztó írás a sci-fi világával. És ezek mellé milyen ügyesen be lettek szőve a Lovcraftos istenek és mítoszok. Nekem nagyon bejött. És ismét csak csodálni tudom, hogy Lovecraft mennyire megelőzte korát és micsoda fantáziával hívta életre ezeket a történeteket-lényeket!

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Olyan, mint idő, ahogyan az ember elképzeli, nem is létezik.

Árnyék az időn túlról

Kapcsolódó szócikkek: idő
3 hozzászólás
Lunemorte P>!

Nem memmonta, hogy el ne kódorogjik a háztul, és otthon legyík setítedísre?

Az ezüstkulcs

4 hozzászólás
Lunemorte P>!

Meghalni nem halhat meg az,
Mi öröklétig áll,
Számlálatlan korok során
Enyészik – a Halál.

Kapcsolódó szócikkek: halál
Lunemorte P>!

A macska ugyanis titokzatos teremtmény, s közelebb áll azokhoz a különös dolgokhoz, melyek az ember előtt örökre rejtve maradnak.

Ulthar macskái

Kapcsolódó szócikkek: macska
Deidra_Nicthea I>!

Vigyázni kell a képzelettel az őrület hegyeinek éjsötét árnyékában.

104. oldal - Az őrület hegyei

Lunemorte P>!

De van valami, ami csodálatosabb, mint az öregek meséi, csodálatosabb, mint a könyvek meséi, és ez: az óceán titkos történetei. Kék, zöld, szürke, fehér vagy fekete; sima, borzolt vagy tornyosuló; nem, az óceán nem néma. Egész életemben figyeltem, hallgattam és jól ismerem. Eleinte csak egyszerű kis meséket mondott, nyugodt partok és közeli kikötők történetét, de az évek során barátságosabb lett és más dolgokról is beszélt; különösebb, távolabbi és régebbi dolgokról. Időnként, alkonyatkor a láthatár szürke ködje szétvált, hogy látni engedje a túlsó utakat; néha, éjszakánként a tenger mély vize tiszta és áttetsző lett, hogy látni engedje a mélység útjait. És ez a látvány ugyanúgy mutatta a múlt és a lehetséges jövendő útjait, mint a jelen útjait, mivel az óceán ősibb, mint a hegyek, és az Idő álmait, emlékeit hordozza.

A fehér hajó

Kapcsolódó szócikkek: hegy · idő · mese · óceán
1 hozzászólás
Lunemorte P>!

Sem halál, sem végzet sem kínszenvedés nem ejt olyan kétségbe, mint az egyéniség elvesztése. Mert egy dolog békés feledkezéssel belemerülni a semmibe, de tudatosan létezni, úgy, hogy mégse tudjuk megkülönböztetni magunkat más lényektől, tudni, hogy nem vagyunk önmagunk – ez a gyötrelem és a rettegés netovábbja.

Az ezüstkulcs kapuin át

Kapcsolódó szócikkek: egyéniség
Lunemorte P>!

A kárhozat csak egy szó, gondolta, amelyet azok vagdosnak egymás fejéhez, akik vakságukban mindenkit vádolnak, aki lát, hacsak félszemmel is.

Az ezüstkulcs kapuin át

Kapcsolódó szócikkek: kárhozat
1 hozzászólás

Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Stephen King: A Setét Torony – Varázsló és üveg
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes művei I–III.
Carmen Maria Machado: A női test és más összetevők
Robert W. Chambers: A Sárga Király
Ray Bradbury: Októberi vidék
Richard Matheson: Legenda vagyok
Stephen King: Éjszakai műszak
Clark Ashton Smith: Gonosz mesék
Ray Bradbury: Gonosz lélek közeleg
Anne Rice: Interjú a vámpírral