Magyarország ​története 1526–1790 0 csillagozás

A késői feudalizmus korszaka
H. Balázs Éva – Ember Győző – Heckenast Gusztáv – Sinkovics István – Wellmann Imre – Wellmann Tibor: Magyarország története 1526–1790

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1962
662 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Arató Endre – Benda Kálmán – Mérei Gyula – Spira György – Varga Zoltán: Magyarország története 1790–1849
Eperjessy Géza – Gunst Péter – Makkai László (szerk.): Történelmi olvasókönyv 2. – Forrásszemelvények az egyetemes történelem (476-1640) és Magyarország története (1526-ig) tanításához
Németh György – Hegyi W. György (szerk.): Görög–római történelem
Rácz István: Parasztok, hajdúk, cívisek
Nagy József (szerk.): Szöveggyűjtemény a magyar történelem forrásaiból
Elekes Lajos – Lederer Emma – Székely György: Magyarország története az őskortól 1526-ig
Hahner Péter: A régi rend alkonya
Hajnal István: Az újkor története
Helméczy Mátyás: Történelem 7.
Adamikné Jászó Anna – Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény