Magyarország ​története 1526–1790 0 csillagozás

A késői feudalizmus korszaka
H. Balázs Éva – Ember Győző – Heckenast Gusztáv – Sinkovics István – Wellmann Imre – Wellmann Tibor: Magyarország története 1526–1790

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1962
662 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Elekes Lajos: Rendiség és központosítás a feudális államokban
Granasztói György: A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon
Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon
Balázs Péter: Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején
Makkai László: A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen
Szili Ferenc: Somogy megye kereskedelme a kései feudalizmus korában
Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon
Balla Árpád: Történelem és állampogári ismeretek 6.
Ráth-Végh István: Hatalom és pénz
Norbert Elias: Az udvari társadalom