A ​francia dráma kialakulása 1 csillagozás

Győry János: A francia dráma kialakulása

Győry János könyve azokat az összetett történelmi és eszmetörténeti folyamatokat elemzi imponáló anyagismerettel, rendszerező készséggel és az egységben láttatás szándékával, amelyek Franciaországban a XI. századi biblikus tárgyú példázatokból kiindulva, a színpadi költeményt elnevezték Corneille drámai hőseinek, tehát szinte a modern ember tragikumának az ábrázolásáig.
A középkor epikus közegében, szimbólikus világnézetének légkörében keresi meg azokat a drámai csírákat, amelyek a reneszánsz erőterében, Montaigne manierizmusával szökkentek szárba, s melyekből megszülethetett Corneille színpadán a lét és a látszat kettősségét szenvedő, teljességüket szenvedélyesen kereső tragikus hősöket felvonultató klasszikus dráma.

>!
Akadémiai, Budapest, 1979
210 oldal · ISBN: 9630518759

Hasonló könyvek címkék alapján

Haraszti Gyula: Corneille és kora
Upor László: Majdnem véletlen
Dömötör Adrienne – Szentgyörgyi Rudolf: Három körösztyén leány
Hubay Miklós: A dráma sorsa
Rakodczay Pál: Szigligeti Ede
Lukács György: A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében
Bécsy Tamás: Drámák és elemzések
Szappanos Balázs – Bécsy Tamás – Harsányi Zoltán: Tanulmányok a műelemzés köréből
Létay Vera: Igent és nemet mondani
Bayer József: A magyar drámairodalom története