Nota ​bene! 16 csillagozás

Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal
Győri Gyula: Nota bene! Győri Gyula: Nota bene!

Az újságolvasó, tévénéző, rádióhallgató és általában a közéletben, irodalomban tájékozódó ember naponta találkozik ilyen latin kifejezésekkel, fordulatokkal, elnevezésekkel: ab ovo, ad hoc, a priori, de facto, homo sapiens, in medias res, pragmatica sanctio, status quo, tabula rasa, vice versa, vis maior stb. Ilyenekből és hasonlókból talál az érdeklődő ezernyit ebben a kis kötetben, fordítással, megfelelő értelmezéssel, eredetük, használati körük megvilágításával. Az emberi művelődés számos területéről vett példák illusztrálják jelentésüket, jelentésárnyalataikat, azok változásait, segítenek megértésükben és alkalmazásukban.

>!
Novella / Szent Gellért, Budapest, 2008
222 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789636964023 · Illusztrálta: Rogán Miklósné
>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
192 oldal · ISBN: 9631896609 · Illusztrálta: Rogán Miklósné
>!
190 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631919706 · Illusztrálta: Rogán Miklósné

4 további kiadás


Kedvencelte 1

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 8


Kiemelt értékelések

Trudiz>!
Győri Gyula: Nota bene!

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Sok ismerős kifejezéssel találkozhatunk, illetve ismerhetünk rá olvasgatásuk során. Jó tudni sokukat, szinte alap, hogy tudnunk, ismernünk kell a mindennapi életünk során használatosakat.

fülcimpa>!
Győri Gyula: Nota bene!

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Igen, igen! Én is innen nézegettem neveket a vonósnégyesünknek! Belemélyedsz, aztán csak lesel, mennyire jó szavak vannak, s mily' sokat ismersz belőle, csak ugye nem használod. Hasznos kis könyvecske.

richabi>!
Győri Gyula: Nota bene!

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Hiánypótló könyvecske Mikszáth vagy Jókai olvasásához, vagy csak úgy, de kötelezően a valamirevaló családi könyvtárban van a helye!

latinta P>!
Győri Gyula: Nota bene!

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Alapmű!

Gelso>!
Győri Gyula: Nota bene!

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

nagyon fontos segítség a szókincsünk gyarapításához, személyes kifejezésgyűjteményünk, ismereteink kiszélesítéséhez

Honey_Fly P>!
Győri Gyula: Nota bene!

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Gondáné tanárnő gondoskodott az öt csillagról :)


Népszerű idézetek

Cneajna P>!

S.T.T.L.
a rómaiaknál szokásos sit tibi terra levis (=legyen neked könnyű a föld) sírfelirat rövidítése

168. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

1 hozzászólás
Cneajna P>!

panem et circenses
kenyeret és cirkuszi játékokat! Iuvenalis (kb. i. sz. 50/65-140) latin költő egyik verse (Sat. X 81) alapján elterjedt szállóige, amely szerint az elszegényedett római polgárok nem kívántak mást a közélet uraitól, mint ingyen gabonát és látványosságokat. – Használatának rendszerint megvető hangsúlya van. Az uralmon levőkre vonatkoztatva olyan kormányzási módot jelez, amely az alantas demagógia eszközeivel csendesíti le a tömegeket: legalacsonyabb rendű szükségleteiket és ösztöneiket elégítve ki. A kormányzottakat illetően a nyomor, tudatlanság és szervezetlenség folytán szinte állati sorba taszított tömegek elemi törekvéseit fejezi ki.

124. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Cneajna P>!

circumdederunt (me)
körülvettek (engem). Ezekkel a szavakkal kezdődik a 17. zsoltár 5. verse (Circumdederunt me gemitus mortis = körülvettek engem a halál fájdalmai ). A katolikus temetési szertartás latin nyelvű szövege is így kezdődik. Ha tehát valakiről azt mondják, hogy elénekelték fölötte a circumdederunt-ot, ez azt jelenti, hogy az illető már meghalt.

34. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Cneajna P>!

mox nox
hamarosan itt az éjszaka; szójátékszerű utalás a halálra

111. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Cneajna P>!

lapis refugii
„a menedék köve”, menedéket nyújtó szirt. A Szepes megyei Létánfalva határában emelkedő meredek sziklabérc (Menedékszirt) , rajta várral. A Szepesség lakói itt találtak biztos menedéket 1241-ben a tatárok elől.

96. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Cneajna P>!

praesente cadavere
a holttest jelenlétében. Így kellett elvégezni bizonyos szertartásokat és jogi aktusokat. A meghalt pápa végrendeletét például az egyik bíborosnak a pápa holttestének jelenlétében kell fölolvasnia.

137. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Cneajna P>!

Et in Arcadia ego vagy: Et ego in Arcadia
Árkádiában is voltam én, vagy: Én is voltam Árkádiában. Árkádia az idillikus görög pásztorélet hazája. A szólás mondanivalója: Művész vagyok én is.

55. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Cneajna P>!

noli me tangere
ne nyúlj hozzám; ne érints engem. Eredete: János evangéliuma szerint (20, 17) a feltámadt Jézus mondta Mária Magdolnának ezeket a szavakat. – Átvitt értelemben olyan személyre vonatkoztatják, aki tartózkodó természetű, nem tűr bizalmaskodást vagy tréfálkozást, akinek az ügyébe nem szabad beleavatkozni, akit nem szabad megbántani. – A kifejezés lényeges része a növénytanban is előfordul; a sárga virágú nebáncsvirág tudományos elnevezése: Impatiens noli-tangere.

114. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Cneajna P>!

nutrimentum spiritus
a szellem tápláléka; a hajdani berlini királyi könyvtár felirata

118. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal

Cneajna P>!

sine effusione sanguinis
vérontás nélkül. Az inkvizíció ítéleteiről mondták (ironikusan is), mert a kivégzéseknél nem használták a hóhérbárdot, hanem az akasztást vagy elégetést alkalmazták.

163. oldal

Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal


Hasonló könyvek címkék alapján

Burián János: Latin synonymika
Dobroslawa Świerczyńska – Andrzej Świerczyński: Szólásmondások többnyelvű szótára
Margalits Ede – Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár
Nagy József (szerk.): Orvosi latin szógyűjtemény
Lozsádi Károly: Orvosi szótörténeti tár
Gozmány László: Vocabularium nominum animalium Europae septem linguis redactum
Vézner Károly: Latin-magyar szótár
Simonyi Zsigmond: Latin szókönyv
Tegyey Imre (szerk.): Latin-magyar zsebszótár
Burián János (szerk.): Magyar-latin szótár