Affinitas 0 csillagozás

A magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága a finn eredetű nyelvekkel
Gyarmathi Sámuel: Affinitas

Gyarmathi Sámuel erdélyi orvosdoktor 1799-ben Göttingában adta közre röviden csak Affinitasként emlegetett latin nyelvű munkáját, amelynek most, két évszázad elteltével az első magyar nyelvű fordítását adjuk az olvasó kezébe. Az Affinitas is egyfajta demonstratio, vagyis bizonyítás: a magyar és a finn, a lapp, az észt, valamint több oroszországi finnugor nyelv rokonságának a szókészleten túl az alak- és mondattanra is kiterjedő, tehát grammatikai bizonyítása. Különös érdeklődésre tarthatnak számot a Gyarmathi-kori magyar nyelvet tükröző szójegyzékek mellett az Affinitas terjedelmes szláv és török-tatár összehasonlító nyelvészeti és történeti kommentárjai. kiadásban a közreadókat azon szándék vezette, hogy tisztelegjenek Gyarmathi Sámuel előtt, aki munkájával nemzetközi hírnevet szerzett a magyar tudománynak, és hogy ezt a nyelvészeti alapmunkát mind többeknek és magyarul tegyék hozzáférhetővé és élvezhetővé.

Eredeti megjelenés éve: 1799

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Bibliotheca Regulyana Tinta

>!
Tinta, Budapest, 1999
428 oldal · ISBN: 9638562293 · Fordította: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Sajnovics János: Demonstratio
Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás 2.
Vékony Gábor: Magyar őstörténet – Magyar honfoglalás
Hegedűs József: Hiedelem és valóság
Csepregi Márta – Várady Eszter (szerk.): Permiek, finnek, magyarok
Varga Zsigmond: Ötezer év távolából
Szenczi Molnár Albert: Novae grammaticae Ungaricae libri duo / Új magyar grammatika két könyvben
Szép szó
Jakubovich Emil – Pais Dezső: Ó-magyar olvasókönyv
Komoróczy Géza: Sumer és magyar?