Csoportelmélet 1 csillagozás

Gyapjas Ferenc: Csoportelmélet

A ​középiskola jelenlegi tantervében nagyon kevés algebra szerepel. Tulajdonképpen az elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek, a másodfokú egyenletek, első- és másodfokú egyenlőtlenségek megoldásán kívül néhány algebrai azonosság sorolható e témakörbe. Az exponenciális, trigonometrikus stb. egyenletek, azonosságok tulajdonképpen már nem algebrai kérdések. Ez a kijelentés nyilvánvalóan ellentétben van a középiskolai szintű közfelfogással, amely szerint – egy kis túlzással – a matematika algebrára és geometriára oszlik. Ezt a felfogást az analízis elemeinek, a kombinatorikának és valószínűségszámításnak a bevezetése bizonyára módosította.

Felmerül a kérdés, mit neveznek algebrának. Erre a kérdésre véleményem szerint érdemi feleletet csak úgy lehet adni, ha betekintést nyújtunk az algebra problémakörébe, módszereibe. Itt csupán azt jegyezem meg, hogy a fent vázolt problémakör – algebrai egyenletek, egyenletrendszerek, azonosságok – ma már az algebrának csupán kis részét… (tovább)

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1974
196 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631705307

Kiemelt értékelések

gyuszi64>!
Gyapjas Ferenc: Csoportelmélet

2022/31, otthoni polc, 0/0 eddigi értékelés

Kombinatorikai feladatokat oldunk meg algebrai módszerekkel, konkrétan a csoportelmélet alkalmazásával. Alapos kis könyvecske, tartalmilag és módszertanilag is bőséges anyagot nyújt. Az eljárás fontos és nagyon jól használható a nehezebb feladatok esetén, olvastam már az itteni „Pólya György tételén” kívül más elnevezéssel is: Pólya-Redfield leszámolás (pl. ebben: https://moly.hu/konyvek/hajnal-peter-elemi-kombinatorikai-feladatok) vagy Pólya-és de Bruijn-féle számítási módszer (https://moly.hu/konyvek/ioan-tomescu-kombinatorika-es-alkalmazasai).

Az igazság az, hogy nehéz a téma, sok előmunkával jár az alkalmazás. Pár évente előkerül a szakkörökön (valamelyik túlművelt és megátalkodott nebuló ismerni akarja), és ciki, de újra meg újra át kell néznem, meg kell tanulnom. (És ez főleg akkor ciki, ha tudjuk, hogy már középiskolában is tanultam…) És ugye a könyvtári példányok már darabokban vannak, az itthoni még úgy-ahogy tartja magát.


Hasonló könyvek címkék alapján

Bartha Gábor – Kun Péter: Válogatott fejezetek a matematikából
Wacław Sierpiński: 200 feladat az elemi számelméletből
Reiman István: Vektorok a geometriában
Máté László: Rekurzív sorozatok
Korányi Erzsébet: Egy könyvben a középiskolai matematika
Róka Sándor: Számelmélet
Obádovics J. Gyula: Vektoralgebra: mátrixok, determinánsok többváltozós függvények
Laczkovich Miklós: 333 mértékelméleti feladat
Obádovics J. Gyula: Matematika
Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – Urbán János – Vincze István: Sokszínű Matematika 10