A ​spektákulum társadalma 4 csillagozás

Guy Debord: A spektákulum társadalma

A ​forradalmár, író, filozófus Guy Debord, az 1968-as párizsi diáklázadás egyik legfontosabb figurája csak 1994-ben bekövetkezett halála után emelkedett a francia kulturális élet hírességei közé. Könyve nagy feltűnést keltett már megjelenése időpontjában, 1967-ben is, jelentősége az elmúlt évtizedek alatt csak nőtt. A szerző feltételezése szerint a modern társadalom a „látvány”, azaz a „látványosság” társadalma, amely látványt az autokrata gazdasági élettel összefonódó új igazgatási és technológiai eljárások generálják. A spektákulum társadalma lenyűgöző társadalomelméleti munka, mely rávilágít az 1968-as események hátterére. Előrevetíti a mai posztindusztriális, globalizációs problémáinkat, így aktuális gondolatokkal szolgál egy sereg mai kutatási területen: a történettudománytól a kommunikációelméletig és a művészetekig. A művet szinte minden európai nyelvre lefordították. A hazai kulturális életben is egyre többen hivatkoznak Debord munkájára, anélkül azonban, hogy a… (tovább)

Eredeti mű: Guy Debord: La société du spectacle

Eredeti megjelenés éve: 1967

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Tartóshullám könyvek

>!
Balassi, Budapest, 2006
158 oldal · ISBN: 9635066481 · Fordította: Erhardt Miklós

Kedvencelte 2

Most olvassa 1

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 19

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

>!
Horváth_Evelyn
Guy Debord: A spektákulum társadalma

Elég bonyolult (talán a fordítás az oka?), de azért úgy gondolom, hogy követhető, ha odafigyelünk. A koncepció szerintem nagyon szimpatikus. Mármint elég tisztán vázolja fel a fogyasztói társadalom működését, és reális képet fest.


Népszerű idézetek

>!
Viharsarok

A folyamat, amelynek révén a lét birtoklássá fokozódott le, szükségszerűen lezajlott már a gazdaság társadalom fölötti uralmának legelső szakaszában, és ez az evidens lefokozódás egyszer s mindenkorra ott hagyta a nyomát minden emberi vállalkozáson. A mostani szakasz viszont, amelyben a gazdaság felhalmozott termékei tökéletesen megszállták a társadalmi életet, újabb elmozdulást tesz szükségszerűvé, a birtoklástól a „látszás” felé: ma minden valódi birtoklás köteles mind azonnali presztízsét, mind végső létokát a megjelenésből, a látszatból származtatni. Ezzel egy időben minden egyéni valóság — lévén, hogy közvetlenül függ a társadalmi hatalomtól, illetve teljes egészében az formálja — társadalmi valósággá válik. Az egyéni valóság tehát csakis abban a mértékben látszhat, amennyiben nem valóságos.

4. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Karl Marx – Friedrich Engels: Kommunista kiáltvány
Herbert Marcuse: Az egydimenziós ember
Lányi András: Valahol megint utat vesztettünk
P. A. Kropotkin: A kölcsönös segítség mint természettörvény
Krausz Tamás (szerk.): Antikapitalista baloldal
Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere
Adolf Hitler: Mein Kampf
Raymond Aron: Az értelmiség ópiuma
Kodolányi János: Zárt tárgyalás
Henry David Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességről / A gazdaságról