Szent ​Antal megkísértetése 3 csillagozás

Gustave Flaubert: Szent Antal megkísértetése Gustave Flaubert: Szent Antal megkísértetése

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Tevan, Békéscsaba, 1918
236 oldal · keménytáblás · Fordította: Lustig Géza

Enciklopédia 3


Várólistára tette 12

Kívánságlistára tette 3

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

Ninácska P>!

Rouen volt bölcsője, Franciaország hazája, de lelke nem a Seine, Marne és Loire térkörében lakozott. Élete idejét a restauráció kicsinyes harcai, a polgárkirályság megalkuvásai, a második császárság hamis sikerei s a harmadik köztársaság gyülölködő torzsalkodásai töltik be, lelke azonban nem e mostoha idő közében élt. Tul időn és tul teren a fajdalom volt igazi otthona. Évtizedek multak el, míg az életnek tulajdonképeni fundamentuma láthatóvá lett s megtudhattuk, hogy az, ki egész életén át, kezdve magányos fiatalságától, amikor csak Bouilhet, du Camp és Lepoittevin hallgatták kétségbeesésének kitöréseit, egész addig, mikor már befejezte az emberi erőfeszítés hiábavalóságának, a hit elvakultságának eposzait, szünni nem akaró heveséggel tiltakozott a subjectivizmus ellen, minden alkotásában a maga testi nyomoruságát s lelki kétségbeesését általánosította.

Kapcsolódó szócikkek: Franciaország · Loire · Rouen
Ninácska P>!

A Madam Bovary szerzője csakugyan realista alapjában, csakugyan hitetlen és szkeptikus lélek, aki nem hisz semmiféle pozitív vallásban, de a hatalmas léleknek valamely különös, megmagyarázhatatlan sokrétűsége folytán van egy másik, kevésbbé ismert Flaubert is, akinek énjére épen úgy rá lehet találni más műveiben, mint ahogy a közismert arckép vonásait az író leghíresebb regényében megtalálták. Van egy mély, belsőséges lírájú, romantikusan túláradó Flaubert is, az első és legtudatosabb papja annak az új, de rövidéletű világáramlatnak, amelynek az abszolut szépség volt a bálványa, amely a l'art pour l'art elvében fejezte ki a maga esztétikai kultúrájának hitvallását. A szkeptikus Flaubert mellett, egy mélyen hívő és áhítatos odaadású Flaubert is, aki bízott és hitt a művészet abszolut fönségében és ezt a hitét maga is legdrágább javának mondja egyik levelében, az egyetlennek, amit tiszteletben tart. Mert csakugyan úgy volt, hogy az abszolut kételkedő, aki nem volt híve egyetlen pozitív vallásnak sem, aki tagadott mindent, még a materializmus és pozitivizmus dogmáit is, aki kételkedett a tudomány és az emberiség fejlődésének lehetőségében, mindig hívő és jámbor léleknek mutatkozott, valahányszor a tiszta művészetről esett szó…


Hasonló könyvek címkék alapján

Thomas Mann: A kiválasztott / A törvény
Thomas Mann: József és testvérei
José Saramago: Káin
Giovanni Papini: Krisztus története
Jean Effel: Az ember teremtése
Jean Effel: Éva teremtése
Henry Dupuy-Mazuel: Kresztosz
Jean Effel: A kis angyal
Arnaud De Bie – Efraim: Jézus, mesélj el mindent!
Francine Rivers: Megváltó szeretet