Ki ​dobja az első követ? 0 csillagozás

Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet
Gromon András: Ki dobja az első követ?

Mit ​kezdhet a modern ember olyan „ósdi" történetekkel, mint amilyen a „irgalmas szamaritánusról" szóló példabeszéd? Hamar kiderül, ha megvizsgáljuk, vajon kik lehetnek a történet szereplőinek mai megfelelői.
Rögtön érintettnek érezzük magunkat, ha arra gondolunk, hogy korunk „rablói" mindenekelőtt a „szabad piacgazdaság" elsődleges mozgatói és haszonélvezői, a nagytőkések, az óriáscégek tulajdonosai, a „multik", a bankárok, továbbá a vezető politikusok, akik kiszolgálják a tőkéseket és a bankárokat, parlamenti képviselők, akik a „megfelelő" gombokat nyomogatják, azután a rendőrség és a hadsereg, amely erőszakkal érvényesíti az előbbiek akaratát, továbbá azok a tudósok, akik technikailag működtetik és fejlesztik a rendszert, illetve filozófusok, írók, művészek, papok és főpapok, akik az ideológiát szolgáltatják, újságírók, rádiósok, tévések, akik megetetik a tömegekkel a maszlagot, de (többé-kevésbé áttételesen) azok is mind, akik vallják „a magántulajdon szentségét".
(tovább)

>!
Elpídia, Budapest, 1999
388 oldal · puhatáblás · ISBN: 963853365X

Várólistára tette 1


Népszerű idézetek

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

„Ha csak akkora (Istenbe vetett) bizalmatok lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok az eperfának: Szakadj ki tövestül, s verj gyökeret a tengerben! – engedelmeskedni fog nektek.” Ilyen kijelentést hallva az emberben könnyen fölvetődik a kérdés: Rajongó volt-e Jézus? Nem nehéz ugyanis elképzelni, hogy aki ilyet mond, annak csillog a szeme, kicsit eszelős a tekintete, patetikus a hangja, hevesen dobog a szíve, valami túlvilági tűz árad belőle (mint Pasolini Máté evangéliuma című filmjének Jézusából).

Rajongó vagy realista? (Lk 17,5-6)

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

Van sziklára alapozott, de van homokra épített ház is (Mt 7,24-27); a magok nemcsak jó talajra hullanak, hanem kitaposott útfélre, kövekre és tövisek közé is, és terméketlenek maradnak (Mt 13,1-7); a búza mellett konkoly is nő, s ez a világ végéig így lesz (Mt 13,24-30); az uralkodók zsarnokoskodnak, s ráadásul jótevőknek hívatják magukat (Lk 22,25); miatta halálra adja majd testvér a testvérét, apa a fiát (Mt 10,21); a madárnak fészke van, a rókának odúja, de az Emberfiának nincs hová lehajtania a fejét (Mt 8,20); sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a saját hazájában és rokonai között (Mk 6,4); egész Izraelben nem akadt senki, akinek akkora (Istenbe vetett) bizalma lett volna, mint egy pogány katonának (Mt 8,10); nem kell a népnek sem az aszkéta, sem a természetesen viselkedő tanító (Mt 11,17); Isten követeit rendre megverik, megkövezik, agyonverik (Mk 12,1-5); „mindnyájan megbotránkoztok bennem” (Mt 26,31)…

Ilyeneket olvasva az ember hajlamos lesz azt gondolni, hogy akkor talán az első csokor idézeteit sem „rajongó módon” kell értelmezni, és hogy Jézus realista, józan, normális ember volt,

Rajongó vagy realista? (Lk 17,5-6)

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

Az őt szájon vágó pribéket oktatni kezdi: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha jól, miért ütsz engem” (Jn 18,23).

Hogyan szerette Jézus az ellenségeit? (Mt 5,38-42)

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

Az ember folyton-folyvást menekül a benne
élő lelkiismerettől a fölötte lévő csillagokhoz.

Anton Mayer

Akit a Csillag jelez

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak,
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni
nem lehet.

(Dsida Jenő: Tekintet nélkül)

Nincs két csúcsérték

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

Az állatok csoportjaiban ismételten kitör a hatalmi harc, ha felnőtt egy új generáció; de ez csak addig tart, míg mindegyik egyed megtalálja (új) helyét a ranglétrán. Ez a harc ritkán véres, még ritkábban halálos; értelmes és az életet szolgálja, mint minden ösztön.

Az embernél sem önmagában véve rossz a hatalmi ösztön. Veszélyessé attól vált, hogy nincs merev ösztönszabályozás. Ezt a szabályozó szerepet az emberi szabadság folytán a lelkiismeretnek kell(ene) átvennie. Ha azonban ez nem történik meg, a hatalmi mámor kitörése mérhetetlenül pusztító és romboló, amint ezt mindannyian tudjuk és tapasztaljuk.

Hatalmaskodás helyett szolgálat!

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

A szupranormális Jézus. – Szándékosan nem úgy fogalmazok, hogy „szupernormális”, mintha Jézus emberfeletti, tehát isteni tulajdonságokkal bírt vagy éppenséggel Isten lett volna; a „szupranormális” jelző azt akarja jelenteni, hogy Jézus „be volt kötve/csatolva” Istenhez, valami egészen alapvető, őt „teljesen” átjáró és meghatározó „fölfelé (Isten felé) irányultság” jellemezte: „mindent” "Isten szemével" nézett és érzékelt, Isten szándékai szerint akart tenni, „Isten erejével” (abból merítve) csinált; „vezeték”, „csatorna” volt, amelyen keresztül Isten világossága, jósága és ereje áradt a világba.

Normális, paranormális, szupranormális

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

A világ Isten-szőtte szőnyeg,
mi csak visszáját látjuk itt,
s néha – legszebb perceinkben –
a színéből is – valamit.

(Reményik Sándor)

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

Jaj nekem! Úgy jártam,
mint aki kalászt megy szedegetni aratás után,
mint aki böngészni akar szüret után:
sehol egy fürt, hogy egyen,
sehol egy korai füge,
hiába vágyom rá.
A hűségesek eltűntek az országból,
nincsen igaz az emberek között.
Mindegyikük vérontásra készül,
tőrbe csalják testvéreiket.
Kezük ügyes tenni a rosszat.
A főember követelőzik,
a bíró ajándék fejében osztogatja az igazságot,
a vezető kénye-kedve szerint beszél.
Ne bízzatok társatokban,
ne reménykedjetek barátotokban!
Ne nyisd meg szádat az előtt sem,
aki kebleden pihen!
Köztük a legjobb is olyan, mint a tövis,
a legigazabb, mint a szúrós sövény.

3. Gyötrelmek óceánja (Mikeás ekképpen panaszolja el (7,1-6):

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

Araragat_Kasztór_Polüdeukész >!

Jár-e együtt két ember,
ha nem értenek egyet?
Nem akkor ordít-e
az erdőben az oroszlán,
ha nem talál prédát?
Nem akkor bömböl-e
búvóhelyén az oroszlánkölyök,
ha nem szerzett semmit?
Leesik-e a madár a földre,
hogyha nincsen csapda?
Csattan-e a csapda,
ha nincs, amit fogjon?
Megszólal-e a kürt a városban anélkül,
hogy a nép meg ne rémülne?…
Ki ne félne, ha ordít az oroszlán?

IV. Hűség halálig

Gromon András: Ki dobja az első követ? Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet


Hasonló könyvek címkék alapján

Gyökössy Endre: Életet adó örömhír
Gromon András (szerk.): Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában
I. A. Kriveljov: Az evangéliumi legendákról
Gecse Gusztáv: Bibliai történetek
Almási Tibor: Máté evangéliuma
Sebestyén Péter: Lukács, az ikonfestő evangélista
Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium
Evangélium
Kenneth Jones: Jézusi példázatok Lukács evangéliumából
Jerome Kodell: Evangélium Szent Lukács szerint