A ​mi nyelvünk 1 csillagozás

Íróink és költőink a magyar nyelvről
Grétsy László (szerk.): A mi nyelvünk Grétsy László (szerk.): A mi nyelvünk Grétsy László (szerk.): A mi nyelvünk

A ​könyv címe a magyar nyelvújítás vezéralakjától, Kazinczy Ferenctől származik. A mi nyelvünk Kazinczy egyik, anyanyelvünkről szóló, szép versének címe.

A magyar nyelv dicsérete, méltatása, középpontba állítása szemelvénygyűjteményünk fő tárgya. Költők és írók mondják el gondolataikat, érzéseiket legfőbb munkaeszközükről, a magyar nyelvről.

Kétszázhatvan magyar költőnek és írónak négyszázhatvanöt olyan versét (olykor versrészletét) vagy prózai műből vett szemelvényét, részletét adjuk közre, amely anyanyelvünkről szól, nyelvünk kifejezőerejét, gazdagságát, sajátosságait ecseteli, méltatja.

A kötet fő célja, hogy államiságunk millenniuma alkalmából jelenjen meg egy könyv a magyar nyelv tiszteletére.

Egy másik, sokkal gyakorlatibb célja még a kötetnek, hogy iskolai és iskolán kívüli versmondó és kiejtési versenyek, anyanyelvi vetélkedők, szónok versenyek szervezőinek és résztvevőinek olyan gazdag gyűjteményt nyújthassunk át, amelynek darabjai… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A magyar nyelv kézikönyvei Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2000
496 oldal · ISBN: 9638601396

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Szepesy Gyula: Nyelvi babonák
Kiss Róbert Richard: Nyelvelő
Kontra Miklós: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból
Kas Bence (szerk.): „Szavad ne feledd!”
Kövesdy Zsuzsa (szerk.): Kedves hallgatóim!
Molnos Angéla: Magyarító könyvecske
Maróti István – Székely András Bertalan (szerk.): „A nyelv ma néktek végső menedéktek…”
Bachát László (szerk.): Szépen magyarul – szépen emberül
Nagy L. János: Bóbita varázskönyve
Szép szó