Grétsy László (szerk.) · Kiss Gábor (szerk.)

A ​magyar nyelvről 0 csillagozás

Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről
Grétsy László – Kiss Gábor (szerk.): A magyar nyelvről

A ​magyar nyelv belső lényegéhez, valamint a nyelv és a történelem szoros kapcsolatához juthatunk közelebb, ha a nyelvet munkaeszközül használó írók és költők gondolatait, érzéseit tanulmányozzuk.
A magyar nyelvről című válogatásban a 37 – ma már klasszikusnak tekintett – alkotó 75 versében és próza-részletében közös, hogy mindegyik a magyarság legnagyobb kincséről, a nyelvéről, az anyanyelvéről szól, ki-vétel nélkül mind azt méltatja, dicséri, kifejező erejét ecseteli. A verseket és a prózarészleteket az alkotók szüle-tésének sorrendjében adjuk közre.
A kötetben fölvonulnak a legkülönbözőbb korok, korstílusok, irányzatok, a humanizmustól a 20. század kö-zepéig (Sylvester Jánostól Dsida Jenőig). A válogatás fél évezred magyar irodalmának a lenyomata.
Nekünk, magyaroknak feladatunk, hogy édes anyanyelvünket, ezt az őseinktől ránk hagyományozott mérhe-tetlen kincset féltve őrizzük, óvjuk. Gazdag szókincséből mind több elemet kell használnunk beszédünkben,… (tovább)

>!
Tinta, 2018
110 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634091417

Hasonló könyvek címkék alapján

Montágh Imre: Mondd ki szépen
Varga Katalin: Én, te, ő
Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Móra Ferenc: Zengő ABC
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek
Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol
Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve
A magyar helyesírás szabályai
Tótfalusi István: Vademecum