Áttételek 7 csillagozás

Grendel Lajos: Áttételek Grendel Lajos: Áttételek Grendel Lajos: Áttételek Grendel Lajos: Áttételek

Az Éleslövészet és a Galeri után ez a trilógiának is nevezhető sorozat harmadik, befejező kötete (1985). Megjelenésével a szerző egy csapásra az egyetemes magyar irodalom élvonalába került. Művében a sajátos szlovákiai sors, a kisebbségi léthelyzet az egyetemes emberi lét parabolájaként jelenik meg. Az önmegszólító formában írt regény névtelen elbeszélője a szlovákiai magyar múlt tanulságait meg nem tagadó, vidékről a nagyvárosba sodródott nemzedék létélményéről számol be, keresve az etikus, a személyiség méltóságát őrző magatartás lehetőségeit.

Eredeti megjelenés éve: 1985

>!
Kalligram, Pozsony, 1999
176 oldal · keménytáblás · ISBN: 807149268X
>!
Kalligram, Pozsony, 1999
124 oldal · ISBN: 9788081015441
>!
Madách, Bratislava, 1985
164 oldal

Kedvencelte 1

Várólistára tette 2

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

>!
balagesh IP
Grendel Lajos: Áttételek

El(beszélőnk) már nem lévai (sem Lévai), hanem pozsonyi (és Lehotzky). Felnőtt férfi, aki kiszakadt: szülővárosból, álomkarrierből, házasságból. Harmincas hajótörött a kérdéssel, hogy akkor így harminc fölött érdemes-e élni. Egzisztenciálisan megközelítve persze nem. De a gyakorlat azért mégis más: a kivonulás, elhatárolódás helyett a kézenfekvő megoldás a konformizálódás, a lényegében közömbös, ámde mégis eszményi állampolgár kikristályosodása.
Csak két nehézség van: a múlt és a jövő. Egyrészt a nagyszülők még romlatlan idealizmusa, akiknek anekdotáira támaszkodik és megáll! az irodalomtörténet legprofibb és legtisztább férfiúi ömlengése; másrészt pedig az ember gyereke: egy apának muszáj megtisztulnia.

>!
pável P
Grendel Lajos: Áttételek

a magam részéről túl későn vettem Őt észre, mire elveszítettünk egy magyar Hrabalt – hogy méltatlanul egyszerű legyek. ma temetik Pozsonyban. rip – de olvassuk inkább.

>!
iniesta
Grendel Lajos: Áttételek

A forma hatalma, pontosabban a formarészletek hatalma, még pontosabban egy konkrét formarészlet hatalma, egész pontosan pedig: a cím hatalma. Nem mintha enélkül, tartalmilag egyébként gyenge volna, nem, sőt a szövegrészletek többnyire ihletettek, mélyek és nagyon jó nyelvvel direkt igazságokat megfogalmazók, de enélkül, tehát a cím nélkül valahogy mégis a 'Galerinél' tartanánk: más regény fejeződne be, mint ami elkezdődik, és közben is bejárnánk még legalább egy harmadikat, lényegi átmenet nélkül. A cím viszont, ó, a cím, itt olyan jól szemlélteti a történetsíkok közti átjárhatóság megteremtésének egyetlen lehetségesen járható nyomvonalát, hogy képes felfűzni valamire (nem vonal, nem egyenes, de nem is a lírai én/te önkényes perspektívái) a nagy egészet. Bravúrossága így is szakaszosságra épül, hangányit tehát mindenképpen széttartó. Annyira viszont nem széttartó, hogy az áttételesség a regényből kiolvasható sugallata ne fogja össze egészében. Nem tud remekmű lenni tehát, de nagyon jó könyv. Ajánlom.


Népszerű idézetek

>!
balagesh IP

A kedvetlenség, kedélybetegségek, rossz előérzetek korszaka volt ez.

31. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Dobos László: Földönfutók
Dobos László: Sodrásban
Dunajszky Géza: Arcok és sorsok
Duba Gyula: Ívnak a csukák
Dobos László: Egy szál ingben
Duba Gyula: Örvénylő idő
Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág
Hunčík Péter: Határeset
Fábry Zoltán: Az őrhely megszólal 1945–1948
Vígh Károly: A szlovákiai magyarság sorsa