Halhatatlanok 3 csillagozás

Történetek egy távoli világból
Gréger Csaba: Halhatatlanok Gréger Csaba: Halhatatlanok

„Valahol ​a valóság határain túl létezik egy világ, hol az emberek ereje olyan hatalmasra nőtt, hogy leigázták még a mennyeket is. És azok, kik egykor őrzőik voltak, most már köztük élnek. Ők a Halhatatlanok.”

Ismerd meg Nourost, a mesék földjét, minek történelmét évezredeken keresztül formálták az emberi birodalmak véget nem érő viaskodásai. Hol a végtelen hatalomvágytól fűtve országok emelkedtek fel és buktak el sorban, s hol az életet teremtő energia uralásáért varázstudók küzdenek már korok óta. Olyan hely ez, ahol a hatalomnak ára van, hiszen a mágia maga az Élet, és minden cseppje, mit a bolygótól eloroznak, a természet pusztulásához vezet. Hol semmi sem fekete vagy fehér, s hol senki sem egyértelműen jó vagy gonosz, mindenki küzd a saját boldogulásáért. Ezt a forrongó világot dúlta fel a bálványként és istenként imádott nép érkezése, hogy aztán fiaik és lányaik menedéket leljenek az emberek között, és lassan a maguk arcára formálják a halandók… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Magánkiadás, Nadap, 2022
268 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786150150697

Kapcsolódó zóna

!

Gréger Csaba Halhatatlanok könyvei

1 tag · 3 karc · Utolsó karc: 2022. október 27., 06:36


Kedvencelte 2

Most olvassa 2

Várólistára tette 9

Kívánságlistára tette 11

Kölcsönkérné 3


Kiemelt értékelések

Aurora_P_Hill IP>!
Gréger Csaba: Halhatatlanok

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból

Vannak azok a könyvek, amik azonnal beszippantják az embert. Már az első oldalakon átcsusszanunk egy olyan világba, amit azelőtt sosem ismertünk, és mégis olyan természetességgel fon körbe minket, mintha mindig is tudtunk volna a létezéséről. Olvashatunk többek között Enerithről, mozaikvándorokról, Rór Lovagokról, magiko-technikusokról, a zhilarokról vagy a bestianépekről.

Nourost nem tudnám hasonlítani semmihez, amit ismerek. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy elhelyezhető valahol, és párhuzamba állíthatnám egy másik világgal. A szerző egy teljesen egyedi gondolatot bontott ki a kötet lapjain, és fonta őket szoros csokorrá. Bár a novellák nem teljesen összefüggők, összeköti őket a csodás hangulat, a világ történelme, ahogy újra és újra felbukkannak ugyanazok a kifejezések és helyszínek. Külön is élvezhető mindegyik, és csak rajtunk múlik, melyik történettel kezdjük az ismerkedést Nourosszal.

A novellák nyelvezete páratlan. A szerző olyan magabiztossággal ír, olyan varázslatosan szép nyelvezettel tárja elénk Nouros világát, ahogy eddig egyetlen általam olvasott könyv sem. A jelzők, a szókapcsolatok, a kifinomult, átgondolt elbeszélőmód által lebegünk ebben a valótlan, ám mégis szinte élő univerzumban, és minden történettel egyre közelebb jutunk hozzá. A novellák nagyrészt leírásokból állnak, párbeszédeket csak ritkán találunk a történetekben. Talán ez az oka annak, hogy elmerülhetünk az olvasásban, és vágyunk magunk is részesei lenni a történeteknek. Minden érzékünkkel koncentrálnunk kell, mert a legkisebb részlet is rengeteget hozzáadhat az élményhez.

A teljes értékelésemet itt találjátok:
https://www.magyarszerzokkonyveimagazin.hu/2022/08/greg…

BKN>!
Gréger Csaba: Halhatatlanok

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból

Egy újabb olyan kötetet olvashattam, amely azelőtt kapta meg a moly.hu oldalán a „kedvenc” címkét, hogy a végére értem volna. Gréger Csaba Halhatatlanok című műve hatalmas éke a magyar fantasy irodalomnak. Novellákon keresztül ismerhetünk meg egy különleges világot, ahol valaha a halhatatlanok uralkodtak, de egy nép felülemelkedett rajtuk, ezzel a Káosz idejét hozva el a világra.

Mit tesz egy isten, ha többé már nem áll az emberek fölött? És mit tesz az ember, ha feljebbvalónak érzi magát? Nourost egykor az Őrzők vigyázták, kiket a bolygó legtöbb népe istenként tisztelt. Ám a zhilarokat arra késztette végtelen tudásvágyuk és hataloméhségük, hogy a Felső Síkok urait mélybe taszítsák, és bujdosásra kényszerítsék.
A halhatatlanok, az egykori Őrzők nem voltak istenek, ám többek voltak egyszerű halandóknál, azonban erejük kevésnek bizonyult ahhoz, hogy továbbra is a Felső Síkokról óvják az embereket. Akadtak, akik elvegyültek az Alsó Síkok népei közt, majd voltak akik házasságot kötöttek, ezekből a vegyes frigyekből születtek a kevert vérű gyermekek, kiknek olykor megmutatkozik halhatatlan ősüktől örökölt erejük. Nouros, a bolygó mit áthat az éltető mana, vagyis az Életfolyam, számtalan, változatos országnak és birodalomnak ad otthont. Vannak helyek, ahol továbbra is nagy becsben tartják a halhatatlanokat és leszármazottaikat, máshol kegyetlenül üldözik őket.

A novellák nyelvezete páratlan, imádom a jelzős szószerkezeteket melyeket használ az író, igazán élővé, illatozóvá, tapinthatóvá teszi a leírtakat. A szövegben a leírások dominálnak, megismerhetjük általuk a világot és a szereplők belső gondolatait, motivációt. Ezek a leírások mind annyira megkapóak, hogy olvasóként szinte belesimultam a lapokról megismert világba, együtt éreztem, reszkettem, olykor sírtam a szereplőkkel, velük éreztem az anyjától megfosztott gyermek éterkitörésének hatását, velük rettegtem a Homálysík lélekvámpírjaitól, vagy hallgattam elmélyülten a bálozókkal együtt egy hajdanvolt isten hatásos beszédét.

A legtöbb történetben kemény, durva kép tárul elénk, de akad olyan birodalom is, ahol az emberek viszonylagos békében élnek: nem kell tartaniuk az árnyékban meglapuló Arany Skorpióktól, vagy az inkvizítoroktól. Azonban a béke éppoly törékeny, mint egy gyermek játéka, amikor tanítója meg akarja leckéztetni. A sorok közt megbújva Próféták arról suttognak, hogy az elüldözött „istenek” hamarosan erősebben térnek vissza, mint valaha, és visszaveszik azt, ami az övék.

A kötetet olvasva folyamatosan motoszkált bennem a gondolat, hogy nem akarok kilépni még ebből a világból, többet akarok tudni, többet látni a kegyetlenség és szépség csábító elegyéből. Valószínűleg nem is kell sokáig várnom rá, mert az író arra buzdít minket, hogy csatlakozzunk a közösséghez! Új történetek születnek, melyek majd tovább építik a világot. Ez lenyűgöző! Csodálatosan egyedi és sokszínű világ ez, melyet nem csupán a magyar fantasy kedvelőknek kellene megismerniük, nemzetközi szinten is megállná a helyét. Érződik rajta, hogy több évnyi beletett munka állhat az elkészülte mögött. Mindamellett, hogy a kötet kiváló kikapcsolódásra, számomra az a kategória, mely magas irodalmi értéket képvisel.

Ami pedig még inkább elvarázsolt, hogy a novelláskötet mellett kapható egy gyönyörű tematikus album is, mely a Halhatatlanok világának történelmét meséli el, bemutatja Nouros birodalmait és népeit, csodálatos illusztációkkal kiegészítve.

Jó szívvel ajánlom mindenkinek, merüljetek el a Halhatatlanok világában!


Népszerű idézetek

BKN>!

A hajó kecses orra kimérten felemelkedett, és miután a felhőjáró teste kiszakadt az óceán hullámai közül, magasztos lassúsággal siklott tovább a sötétség felé. A hajó fényektől csillámló ezüstpikkelyein patakokban folyt le a jéghideg víz, hogy aztán mint a bukott istenek könnyei, hulljanak alá a Fények Tengerének végtelen sötétjébe.

58. oldal

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból

BKN>!

A Hailiar eközben a szférák kísérteties fényében fürödve, komótosan úszott az égen remegő kapu felé. A bárka orrával átszakította a két világot elválasztó hajszálvékony fátylat, mely a Köztes Sík mogorva tájait festette eléjük, és végleg eltűnt a vakító fénykör belsejében.

59. oldal

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból

BKN>!

A férfi írisz nélküli szemében túlvilági fény lobbant, ahogy a Felső Síkok teremtő anyaga, az éter izzó katlanként lobbant fel lelkének mélyén. Ravenor szálfa termete most egyszerre még magasabbnak látszott, s a szférák kísérteties fényével izzott fel ökölbe szorított kezei körül a hőtől remegő levegő.

85. oldal

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból

BKN>!

Valahol egy magányos sakál vonyítása hangzott fel, hogy aztán egyre többen csatlakozzanak a sivatagi vadászok rögtönzött szimfóniájához. Éles hangjuk úgy szárnyalt a fekete árnyékokká szelídülő homokdűnék végeláthatatlan sora fölött, mint keserű siratóének, mely a fények és a nappal szépséges tüneményeinek elvesztése miatt érzett mély fájdalomról mesél.

136. oldal

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból

BKN>!

Fátyolos tekintettel nézte a fényes acéllemezen szétkenődött hófehér törmeléket. Ez volt minden, mi a szoborból maradt. A szoborból, mit a Nagy Háború kiállított relikviái közül csent el magának, s mely még a legyőzött nép egyik elesett katonájának zsebéből került elő több mint fél évezreddel ezelőtt.

264. oldal

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból

Aurora_P_Hill IP>!

Calavan a szoba közepére érve lecsatolta hátáról saját kardját,
és emlékeibe merülve, elmerengve csodálta a míves fegyvert. Óvatos mozdulattal simította végig az enyhén hajlított penge kecses
vonulatát, azzal a fajta gyengédséggel, ahogy egy, a hosszú nap
után hazatérő apa simítja meg alvó gyermekének orcáját, vagy miként a legtisztább szerelem tüzében égve ér férfi a nőhöz

30. oldal, Egy lélek ára c. fejezet (Magánkiadás, 2022)

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból

Aurora_P_Hill IP>!

Az ember mindig is vágyott az istenek közé emelkedni.

(első mondat)

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból

Aurora_P_Hill IP>!

A Fények Óceánja láncait vesztett vadállatként tombolt a
hajó körül. És mivel az „istenek” már nem óvták a világot figyelő
tekintettel a fellegeken túlról, mindezt ellenállás nélkül tehette,
fékezhetetlen ereje ócska játékszerként dobálta Yrannon dicső
máguslordjainak ezüsttel gazdagon díszített magasztos bárkáját

50. oldal, Az átkelés című fejezet (Magánkiadás, 2022)

Gréger Csaba: Halhatatlanok Történetek egy távoli világból


Hasonló könyvek címkék alapján

Gabriella Eld: Remények Jordan számára
Gabriel Wolf: A napisten háborúja
Gabriel Wolf: War of the Sungod
On Sai: Álruhában
Peter V. Brett: A Rovásember
Brandon Sanderson: A korok hőse 1-2.
Grant Morrison: Klaus: Így kezdte a Télapó
John Caldwell: Káosz
Andrzej Sapkowski: A végzet kardja
Szakács Eszter: A Szelek Tornya