Gőzsy Zoltán (szerk.) · Varga Szabolcs (szerk.)

Visitatio ​canonica dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis 5.) 0 csillagozás

Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a pécsi egyházmegyében (1738–1742)
Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs (szerk.): Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742

Ebben ​a kötetben a pécsi egyházmegye 1738–1742 között készült egyházlátogatási jegyzőkönyve kerül kiadásra. A forrás a maga nemében egyedülálló, mert először mutatja be Baranya és Tolna megye török hódoltság utáni állapotát egységes szempontrendszer alapján. Bár készültek korábban is egyházi felmérések a térségben, ám azok vagy elvesztek, vagy csak egy kisebb területre fókuszáltak. Ezért ez az első teljes vizitáció, amely viszonylag reális képet fest az egyházmegye újjászületésének pillanatnyi helyzetéről. A forrás nem teljesen ismeretlen a kutatások előtt, a ma már Horvátországhoz tartozó településekre vonatkozó feljegyzéseket az elmúlt években kiadták. Ennek ellenére egy minden szempontból hiánypótló munkát tart a kezében az olvasó. Ugyanis különböző okok miatt a magyar egyháztörténeti kutatások máig nem aknázták ki az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben rejlő lehetőségeket, és kritikai kiadásuk más egyházmegyékben is csak vontatottan halad. Ezzel szemben a nyugat-európai… (tovább)


A sorozat következő kötete

Varga Szabolcs: Irem kertje Pécs története a hódoltság korában, 1526–1686

Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis sorozat · Összehasonlítás

Hasonló könyvek címkék alapján

Kálmán Dániel – Mihalik Béla Vilmos – Zarnóczki Áron (szerk.): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai
Orbán Sándor – Vida István (szerk.): Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései 1941–1944
Farbaky Péter – Farbakyné Deklava Lilla – Mátéffy Balázs – Róka Enikő – Végh András (szerk.): Mátyás-templom
Csorba Csaba – László János: Kolostorok Magyarországon
Mészáros István: Ismeretlen vértanúk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye XX. századi történetében
Hoss József: A kaposvári plébánia története
V. Waldapfel Eszter (szerk.): A forradalom és szabadságharc levelestára I-IV.
Nyomot hagytak / Their traces
Cseh Zita (szerk.): Az 1956-os forradalom és megtorlás Heves megyei dokumentumai