Napjaink ​kisebbségi magyar irodalma 0 csillagozás

Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma

Görömbei András könyve a szomszédos országok kisebbségben élő magyarságának irodalmába kalauzolja az olvasót. Romániában, Kárpát-Ukrajnában, a Vajdaságban és Szlovákiában alkotó íróinkat mutatja be, röviden értékelve és ismertetve fontosabb műveiket. Egyben a nemzetiségi magyar irodalmak egészéről is képet ad: felidézi a közös gyökereket és a mindenütt másként ható helyi adottságokat, az anyanemzethez és a szülőföldhöz való kettős kötődést. Világos áttekintést kapunk az egymás mellé felnövekvő írónemzedékekről, az egyes irodalmi korszakok legfőbb törekvéseiről, jellegzetességeiről. Megismerhetjük a kötetből a kisebbségi magyar kultúrák fórumait, a hozzájuk kötődő iskolákat, de nem feledkezik meg a szerző a magányos kísérletekről sem. A hagyományos formakultúra alkotói és a merész újítók egyaránt helyet kaptak a könyv lapjain.

>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993
338 oldal · ISBN: 9631848558

Népszerű idézetek

Bogas>!

A gyermek fél, ijedezik, de nincs kétsége afelől, hogy megtalálja, amit keres, s nincs kétsége afelől, hogy létezik az, amit keres.

A romániai magyar irodalom - Kányádi Sándor: Fától fáig


Hasonló könyvek címkék alapján

Grendel Lajos: Áttételek
Mályusz Elemér: A vörös emigráció
Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben
A. Gergely András (szerk.): Másság – idegenség – elmozdulás
Ilyés Zoltán: Mezsgyevilágok
Duba Gyula: Szabadesés
Fleck Gábor – Szuhai Péter: Kérdések és válaszok a cigányságról
Kolozsi László: A farkas gyomrában
Herta Müller: A rókák csapdába esnek