Bismarck ​és az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés 0 csillagozás

Gonda Imre: Bismarck és az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés

A ​szerző művében az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés néhány, eddig homályban levő külpolitikai vonatkozását fedi fel. Bismarck Magyarországgal kapcsolatos állásfoglalásainak olyan okmányait és mozzanatait ismerteti, amelyek – nem egészen véletlenül – elkerülték a régebbi történetírás figyelmét. Így kevesen tudtak pl. arról a tényről, hogy Bismarcknak már a múlt század ötvenes éveiben – tehát jóval poroszországi kormányrajutása előtt – az volt a meggyőződése, hogy a Habsburg birodalom súlypontját Magyarországra kellene helyezni. Későbbi politikája e cél következetes keresztülvitelére irányult. E törekvésében bizton számíthatott a magyar uralkodóosztályok támogatására és együttműködésére. A szerző ezen együttműködés kezdeti szakaszát kívánja munkájában ábrázolni, s rámutat arra is, hogyan járult hozzá a magyar uralkodóosztályoknak erre a koncepcióra épült politikája a monarchia összeomlásához, amint az 1849-ben megszilárdult reakciós európai külpolitikai viszonyok, az új népi erők… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Értekezések a történeti tudományok köréből Akadémiai

>!
Akadémiai, Budapest, 1960
170 oldal · puhatáblás

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Somogyi Éva: Magyarok a bécsi hivatalnokvilágban
Jósika Miklós: „Idegen, de szabad hazában”
Deák Ágnes: Polgári átalakulás és neoabszolutizmus (1849-1867)
R. Szabó Jenő: Polgárháború Észak-Amerikában
Farkas Katalin: Magyar függetlenségi törekvések 1859–1866
Lónyay Menyhért: Lónyay Menyhért naplója
Kossuth Lajos: Kossuth Lajos válogatott munkái
Jay Akhtar – Csákváry Ferenc (szerk.): Nagy csaták 6.
Máthé Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása 1867–1875
Lukács Lajos: Pest-Buda az 1867-es kiegyezés idején