Nevelés ​és iskola az antik és középkori Európában 0 csillagozás

Gloviczki Zoltán – Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói átfogó, új, korszerű feldolgozását adják az ókori és a középkori nevelés történetének. A kötet áttekinti az oktatási rendszereket, a tananyagokat, az ifjúság nevelésével kapcsolatos elméleteket és intézményrendszert mindezt széles társadalmi keretbe ágyazva. Az antik kulturális örökség a középkori iskolai művelődés alapját képezte. Ezért ki kell térnünk arra, hogyan alakultak az ókori irodalmi és tudományos művek áthagyományozásának történeti feltételei. Az antik auctorok igen összetett szelekciós folyamat keretében épültek be a középkori iskolai hagyományba, miközben egyes művek háttérbe szorultak vagy elvesztek. A hagyományozás tágabb törvényszerűségeken, szubjektív döntéseken és véletleneken nyugodott. A késő ókortól az érett középkorig jól körülírhatók az ókori örökség áthagyományozásának jelentősebb fordulópontjai, amelyek az iskolai művelődés kereteit is befolyásolták.

>!
Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2014
300 oldal · ISBN: 9786155257711

Kívánságlistára tette 7


Hasonló könyvek címkék alapján

Vajda Pál (szerk.): Nagy magyar nevelők
Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés
Johannes Amos Comenius: Orbis sensualium pictus
Koltai Dénes – Heribert Hinzen (szerk.): Felnőttoktatás az ezredfordulón
Fehér Erzsébet: Az oktatás és nevelés története
Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története
Köpeczi Béla – Lukács Ernőné (szerk.): Az egészség / Lélektan – nevelés / Sport és testkultúra
Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története
Pukánszky Béla: A gyermekkor története
Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901